Naar de inhoud Naar hoofdmenu

Onze Frosch voor professionals

Bekroond met prijzen en certificaten

Onze certificeringen

Uitgebreide waardeketen

Producten + Productie + Grondstoffen + Logistiek

Sitespecifieke waardeketen

Producten + Productie

Formules

Producten

Austrian Ecolabel

Since 1990 the Österreichisches Umweltzeichen has conducted strict examinations and certified products and services that comply with its demanding standards for quality, environmental and health protection. The ecolabel issued by the federal government guarantees formulas free of hazardous substances and product design that's long-lasting, usable and compliant with standards. As a quality seal for the ecological economy, it identifies products from manufacturers like Werner & Mertz that have committed to producing environmentally friendly products.

EMAS

Uitgebreide waardeketen

Producten + Productie + Grondstoffen + Logistiek

Sinds 2003 hebben Tana-Chemie GmbH op de locatie Mainz en sinds 2005 Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein (Oostenrijk) hun milieubeheersystemen vrijwillig laten valideren volgens EMAS. De EMAS-erkenning dient als bewijs van onze voorbeeldige ecologische oriëntatie en onze holistische duurzame bedrijfsfilosofie. Elk jaar gaat een onafhankelijke milieu-auditor na of in onze vestigingen aan de eisen van de EMAS-verordening wordt voldaan. EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de Europese Unie, wordt beschouwd als 's werelds meest veeleisende systeem voor duurzaam milieubeheer. De successen worden even transparant meegedeeld als de gebieden waar actie nodig is. EMAS-gevalideerde bedrijven geven sterke impulsen aan een duurzame en aan de wettelijke eisen beantwoordende economie.

Cradle to Cradle

The Cradle to Cradle® principle was devised by Prof. Dr. Michael Braungart and William McDonough and further developed by the EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) in Hamburg. Werner & Mertz has selected products and product groups certified in accordance with this holistic procedure. The Cradle to Cradle® Design encompasses a detailed evaluation key to assess the materials used, their recyclability, use of energy and water and the social impact of product cycles and methods of production. Werner & Mertz has successfully completed this demanding certification procedure. At the end of 2013, Tana Chemie GmbH, a wholly-owned subsidiary of the Werner & Mertz GmbH, celebrated a world premiere. For the first time since the creation of Cradle to Cradle® certification, an entire professional cleaning and care assortment – the green care PROFESSIONAL series of eight eco-effective cleaners – received the highest award known as "Cradle to Cradle Certified Gold".

DIN ISO 14001

Sitespecifieke waardeketen

Producten + Productie

Tana-Chemie GmbH in Mainz en Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein zijn al jaren gecertificeerd volgens ISO 14001. ISO 14001 is de wereldwijd aanvaarde en toegepaste norm voor milieubeheersystemen. De internationale norm stelt eisen aan ons milieubeheersysteem, aan de hand waarvan wij onze milieuprestaties verbeteren, aan wettelijke verplichtingen voldoen en milieudoelstellingen bereiken. De naleving van de eisen van de norm wordt jaarlijks door een onafhankelijke controleur geverifieerd.

DIN ISO 50001

Sitespecifieke waardeketen

Producten + Productie

Tana-Chemie GmbH in Mainz en Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein zijn al jaren gecertificeerd volgens ISO 50001. ISO 50001 is de wereldwijd aanvaarde en toegepaste norm voor energiebeheersystemen. De internationale norm legt eisen vast voor ons energiebeheer, aan de hand waarvan wij doelgericht onze energie-efficiëntie verhogen en onze energieprestaties voortdurend verbeteren. De naleving van de eisen van de norm wordt jaarlijks door een onafhankelijke auditor gecontroleerd.

DIN ISO 9001

Sitespecifieke waardeketen

Producten + Productie

Tana-Chemie GmbH in Mainz en Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein zijn al jaren volgens ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is de wereldwijd aanvaarde en toegepaste norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De internationale norm stelt eisen aan ons kwaliteitsmanagement, waarvan de naleving ons in staat stelt aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en de structuren, werkstromen en kwaliteitsrelevante processen te controleren en voortdurend te verbeteren. De naleving van de eisen van de norm wordt jaarlijks door een onafhankelijke auditor gecontroleerd.

EU Ecolabel

The European Ecolabel (environmental daisy) is the driving force for particularly environmentally friendly formulas for cleaning products. The EU daisy logo was created in the mid-1990s to serve as the European symbol for the environment. It incorporates all national environmental seals and sets strict requirements for environmentally friendly products. Many of our cleaning products for Europe now have Ecolabel-certified formulas. Since its voluntary adoption by manufacturers in 1992, the Ecolabel has become a reference for consumers who are interested in purchasing products that protect the environment.

Nordic Swan

The Nordic Swan is the Nordic ecolabel. It certifies products, including chemical cleaners, for their environmental compatibility. Green Care Professional products that bear the Nordic ecolabel comply with its strict eco-toxicological requirements. Originally, the Nordic Swan was intended for use in Scandinavia. In the meantime, the seal also can be found on products marketed outside the Nordic region. The Nordic Swan is granted in some categories in which the EU ecolabel is not given to chemical cleaning products, e.g., dishwasher detergents.

EcoVadis Platinum

In juni 2021 ontving Tana-Chemie GmbH een platina-medaille voor duurzaam ondernemen van het gerenommeerde CSR/Sustainability ratingbureau EcoVadis. Die aanduiding plaatst Tana-Chemie bij de meest duurzame bedrijven ter wereld omdat de beste score wordt toegekend in slechts één procent van alle gevallen. Sinds 2007 beoordeelt EcoVadis de milieu- en sociale praktijken van bedrijven. De beoordelingen worden gemaakt in vier beoordelingsklassen van brons, zilver, goud en platina. Meer dan 75.000 bedrijven in 200 industrieën over de hele wereld schakelen EcoVadis in om hun waardeketens objectief te beoordelen. In veel bedrijfstakken is de beoordeling een belangrijke voorwaarde geworden voor het verkrijgen van goedkeuring als leverancier. De veeleisende audit omvat 21 indicatoren in de vier hoofdthema's Milieu, Arbeid en Mensenrechten, Ethiek en Duurzaam Inkopen. De thema's Milieu en Duurzaam Inkopen speelden een belangrijke rol in de beoordeling. EcoVadis gaf een positief oordeel over het gebruik van recyclebare verpakkingen, het benutten van duurzame energie en het verminderen van het waterverbruik door middel van innovatieve methoden, waaronder hergebruik van water uit bedrijfsprocessen.

Oostenrijks Ecolabel

Formules

Producten

Sinds 1990 certificeert het Oostenrijkse milieulabel producten en diensten die na streng onderzoek voldoen aan zijn hoge normen inzake kwaliteit, milieu en gezondheid. Het milieulabel van de federale overheid garandeert dat formules vrij zijn van gevaarlijke stoffen en dat producten ontworpen zijn om lang mee te gaan, bruikbaar te zijn en de normen na te leven. Als kwaliteitslabel voor de groene economie identificeert het producten van fabrikanten zoals Werner & Mertz die zich hebben geëngageerd om milieuvriendelijke producten te maken.

Andere prijzen & certificaten

LEED
Die Umweltberatung
AIR interieur contrôlé
Purus
RAL
Deutscher Umweltpreis

Internationale prijzen

Awards-PrixEuropropre 2017 Q&E
Ekolaury
Green Key
Greener Packaging 2019
Premio national de la limpieza Spain 2017
Prix-de-l'innovation Preventica 2019
Product of the Year 2019
The Cleaning Show 2017
Amsterdam Innovation Award