Naar de inhoud Naar hoofdmenu

Categorie: Allgemein

EcoVadis Platinum toegekend aan Tana-Chemie GmbH

Tana-Chemie GmbH ontvangt hoogste onderscheiding van EcoVadis

Opgericht in 1971 onder de merknamen Green Care Professional en Tana Professional, biedt de Professional Division van de Werner & Mertz Group sindsdien hoogwaardige hygiëneoplossingen aan voor gebruik in de professionele reiniging in verschillende sectoren. Toepassingen zijn onder meer het schoonmaken van gebouwen, in de zorginstellingen en in de voedselverwerking. Met de focus op integraal duurzaam schoonmaken werkt het bedrijf aan een functionerende circulaire economie. Door de productie van milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare ingrediënten voor schoonmaakproducten en het gebruik van innovatieve, recyclebare verpakkingen, streeft de Werner & Mertz Group naar een aanpak die haar een pionierspositie op het gebied van het behoud van hulpbronnen heeft opgeleverd.

Tana-Chemie GmbH heeft de afgelopen jaren vele onderscheidingen ontvangen voor haar inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaamheid. Ze bevatten certificaten van overeenstemming met de criteria voor EMAS, ’s werelds meest veeleisende milieubeheersysteem; de duurzame bouwnorm LEED Platinum voor het administratiegebouw te Mainz; en Gold-certificering van verschillende professionele producten van de gerenommeerde Cradle to Cradle® NGO. In juni van dit jaar maakte Tana-Chemie haar uitstekende reputatie opnieuw waar. Het zeer gerespecteerde CSR-beoordelingsbureau EcoVadis erkende het bedrijf voor de tweede keer – dit keer met Platinum, de hoogste beoordeling voor duurzaam ondernemen en een speciale eer die naar slechts één procent van alle gecontroleerde bedrijven gaat.

Sinds 2007 evalueert EcoVadis de milieubescherming en sociale praktijken van bedrijven. Meer dan 75.000 bedrijven in 200 industrieën over de hele wereld hebben zichzelf en hun toeleveringsketens objectief laten beoordelen en in één van de vier classificatieklassen Brons, Zilver, Goud en Platina geplaatst. De veeleisende audit omvat de bedrijfsprestaties in 21 categorieën, onderverdeeld in de vier gebieden Arbeid en Mensenrechten, Ethiek, Milieu en Duurzame Inkoop. Vooral de laatste twee onderwerpen waren voor Tana-Chemie bepalend. Speciale vermelding werd gemaakt door het gebruik van recyclebare verpakkingen en hernieuwbare energie door het bedrijf, de vermindering van het waterverbruik voor de productie door innovatieve methoden zoals het hergebruik van water uit operationele processen. Met zijn verheffing van de vorige Silver-status naar Platinum, wordt Tana-Chemie erkend als één van de meest duurzame bedrijven ter wereld.

Thomas Ulbricht, hoofd van de Werner & Mertz Professional Division, is trots op de prijs voor beste beoordeling. Het resultaat weerspiegelt volgens hem de jarenlange inspanningen van het bedrijf op het gebied van duurzaam beheer. De EcoVadis platina award levert duidelijke voordelen op voor het milieu en, niet in de laatste plaats, voor de zakenpartners van Tana-Chemie. Aan de éne kant wordt de hele toeleveringsketen transparanter gemaakt en aan de andere kant is de beoogde continue verbetering van de prestaties in kernindicatoren in het belang van alle betrokkenen. Dat alles zorgt voor een blijvend wederzijds vertrouwen.

Vergabe-Insider: een nieuw online vakblad over groene overheidsaankopen

Het lijdt geen twijfel, overheidsaankopen moeten en zullen duurzamer worden.

Aankopers worden nu met grote uitdagingen geconfronteerd, omdat tot nog toe bij overheidsaankopen – ondanks de grote relevantie van duurzaamheid – haast geen aandacht werd geschonken aan dit onderwerp. Dit kan o.a. worden verklaard door het feit dat voor de aankopers nog steeds onvoldoende informatiemateriaal en concrete hulp bij de implementatie van het duurzaamheidsconcept beschikbaar zijn. Om daar iets aan te doen heeft de afdeling Professional van de reinigingsmiddelproducent Werner & Mertz uit Mainz samengewerkt met de Forschungsgruppe für Recht und Management öffentlicher Beschaffung (FoRMöB) van de Universität der Bundeswehr te München. Samen hebben ze “Vergabe-Insider” ontwikkeld, een online vakblad voor iedereen die te maken heeft met groene overheidsaankopen. Een andere belangrijke partner van het vakblad is de Duitse natuurbeschermingsorganisatie NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.).

