To the content To main menu

Autors: hdw-dev

Tana-Chemie GmbH saņem EcoVadis platīna novērtējumu

EcoVadis piešķir Tana-Chemie GmbH augstāko novērtējumu

Kopš Werner & Mertz Group Professional nodaļas dibināšanas 1971. gadā, izlaižot zīmolus Green Care Professional un Tana Professional, tā piedāvā augstas efektivitātes higiēnas risinājumus profesionālai uzkopšanai dažādās nozarēs. Pielietojuma jomas ietver ēku tīrīšanu, veselības aprūpes iestādes un pārtikas apstrādes uzņēmumus. Koncentrējoties uz pilnībā ilgtspējīgu tīrīšanas procesu, uzņēmuma mērķis ir radīt funkcionējošu aprites ekonomiku. Ražojot vidi saudzējošas tīrīšanas līdzekļu sastāvdaļas, kas bioloģiski sadalās, un izmantojot inovatīvus, pārstrādājamus iepakojumus, Werner & Mertz Group īsteno praksi, kas uzņēmumu ir padarījis par celmlauzi resursu saglabāšanas jomā.

Uzņēmums Tana-Chemie GmbH pēdējo gadu laikā ir saņēmis daudzus apbalvojumus par ieguldījumu ilgtspējības veicināšanā un par saviem sasniegumiem. Piemēram, sertifikātus par atbilstību EMAS kritērijiem, kas ir pasaulē stingrākā vides pārvaldības sistēma; ilgtspējīgas ēkas pārvaldīšanas standartu LEED Platinum administratīvajai ēkai Maincā; zelta sertifikāciju vairākiem Professional produktiem no slavenās organizācijas Cradle to Cradle® NGO. Šī gada jūnijā Tana-Chemie jau atkal apliecināja savu lielisko reputāciju. Prestižā uzņēmumu sociālās atbildības reitinga aģentūra EcoVadis otro reizi atzinīgi novērtēja uzņēmumu, šoreiz piešķirot platīna medaļu – augstāko novērtējumu ilgtspējīgas uzņēmējdarbības prakses jomā un īpašu apbalvojumu, kas tiek piešķirts tikai vienam procentam novērtēto uzņēmumu.

EcoVadis ar uzņēmumu vides aizsardzības un sociālās atbildības novērtēšanu nodarbojas jau kopš 2007. gada. Vairāk nekā 75 000 uzņēmumu 200 nozarēs visā pasaulē piesaista EcoVadis objektīvai uzņēmumu un piegādes ķēdes novērtēšanai un iekļaušanai vienā no četrām reitingu klasēm – bronzas, sudraba, zelta un platīna. Stingrais uzņēmējdarbības snieguma audits ietver 21 indikatoru četrās pamatkategorijās – darbs un cilvēktiesības, ētika, vide un ilgtspējīgi iepirkumi. Pēdējām divām pamatkategorijām bija izšķiroša nozīme uzņēmuma Tana-Chemie novērtējumā. Īpašu atzinību guva otrreizēji pārstrādājamā iepakojuma un atjaunojamās enerģijas izmantošana, kā arī ūdens patēriņa samazinājums, ieviešot inovatīvas metodes, tostarp tehniskajos procesos lietotā ūdens atkārtota izmantošana. Pateicoties iepriekš iegūtā sudraba statusa paaugstināšanai uz platīna statusu, Tana-Chemie ir atzīts par vienu no ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem pasaulē.

Tomass Ulbrihts (Thomas Ulbricht), Werner & Mertz Professional nodaļas vadītājs, ir lepns par augstākā novērtējuma iegūšanu. Viņš uzsver, ka iegūtais rezultāts atspoguļo uzņēmuma ilggadējo darbu ilgtspējīgas pārvaldības jomā. EcoVadis platīna novērtējums garantē acīmredzamas priekšrocības videi, kā arī Tana-Chemie sadarbības partneriem. No vienas puses, visa piegādes ķēde ir padarīta caurskatāmāka un, no otras puses, plānotā un nepārtrauktā pamatrādītāju snieguma uzlabošana rada ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Tādējādi tiek nodrošināta ilgstoša savstarpējā uzticēšanās.

