Naar de inhoud Naar hoofdmenu

Een pionier in de circulaire economie

Al meer dan 30 jaar

Circulaire economie

Green Care Professional staat voor de circulaire economie in de hele waardeketen, van grondstoffen tot verpakkingen. De gebruikte materialen (schoonmaakmiddelen en verpakkingen) zijn veilig voor mens en milieu. We garanderen hun veiligheid door producten te ontwerpen waarbij alle bestanddelen terug kunnen worden gestuurd naar technische en biologische kringlopen. De elektrische stroom die nodig is voor de productie, komt uitsluitend van hernieuwbare energiebronnen en de nodige proceswarmte wordt gegenereerd met klimaatneutraal aardgas. Dankzij onze interne waterzuiveringsinstallatie zorgen we ook voor een constant goede waterkwaliteit. Werner & Mertz Professional, het bedrijf achter het merk, engageert zich voor sociale eerlijkheid, ecologische rechtvaardigheid en behoud van biodiversiteit.

Met Green Care Professional naar een circulaire toekomst

Onze nieuwe imagovideo

YouTube

Door de video te laden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Lees meer

Video afspelen

Biologische
kringloop

1. Formules

1. Formules We gebruiken in onze duurzame formules enkel oppervlakte-actieve stoffen op plantaardige basis. Ze bevatten geen kritische bestanddelen of allergenen!

2. Product Het gebruik van onze producten is veilig voor gebruikers en vriendelijk voor het milieu.

3. Compost

3. Compost Onze schoonmaakmiddelen zijn biologisch afbreekbaar.

4. Grondstoffen op plantaardige basis

4. Grondstoffen op plantaardige basis We gebruiken hernieuwbare grondstoffen op plantaardige basis.

1. Nieuwe verpakkingen

1. Nieuwe verpakkingen We beschouwen afval als een hulpbron: nagenoeg al onze verpakkingen zijn gemaakt van recycleerbaar en gerecycleerd afval.

2. Product

2. Gebruiksfase De dosering van onze producten is makkelijk en helpt grondstoffen te besparen.

3. Recyclage

3. Recyclage Lege verpakkingen kunnen gewoon worden weggegooid via de blauwe zak.

4. Technische grondstoffen (recyclaten)

4. Technische grondstoffen (recyclaten) Sorteren en verwerken levert recyclaten op waarmee verpakkingen van hoge kwaliteit worden gemaakt.

Technische
kringloop

Biologische kringloop

De biologische kringloop betreft de productbestanddelen. Om de kringloop gesloten te houden maken onze formules gebruik van grondstoffen op plantaardige basis en organisch materiaal dat terug aan de natuur kan worden gegeven na gebruik van het product. Bij een natuurlijk proces worden de materialen omgezet in humus, d.w.z. vruchtbare grond om meer plantaardige grondstoffen te kweken. De bestanddelen van de formule moeten hierbij volledig biologisch afbreekbaar zijn.

Onze producten werden aan de hand van strenge normen met succes getest op hun biologische afbreekbaarheid.

Technische kringloop

De technische kringloop betreft de productverpakking. Om de materiaalcyclus gesloten te houden moet de verpakking recycleerbaar zijn en uit gerecycleerd materiaal vervaardigd zijn. Zo wordt afval een waardevolle grondstof, doordat gebruikte PET-flessen een technische grondstof worden voor de volgende productcyclus. Het doel is een gesloten circulair systeem te ontwikkelen zonder nieuw afval te produceren.

Onze merkproducten zijn ontworpen volgens dit basisprincipe en nagenoeg al onze verpakkingen zijn gemaakt van recycleerbaar en gerecycleerd afval.


Leven in een circulaire economie – Het “Cradle to Cradle®”-principe

Cradle to Cradle® beschrijft het principe van de circulaire economie waarbij producten worden ontwikkeld en gebruikt in kringlopen. Eind jaren 1990 bedachten scheikundige Prof. Dr. Michael Braungart en Amerikaanse architect William McDonough dit concept, dat verder werd ontwikkeld door het EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) in Hamburg. Het onderliggende credo “”van wieg tot wieg” (Cradle to Cradle®) staat in contrast met het welbekende principe van lineaire productie, d.w.z. van wieg tot graf (Cradle to Grave). In dit laatste systeem stromen materialen vaak van de bron naar de verwijdering ervan, zonder dat bewust rekening wordt gehouden met de bescherming van natuurlijke hulpbronnen op lange termijn.

Cradle to Cradle® draait rond het ontwerpen van producten met het oog op een vlotte integratie in biologische of technische kringlopen. De uitdaging ligt in het plannen van de evolutie van een product in een gesloten materiaalkringloop, d.w.z. dat de productmaterialen geschikt moeten zijn voor een veilige en volledige terugkeer naar de biosfeer of voor terugwinning en kwaliteitsvol hergebruik. Toekomstige producten op de markt moeten zodanig worden ontworpen dat de kwaliteit van de teruggewonnen recyclagefracties toeneemt, wat recyclage op hetzelfde of een hoger niveau mogelijk maakt. Bestanddelen moeten worden geselecteerd om toxische effecten uit te sluiten tijdens het gebruik of in andere fasen, bv. bij fabricage, recyclage en hergebruik. Volgens het Cradle to Cradle®-principe blijft ruwe olie, die eenmaal wordt gebruikt om plastic te maken, nu in de kringloop en wordt ze niet definitief verbrand. De energie voor recyclage moet, net als voor andere productieprocessen, indien mogelijk op een milieuvriendelijke en klimaatvriendelijke manier worden gehaald uit hernieuwbare bronnen. Een goed voorbeeld hiervan is de productie van een nieuwe PET-fles uit een oude PET-fles.