Gepatenteerd stazakje uit monomateriaal: De ecologische all-rounder

In het kader van het Recyclaat Initiatief omtrent een circulaire economie heeft Werner & Mertz opnieuw een mijlpaal bereikt: de wereldwijd eerste volledig recycleerbare zak uit monomateriaal (polyethyleen) met een afneembare wikkel, in lijn met de Cradle to Cradle®-principes. Dit nieuwe gepatenteerde zakconcept is het resultaat van een vierjarig samenwerkingsproject tussen Werner & Mertz en de mondiale verpakkings- en papiergroep Mondi, en lost het probleem op omtrent de recyclage van bedrukte kunststoffen. Ongeveer 85% van het volledige verpakkingsmateriaal blijft onbedrukt, d.w.z. dat het materiaal hoogwaardig recycleerbaar is zonder kwaliteitsverlies. Maar ook de overige 15% (de bedrukte wikkels) zijn volledig recycleerbaar (aangezien ze geen kleefstoffen of hechtmiddelen bevatten) en kunnen worden hergebruikt in nieuwe toepassingen. De volledige recycleerbaarheid van de zak werd recentelijk door de onafhankelijke instituten cyclos-HTP en Interseroh gecertificeerd. Interseroh bevestigde dat het stazakje gekenmerkt wordt door “een zeer goede recycleerbaarheid die niet verder kan worden geoptimaliseerd”.

Duitse Milieuprijs 2019 voor Reinhard Schneider

Blije gezichten bij de uitreiking van de Duitse Milieuprijs (v.l.): presentatrice Judith Rakers, Alexander Bonde – secretaris-generaal van Deutsche Bundesstiftung Umwelt, laureate Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner, bondspresident Frank-Walter Steinmeier, laureaat Reinhard Schneider, Rita Schwarzelühr-Sutter – voorzitter van de raad van trustees van Deutsche Bundesstiftung Umwelt en Franz Untersteller – minister voor milieuzaken van de deelstaat Baden-Württemberg © DBU/Peter Himsel

Vandaag met moedige beslissingen positieve wisselwerkingen voor morgen in gang zetten

Mannheim De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier heeft de burgers opgeroepen om “vandaag met moedige beslissingen omtrent milieu- en klimaatbescherming, positieve wisselwerkingen voor morgen” in gang te zetten. “De toekomst ligt absoluut niet vast. Het ligt in onze handen, wat we ervan maken“, zei hij tijdens de uitreiking van de Duitse Milieuprijs van de Duitse Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Mannheim. “Elke plastic fles die vandaag gerecycleerd wordt of zelfs niet eens geproduceerd wordt, komt morgen niet meer in de oceanen terecht. Ze zal overmorgen weer deel uitmaken van de grondstoffenkringloop. De bodem die vandaag tegen erosie wordt beschermd, bindt koolstof en kan dus ook morgen nog als akker de mensen van voedsel voorzien.“ Steinmeier reikte de onafhankelijke milieuprijs (goed voor in totaal 500.000 euro, het hoogste bedrag in Europa) uit aan bodemwetenschapper Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner van de Technische Universiteit München en aan ondernemer Reinhard Schneider (Firma Werner & Mertz, Mainz).

Ecologische transformatie is een opportuniteit voor Duitsland

Voor zo’n 1.200 genodigden (waaronder Franz Untersteller, minister voor milieuzaken van de deelstaat Baden-Württemberg) zei Steinmeier dat de laureaten anderen moed geven, omdat ze oplossingen aanreiken en de ecologische transitie als een opportuniteit voor Duitsland zien. Als knutselaar en ingenieur, als wetenschapper of ondernemer bewandelen ze nieuwe paden. De laureate Kögel-Knabner is een voorbeeld voor toekomstige generaties van onderzoekers. Zij plaatst het puzzelstukje van de bodemexploitatie in een veel ruimer perspectief – het wereldwijde klimaat en de “echt alarmerende verandering” daarvan. Klimaatverandering wordt niet enkel door fabrieken en krachtcentrales veroorzaakt: ook de manier waarop wij mensen omgaan met de bodem, de grootste koolstofreduceerder op onze planeet, draagt bij tot klimaatverandering. Afhankelijk van de manier waarop de bodem wordt geëxploiteerd, zal de klimaatverandering versnellen of vertragen. Maandenlange droogtes, apocalyptische overstromingen en verwoestende stormen worden nu al waargenomen in de landen op het zuidelijk halfrond. Ook in Europa neemt het aantal hete zomers toe. De bodemkunde kan ons helpen om de landbouw aan deze extremen aan te passen. Daarom is het onderzoek van deze laureate zo belangrijk.