Vergabe-Insider: jauns tiešsaistes tirdzniecības nozares žurnāls par aktualitātēm zaļo publisko iepirkumu jomā

Nav nekādu šaubu, ka publiskajiem iepirkumiem ir jākļūst daudz ilgtspējīgākiem un ka tas pilnīgi noteikti notiks. Izmaiņas rada būtiskus izaicinājumus iepirkumu aģentiem, jo, neraugoties uz ilgtspējības aktualitāti, šis jautājums publisko iepirkumu jomā līdz šim ir ticis atstāts novārtā. Rezultātā aģentiem, no vienas puses, trūkst skaidrības šajā jautājumā un, no otras puses, netiek nodrošināta konkrēta palīdzība ilgtspējības metožu ieviešanai praksē. Lai šo situāciju mainītu, Maincā bāzētā tīrīšanas produktu ražošanas uzņēmuma Werner & Mertz profesionālo produktu nodaļa ir uzsākusi sadarbību ar Vācijas Federālo bruņoto spēku universitātes Minhenē publisko iepirkumu likumu un pārvaldības prakses izpētes grupu Forschungsgruppe für Recht und Management öffentlicher Beschaffung (FoRMöB). Abas puses kopā ir izveidojušas VERGABE INSIDER – tiešsaistes tirdzniecības nozares žurnālu ikvienam, kam aktuāla ir zaļo publisko iepirkumu joma. Vēl viens svarīgs žurnāla partneris ir NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union (Dabas un bioloģiskās daudzveidības konservācijas apvienība)).

Patentētais stāviepakojums no viena materiāla: universāls ekoloģisks risinājums

Uzņēmums Werner & Mertz savas Reciklētā materiāla iniciatīvas ietvaros ir sasniedzis jaunu panākumu virsotni ceļā uz īstenu aprites ekonomiku. Tirgū ir ieviests pasaulē pirmais pilnībā otrreizēji pārstrādājamais iepakojums no viena materiāla (polietilēna) ar atvienojamu etiķeti. Tā izstrādē ir ievēroti Cradle to Cradle® principi. Inovatīvā un patentētā iepakojuma koncepcija ir četru gadu izstrādes projekta rezultāts. Šis projekts tapis, Werner & Mertz sadarbojoties ar starptautisko iepakojuma un papīra ražošanas uzņēmumu Mondi. Koncepcija atrisina apdrukātās plastmasas otrreizējās pārstrādes problēmu. Aptuveni 85% no iepakojuma materiāla nav apdrukāti, tāpēc šo materiālu var otrreizēji pārstrādāt, nezaudējot kvalitāti, jo tas nav piesārņots ar tinti. Atlikušie 15% jeb apdrukātā etiķete ir pilnībā otrreizēji pārstrādājama, un, tā kā netiek lietota nekāda veida līme vai saistviela, materiālu var izmantot atkārtoti jaunam pielietojumam. Stāviepakojums nesen ieguva sertifikāciju no neatkarīgā institūta Institut cyclos-HTP un uzņēmuma Interseroh, kas uzsvēra, ka stāviepakojumam piemīt „ļoti laba pārstrādājamība, ko nevar optimizēt vēl vairāk”.   