Cradle to Cradle® is een geregistreerd handelsmerk van McDonough Braungart Design Chemistry LLC. Cradle to Cradle CertifiedCM is een keurmerk voor gecertificeerde producten, uitsluitend in sublicentie gegeven door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Echte eco-efficiëntie: de juiste dingen juist doen

Duurzaamheid wordt vaak verkeerdelijk verward met inspanningen om vervuilende stoffen te verminderen. Dit proces moet echter veel vroeger beginnen, zodat de vervuilende stoffen nooit in omloop komen. Een echt circulaire economie gaat nog verder en betekent de juiste dingen doen van bij het begin. Wij leven volgens dit credo in de hele waardeketen. De nodige grondstoffen voor productie blijven in biologische en technische kringlopen en worden keer op keer herbruikt. Dat begint met het gebruik van hernieuwbare energie bij het productieproces en onze efficiënte interne waterzuivering, via integraal duurzame bestanddelen in onze formules en tot en met het verpakkingsmateriaal uit recyclaten.

De juiste formules
De juiste waterzuivering
De juiste verpakking
De juiste energie
Thomas Ulbricht
CEO en Hoofd van de afdeling
Professional van Werner & Mertz

“Het Cradle to Cradle®-certificaat geeft aan dat het merk Green Care Professional een rolmodel is in de circulaire economie. Zo worden onze eigen product- en kwaliteitsnormen bevestigd door een onafhankelijke instelling.”

Cradle to Cradle® en Green Care Professional

Green Care Professional stelt ‘s werelds eerste uitgebreide assortiment schoonmaak- en onderhoudsproducten met het Cradle to Cradle Gold®-certificaat voor! Dit assortiment, dat eerder al het EU Ecolabel kreeg, omvat bijzonder innovatieve producten met een ontwerp dat rekening houdt met de vereisten van alle institutionele en industriële gebruikers.

Met het oog op certificering werden de schoonmaak- en onderhoudsproducten van Green Care Professional grondig geanalyseerd. Het Cradle to Cradle®-ontwerp omvat een gedetailleerde beoordelingssleutel waaruit blijkt dat de materialen in Green Care Professional-producten onschadelijk zijn voor mens en milieu en dat de materialen terug naar biologische en technische kringlopen kunnen gaan. De stroom die nodig is voor de productie, komt uitsluitend van hernieuwbare energiebronnen en de nodige proceswarmte wordt opgewerkt met klimaatneutraal aardgas. Met onze interne waterzuiveringsinstallatie zorgen we ook voor een constant goede waterkwaliteit. Werner & Mertz, het bedrijf achter het merk Green Care Professional, engageert zich voor sociale eerlijkheid, ecologische rechtvaardigheid en het behoud van biodiversiteit.

Cradle to Cradle® staat voor eco-effectief omdat het afval via een juist productontwerp voorkomen wordt. Dit in tegenstelling tot eco-efficiënt, waarbij afval slechts verminderd of beperkt resp. verspilling vermeden wordt. Vergeleken met andere milieulabels gaat Cradle to Cradle® verder dan de schoonmaakprestaties van het product en voldoet het aan alle belangrijke aspecten voor een geïntegreerd en duurzaam productontwerp.

Immo Sander
Hoofd van Verpakkingsontwikkeling
Werner & Mertz

“Gebruikt plastic is een technische grondstof voor ons: onze verpakkingen worden bijna volledig gemaakt van recycleerbaar of hoogwaardig gerecycleerd plasticafval. Door het materiaal in een technische kringloop te houden zorgen we ervoor dat plasticverpakkingen steeds opnieuw kunnen worden gebruikt.”


Recyclaat-Initiatief

Volstaan woorden of tellen enkel feiten?

Terwijl anderen er enkel over praten, hebben wij al

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

100% gerecycleerde plasticflessen in gebruik.
Dat is een wereldrecord voor 100% recyclage!

Echte recyclage kan enkel slagen als we verpakkingen uit de blauwe zak in een gesloten technische productiekringloop stoppen. Dat is de aanpak van het Recyclaat Initiatief. Al wie zijn kennis of ervaring met ons wil delen, mag gerust meewerken aan onze inspanningen. Samen werken we aan innovatieve oplossingen voor een efficiënte materiaalkringloop, gebaseerd op het behoud van grondstoffen en een duurzaam productontwerp. Hoe duurzamer het productontwerp, hoe minder afval het zal opleveren en hoe minder het milieu wordt belast. Door aan duurzaamheid te doen zorgen we voor onze toekomst.

Breng uw kringloop op gang!