Producten én productie volledig afgestemd op duurzaamheid

Volgens de bondspresident was laureaat Schneider al lang voor alle anderen bezig met duurzaam ondernemen. Als een echte pionier liet hij zien dat milieubewustzijn en zakendoen elkaar niet hoeven uit te sluiten – dit is net zijn succesformule gebleken. Hij heeft de producten én de productie volledig afgestemd op duurzaamheid door o.a. in te zetten op goed afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen en verpakkingen van gerecycleerd plastic. Als meer mensen in de supermarkt hierop zouden letten, zou de druk op de producenten om milieuvriendelijker te zijn toenemen. Dit ontslaat politici echter geenszins van hun verantwoordelijkheid en taak om overal regulerend in te grijpen waar de markt het milieu en klimaat niet of in ontoereikende mate beschermt. Hiervoor zijn instrumenten beschikbaar zoals transparantie, consumentenbescherming via kwaliteitslabels, prijzen die de echte milieuschade weerspiegelen en – indien nodig – ook verboden.

Honderdduizenden jongeren hebben vandaag al belangrijke veranderingen teweeggebracht

Nog nooit eerder hebben de bescherming van het milieu, klimaat en de biodiversiteit zoveel aandacht van de hele maatschappij gekregen, gaat de bondspresident verder. Het opmerkelijke burgerengagement van honderdduizenden jongeren heeft vandaag al belangrijke veranderingen teweeggebracht en “de klimaat- en milieupolitiek een enorme zet gegeven”. Vele Duitsers worden eraan herinnerd hoe groot het elan en de ambitie van dit land kunnen zijn, welke maatschappelijke en technologische krachten net op het gebied van milieu en klimaat al ontwikkeld werden en “welke bijdrage Duitsland aan de wereld verschuldigd is”. Dit engagement herinnert ons tevens aan de ambitieuze doelstellingen die Duitsland door internationale afspraken dient te realiseren. Jongeren zeggen met recht dat nú moed en politieke wil nodig is, om deze doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Steinmeier: “Onze klimaatpolitiek moet hierop worden afgerekend.“ De publieke waakzaamheid van deze buitengewone sociale beweging creëert kansen die de politieke partijen zelf nog niet voor mogelijk hebben gehouden – het is zaak deze nu ook te grijpen.

Het vertrouwen in de daadkracht van de democratie niet verliezen

De Duitse bondspresident is zich uiteraard bewust van de kritiek op het klimaatpakket. Hij zegt dat we het vertrouwen in de daadkracht van de democratie niet mogen verliezen naarmate de uitdagingen groter worden, en waarschuwt ervoor om de betrokkenen tegen elkaar uit te spelen: de passie en vastberadenheid van de jongeren op straat tegen de vermeende nuchterheid en traagheid van de politieke praktijk. Het democratische proces dat nu in een beslissende onderhandelingsfase komt, vereist passie en vastberadenheid, een bereidheid tot dialoog en rationalisme.

“Geen zelfbenoemde sterke man zal de kracht van de democratie kunnen evenaren!”

Diegenen die nu twijfel aan de democratie willen zaaien, daagt Steinmeier uit met de vraag: “Welke andere staatsvorm bezit een dergelijke vernieuwingskracht?” “Geen enkeling, geen autocraat, geen zelfbenoemde sterke man zal deze kracht van de democratie kunnen evenaren!” Geen kabinet van experten en wetenschappers, ook geen kabinet van klimatologen is – ondanks alle onweerlegbare inzichten – in staat om de maatschappij te vrijwaren van de pijnlijke conflicten, afwegingen en afspraken waarmee ze nu wordt geconfronteerd. Een ecologische transformatie die beantwoordt aan de klimatologische inzichten is absoluut noodzakelijk, maar zoals bij elke verregaande structurele verandering zijn er steeds mensen die er harder door zullen worden getroffen dan anderen. Mensen die vrezen hun werk te verliezen en in regio’s wonen waar ook hun kinderen waarschijnlijk geen werk meer zullen vinden. Deze bekommernissen mag men niet aanmatigend negeren, maar ze mogen ook geen excuus zijn om de nodige milieubeschermende maatregelen niet uit te voeren. Milieu – en klimaatbescherming mogen geen wig drijven tussen arbeiders in de auto – industrie en activisten tegen de bouw van nieuwe straten, tussen landbouwers en natuurbeschermers, tussen mensen die maandelijks wat meer kunnen spenderen en mensen die elke euro twee keer moeten omdraaien. Klimaatbescherming is namelijk zowel een ecologisch alsook een sociaal thema, en klimaatpolitiek is des te doeltreffender naarmate er meer mensen bij betrokken zijn.