Reinhards Šneiders (Reinhard Schneider) – Vācijas Vides balvas 2019 laureāts

Gandarījumu par Vācijas Vides balvu dalīja (no kreisās puses): ceremonijas vadītāja Judīte Rakersa (Judith Rakers), DBU ģenerālsekretārs Aleksandrs Bonde (Alexander Bonde), laureāte Prof. Dr. Ingrīda Kēgele-Knābnere (Ingrid Kögel-Knabner), Vācijas Federatīvās Republikas prezidents Franks Valters Šteinmeiers (Frank-Walter Steinmeier), laureāts Reinhards Šneiders (Reinhard Schneider), DBU direktoru padomes priekšsēdētāja Rita Švarcelīre-Sutere (Rita Schwarzelühr-Sutter) un Bēdenes-Virtembergas vides ministrs Francs Unterštellers (Franz Untersteller) © DBU/Peter Himsel

Pieņemiet drosmīgus lēmumus šodien, lai nodrošinātu pozitīvu mijiedarbību rīt

Manheima. Vācijas Federatīvās Republikas prezidents Franks Valters Šteinmeiers (Frank-Walter Steinmeier) aicināja iedzīvotājus vides un klimata aizsardzības jautājumos „pieņemt drosmīgus lēmumus šodien”, lai radītu „pozitīvu mijiedarbību rītdienai”. „Nākotne nav iepriekšnolemta. Kāda tā būs, ir atkarīgs no mums,” viņš teica Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) (Vācijas Federālais vides fonds) Vācijas Vides balvas pasniegšanas ceremonijā, kas norisinājās Manheimā. „Šodien otrreizēji pārstrādāta vai pat nemaz nesaražota plastmasas pudele nenonāks okeānos rīt. Parīt tā jau būs atgriezusies izejvielu ciklā. Šodien no erozijas paglābta augsne uzkrāj oglekli. Un rīt to joprojām var izmantot lauksaimniecībai, lai nodrošinātu cilvēkiem pārtiku.” Prezidents Šteinmeiers Eiropā vērtīgāko pastāvošo neatkarīgo vides balvu, kuras kopējā vērtība ir 500 000 EUR, pasniedza augsnes zinātniecei Prof. Dr. Ingrīdai Kēgelei-Knābnerei (Ingrid Kögel-Knabner) no Minhenes Tehniskās universitātes un Werner & Mertz vadītājam Reinhardam Šneideram (Reinhard Schneider).

Ekoloģiskās pārmaiņas rada iespējas Vācijai  

Uzstājoties 1200 viesu lielajai auditorijai, kuras vidū bija arī Bēdenes-Virtembergas vides ministrs Francs Unterštellers (Franz Untersteller), prezidents Šteinmeiers teica, ka balvas laureāti, radot risinājumus un popularizējot ekoloģiskās pārmaiņas kā iespēju Vācijai, ir iedvesmas avots arī citiem. Viņi kā izgudrotāji un inženieri, kā zinātnieki vai uzņēmēji rod jaunus risinājumus. Balvas laureāte profesore Kēgele-Knābnere ir paraugs nākamajām pētnieku paaudzēm. Viņa pievieno trūkstošo augsnes izmantošanas aspektu globālā klimata un tā „patiesi satraucošo izmaiņu” kopainā. Tikai rūpnīcas un elektrostacijas vien nav atbildīgas par klimata pārmaiņām, pastāv vēl kāds veicinošs elements – veids, kā pasaules iedzīvotāji pārvalda augsni jeb planētas galveno oglekļa emisiju vāceli. Atkarībā no augsnes izmantošanas veida tā vai nu paātrina, vai samazina klimata pārmaiņu tempu. Dienvidu puslodes valstīs ir novērojami mēnešiem ilgi sausuma periodi, spēcīgi plūdi un postošas vētras. Arī Eiropā pieņemas spēkā karstuma viļņi. Vides balvas laureātes pētījumam ir ārkārtīgi liela nozīme, jo augsnes zinātne var palīdzēt cilvēkiem pielāgot savu lauksaimniecības praksi šiem ekstremālajiem laikapstākļiem.

