Naar de inhoud Naar hoofdmenu

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens de algemene wettelijke voorschriften verantwoordelijk voor de eigen inhouden op deze webpagina’s. Wij zijn als dienstverlener echter niet verplicht, toegestuurde of opgeslagen informatie van derden te controleren of naar aanwijzingen te zoeken die op illegale activiteiten wijzen.

Dit sluit niet de verplichting uit conform de algemene wettelijke voorschriften informatie te verwijderen of het gebruik ervan te verhinderen. Een dergelijke verantwoordelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment dat wij kennis dragen van een concrete wetsovertreding. Bij het bekend worden van zulke wetsovertredingen zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor die externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de betreffende aanbieder of exploitant van die pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het moment van het plaatsen van de links beoordeeld op mogelijke inbreuken op wettelijke voorschriften. Inhouden in strijd met de wet zijn op het moment van het plaatsen van de links niet geconstateerd.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina‘s kan echter zonder concrete aanwijzingen van een wettelijke overtreding niet worden gevergd. Bij het bekend worden van wettelijke overtredingen zullen wij zulke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten

De door de exploitant van de website vervaardigde inhouden en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, openbaarmaking en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming nodig van de betreffende auteur c.q. maker. Downloads en kopieën van deze website zijn slechts toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor inhoud op deze pagina’s die niet door de exploitant is vervaardigd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Inhoud afkomstig van derden wordt als zodanig aangemerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Zodra een inbreuk op wettelijke rechten bekend wordt, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.