Jury waardeert het engagement van de laureaten

Als juryleden van de Duitse Milieuprijs op wier aanbeveling de raad van trustees ieder jaar de laureaten kiest, bespraken Prof. Dr. Heidi Foth, directrice van het Instituut voor Milieutoxicologie van de Martin-Luther-Universiteit te Halle-Wittenberg, en Dr. Katharina Reuter, bedrijfsleider van UnternehmensGrün, de prestaties van de laureaten 2019. Foth was vol lof over het buitengewone onderzoekswerk van laureate Kögel-Knabner. Met haar werk, haar nieuwe onderzoeksmethoden en met duidelijke, onbetwistbare data heeft zij het belang van bodembescherming duidelijk aangetoond. Reuter waardeerde in het bijzonder het doorgedreven duurzame bedrijfsmanagement van laureaat Schneider. De jury was vooral onder de indruk van het Recyclaat Initiatief, de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten voor de massamarkt, de vroegtijdige EU-certificering van zijn bedrijf, het gestaag toenemende percentage van hergebruikte kunststof in de productverpakkingen en zijn vroege deelname aan het initiatief „Entrepreneurs for Future“.

Kögel-Knabner: Er zitten meer organismen in een handvol aarde dan er mensen op de wereld zijn

De laureaten lichtten hun standpunten nog eens toe in films die tijdens de ceremonie werden afgespeeld en in een gesprek met presentatrice Judith Rakers. Kögel-Knabner zei dat bodems belangrijk zijn in de strijd tegen klimaatverandering omwille van de opslag van koolstof, maar wees erop dat de vruchtbaarheid ervan met het oog op de voedselbehoefte van de nog steeds groeiende wereldbevolking eveneens essentieel is. Onze maatschappij heeft nog niet begrepen welke rol bodems spelen met betrekking tot klimaatverandering. Er zitten meer organismen in een handvol aarde dan er mensen op de wereld zijn. Klimaatgerelateerde problemen zoals het ontdooien van de permafrostbodems in Siberië door broeikasgassen zijn geen regionale, maar wel wereldwijde problemen.

Schneider: plastic kan een van de meest ecologische materialen van vandaag zijn

Laureaat Schneider zei dat ondernemingen consequent zouden moeten inzetten op duurzaamheid en dat het hun verantwoordelijkheid is om aantrekkelijke producten aan te bieden die consumenten niet zouden dwingen van bepaalde verwachtingen of eisen afstand te doen – dit kan van velen nog niet worden verwacht. Duurzame oplossingen zijn perfect mogelijk. Het is van belang om reeds tijdens de ontwikkelingsfase van de producten op een goede recycleerbaarheid te letten. Verscheidene soorten kunststof mogen niet zodanig met elkaar verbonden worden dat ze later niet meer te scheiden zijn. Paradoxaal genoeg kan plastic immers een van de meest ecologische materialen van vandaag zijn, “als we zouden leren er op correcte wijze mee om te springen.” Met een minimum aan energie is het namelijk perfect mogelijk om plastic zonder verlies in een gesloten kringloop te brengen. Dan ontstaat er geen afval meer.

Uitbreiding van het Kliks-systeem: Kliks Pouch voor gebouwreiniging en keukenhygiëne

Kliks was het eerste professionele Cradle to Cradle®-gecertificeerde gamma met machinevaat- en linnenwasmiddelen. Dankzij de sterk geconcentreerde formules scoort het systeem door zijn compacte efficiëntie en maximale reinigingskracht. Het Kliks-systeem werd nu uitgebreid: Kliks Pouch, een gesloten doseersysteem dat een gecontroleerde en precieze dosering biedt van schoonmaakmiddelen voor toepassingen in de keuken- en gebouwreiniging.

Quick & Easy omschakeling naar patronen uit 100% rHDPE

Ons populair Quick & Easy-systeem biedt tal van voordelen. Het combineert o.a. een mobiele en precieze dosering met een makkelijk en veilig gebruik. Daarenboven overtuigt het systeem met een innovatief verpakkingsontwerp dat een spaarzame dosering mogelijk maakt. In 2020 hebben we het Quick & Easy-systeem nog duurzamer gemaakt door het verpakkingsmateriaal van de patronen, die eerst bestonden uit 50% rHDPE, te vervangen door 100% gerecycleerde kunststof. Zo kan het verpakkingsmateriaal na gebruik volledig via het huishoudelijk afval worden gerecycleerd – de materiaalkringloop blijft dus gesloten. De patronen worden trouwens op het bedrijfsterrein van Werner & Mertz vervaardigd. Zo verminderen we ook de transportgerelateerde kosten en milieuvervuiling.