Ilgtspējības veicināšanai radīti produkti un ražošanas prakse

Vācijas Federatīvās Republikas prezidenta vārdiem runājot, balvas laureāts R. Šneiders kļuva par atbildīgu uzņēmējdarbības nozares līderi vēl pirms daudzi citi vispār bija sākuši rīkoties. Viņš ar īsteni inovatīviem panākumiem parādīja, ka vides aizsardzības nozīmības izpratne un ienesīga uzņēmējdarbība nav viens otru izslēdzoši jēdzieni, un padarīja šo kombināciju par savas veiksmes recepti. R. Šneiders „radīja ilgtspējību veicinošus produktus un ražošanas praksi”. Tam par piemēru var minēt virsmas aktīvās vielas ar augstu sadalīšanās pakāpi un no otrreizēji pārstrādātas plastmasas izstrādātu iepakojumu. Ja vairāk cilvēku daudz kritiskāk izvērtētu lielveikalu plauktos pieejamos produktus, viņi, iespējams, pieprasītu ražotājiem piekopt videi daudz draudzīgāku praksi. Taču gadījumos, kad tirgus pārāk pasīvi pievēršanas vides un klimata aizsardzības veicināšanai vai nepievēršas tai vispār, patērētāju aktivitāte neatbrīvo politiķus no pienākuma iejaukties, izstrādājot attiecīgus noteikumus. Varasiestādes var izmantot tādus instrumentus kā caurredzamības pieprasīšana, patērētāju aizsardzība ar kvalitātes marķējumu starpniecību, cenas, kas atspoguļo reālās sekas videi, un nepieciešamības gadījumā sastāvdaļu aizliegumu.

Vairāki simti tūkstoši jauniešu jau ir snieguši savu ieguldījumu

Turpinājumā valsts vadītājs teica, ka vides, klimata un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība reti kad sabiedrībai ir bijis tik nozīmīgs jautājums kā šobrīd. Ievērojamā daudzu simtu tūkstošu jauniešu civilā apņēmība ir radījusi izšķirošu ietekmi un „milzīgu stimulu” klimata un vides politikas izstrādei. Tā ir atgādinājusi vāciešiem par šai valstij raksturīgo sparu un ambīcijām, sociālajiem un tehnoloģiskajiem resursiem, kas ir uzkrāti vides un klimata jomā, un „ieguldījumu, ko Vācija ir parādā pasaulei”. Tāpat arī esam saņēmuši atgādinājumu par ambiciozajiem mērķiem, kādus starptautiskā sabiedrība ir apņēmusies īstenot, pildot starptautisko likumu prasības. Jauniešiem ir pamatotas tiesības teikt, ka šobrīd galvenais ir drosme un politiskā vēlme īstenot nospraustos mērķus. Citējot prezidentu Šteinmeieru: „Šiem kritērijiem ir jābūt klimata politikas etalonam.” Sabiedrības informētība par šo brīnumaino sociālo kustību ir radījusi iepriekš neiedomājamas iespējas, un sabiedrība nu pieprasa politiķiem uzsākt to izmantošanu.

Nedrīkst novērtēt par zemu ticību demokrātijas rīcībspējai

Vācijas Federatīvās Republikas prezidents Šteinmeiers teica, ka viņš ir informēts par kritiku, ko ir saņēmusi klimata pakete. Taču viņš piebilda, ka nav pamata zaudēt pārliecību par demokrātijas rīcībspēju tikai tāpēc, ka pastāv tik sarežģīti izaicinājumi. Viņš brīdināja, ka pats galvenais ir nesarīdīt šos debašu dalībniekus vienu pret otru – nepieļaut ielās izgājušo jauniešu aizrautības un apņēmības sadursmi ar politiskā aparāta šķietamo apdomību un tūļīgumu. Demokrātijas procesam, kas šobrīd uzsāk izšķirošo sarunu posmu, ir nepieciešama aizrautība un apņēmība, vēlme komunicēt un dedzīgs racionālisms.   

„Neviena pašpasludināta ietekmīga personība nekad nespēs pārspēt demokrātijas spēku.“

Prezidents Šteinmeiers iebilda tiem, kas cenšas sēt šaubas par demokrātiju, apgalvojot, ka kādai citai pārvaldības formai piemīt tik pat liels atdzīvināšanas spēks. Viņš paziņoja: „Neviens vientuļais kareivis, neviens diktators, neviena pašpasludināta ietekmīga personība nekad nespēs pārspēt demokrātijas spēku!” Neviens ekspertu un zinātnieku konsīlijs, neviena klimata pētnieku grupa par spīti visiem saviem neapstrīdamajiem atklājumiem nespēj atbrīvot sabiedrību no pienākuma risināt pašreiz aktuālo konfliktējošo mērķu problēmu un mokošos apsvērumus un sarunas. Vispāratzītos klimata zinātnes atklājumos balstītas ekoloģiskās pārmaiņas, protams, ir nepieciešamas. Kā jau visos strukturālu pārmaiņu gadījumos, daži cilvēki ietekmi izjutīs vairāk nekā citi. Tie var būt cilvēki, kurus uztrauc iespēja zaudēt darbu vai iespēja, ka viņu bērni nevarēs atrast darbu, ja viņi dzīvo pārmaiņu skartajos reģionos. Varasvīriem nevajadzētu nedz ignorēt šīs bažas, nedz izmantot tās kā ieganstu bezdarbībai klimata aizsardzības jomā. Vides un klimata aizsardzība nedrīkst veidot plaisu starp autonozares darbiniekiem un ceļu būvniecības pretiniekiem, starp lauksaimniekiem un dabas sargiem, starp pārtikušajiem un trūcīgajiem. Galu galā klimata aizsardzība ir ekoloģiska un sociāla problēma, kas skar ikvienu, un klimata politika sniedz daudz efektīvāku rezultātu, kad dalībnieku ir daudz.

Žūrija slavē balvas laureātu apņēmību

Pārstāvot Vācijas Vides balvas žūriju, pēc kuras rekomendācijas direktoru padome izvēlas gada balvas ieguvēju, Prof. Dr. med. Heidija Fota (Heidi Foth), Halles-Vitenbergas Martina Lutera universitātes Vides toksikoloģijas institūta direktore, un Katarīna Reitere (Katharina Reuter), organizācijas UnternehmensGrün dibinātāja un rīkotājdirektore, cildināja 2019. gada laureātu sasniegumus. Profesore Fota īpaši izcēla laureātes profesores Kēgeles-Knābneres izcilo pētniecības darbu. Viņa teica, ka, pielietojot jaunas pētniecības metodes un neapstrīdami uzticamos datus, augsnes zinātniece parādīja, cik liela nozīme ir augsnes aizsardzībai. K. Reitere uzslavēja R. Šneidera pastāvīgo koncentrēšanos uz ilgtspējības pārvaldības jautājumu. Īpaši žūrijas apbrīnu radīja viņa Reciklētā materiāla iniciatīva, videi draudzīgu produktu radīšana masu tirgum, agrīna Eiropas Savienības EMAS sertifikācijas iegūšana uzņēmumam, pakāpeniski pieaugošā izlietotā plastmasas materiāla proporcija produktu iepakojumā un uzņēmuma agrīna iesaiste iniciatīvā „Entrepreneurs for Future” („Uzņēmēji nākotnes vārdā”).

Profesore Kēgele-Knābnere: organismu skaits saujā augsnes pārsniedz pasaules iedzīvotāju skaitu

Laureāti savu nostāju vēlreiz skaidri apliecināja ceremonijas laikā atskaņotajās videofilmās un intervijās ar ceremonijas vadītāju Judīti Rakersu (Judith Rakers). Profesore Kēgele-Knābnere pastāstīja, ka viens no veidiem, kā augsne pretdarbojas klimata pārmaiņām, ir oglekļa emisiju uzkrāšana. Turklāt, pēc viņas teiktā, lai apmierinātu arvien pieaugošās pasaules populācijas pārtikas pieprasījumu, augsnei ir jābūt auglīgai. Sabiedrība kopumā vēl nav aptvērusi, cik liela nozīme klimata aizsardzības jomā ir augsnei, teica profesore Kēgele-Knābnere. Organismu skaits saujā augsnes pārsniedz mūsu planētas iedzīvotāju skaitu. Ar klimatu saistītas problēmas, kas šķietami ir reģionālas, piemēram, mūžīgi sasalušo Sibīrijas teritoriju atkušana, patiesībā ir globālas, jo tās rodas siltumnīcefekta gāzu emisijas rezultātā.

R. Šneiders: plastmasa varētu kļūt par vienu no mūsdienu visekoloģiskākajiem materiāliem

Balvas ieguvējs R. Šneiders teica, ka uzņēmumiem ir jāapņemas ievērot ilgtspējības principus un jāuzņemas pienākums izstrādāt klientiem pievilcīgu piedāvājumu, neliedzot viņiem iespēju saņemt paredzēto kvalitāti un priekšrocības. Šādu rīcību, racionāli domājot, pagaidām nevar sagaidīt no daudziem uzņēmumiem, taču to ir iespējams panākt, nepieļaujot kompromisus ekoloģijas jautājumos. R. Šneiders skaidroja, ka izstrādes posmā svarīgi ir nodrošināt produktu otrreizējās pārstrādes potenciālu. Dažāda veida plastmasas materiālus nevajadzētu savienot veidā, kas liedz tos atdalīt. Viņš piebilda, ka paradoksālā kārtā plastmasa varētu kļūt par vienu no mūsdienu visekoloģiskākajiem materiāliem, „ja vien mēs iemācītos to pareizi izmantot”. Plastmasu ir iespējams iekļaut slēgtā materiālu ciklā, jo šajā procesā tiek patērēts minimāls enerģijas apjoms un praktiski nemaz netiek zaudēts materiāls. Tādējādi nerodas jauni atkritumi.

KLIKS sistēmas papildinājums: KLIKS uzpildes iepakojums ēku uzkopšanas un virtuves higiēnas līdzekļiem

Kliks bija pirmais Cradle-to-Cradle® sertificētais profesionālais produktu klāsts, kas tika izlaists lietošanai trauku mazgājamajās mašīnās un veļas mazgāšanas procedūrām. Augstās koncentrācijas produkti nodrošina kompaktu efektivitāti un augstāko tīrīšanas kvalitāti. Tagad Kliks sistēmu esam papildinājuši ar Kliks uzpildes iepakojumu – slēgtu dozēšanas sistēmu, kas nodrošina kontrolētu un precīzu tīrīšanas produkta dozēšanu virtuves higiēnas nodrošināšanai un ēku uzkopšanai.

Quick & Easy transformācija dozēšanas pudelēs no 100% otrreizēji pārstrādāta augsta blīvuma polietilēna

Mūsu klientu iecienītā „Quick & Easy” sistēma nodrošina vairākas priekšrocības. Plašais produktu klāsts ir kombinēts ar mobilu, precīzu dozēšanu un vienkāršu, drošu lietošanu. Turklāt sistēmai ir piešķirts inovatīvs iepakojuma dizains, kas nodrošina ekonomisku dozēšanu. 2020. gadā mēs „Quick & Easy” sistēmu padarījām vēl ilgtspējīgāku, nomainot dozēšanas pudeļu materiālu no 50% otrreizēji pārstrādāta uz 100% otrreizēji pārstrādātu augsta blīvuma polietilēnu. Aprites ekonomikas mērķiem izlietoto iepakojuma materiālu var pilnībā otrreizēji pārstrādāt kā mājsaimniecības atkritumus, tāpēc materiālu cikls paliek noslēgts. Tā kā dozēšanas pudeles tiek ražotas Werner & Mertz ražotnē, mēs samazinām arī transportēšanas izmaksas un ar to saistīto izmešu apjomu.