To the content To main menu

Darīt pareizas lietas pareizi

vērtības saglabāšanai un pievienotās vērtības radīšanai

Padariet ilgtspējīgas tīrīšanas praksi par savu pievienoto vērtību.

Ar kvalitātes starpniecību panākta tīrīšanas efektivitāte
Droši cilvēkam un videi
Otrreizēji pārstrādājami produkti
Ilgtspējīga rentabilitāte
Visaptveroša apkalpošana

Mūsu zīmola solījums:
cilvēkiem un videi droši produkti

Vairāk nekā 30 gadus zīmols Green Care Professional ir apzīmējis pirmšķirīgu tīrīšanas sniegumu un pilnībā ilgtspējīgas tīrīšanas koncepcijas, kuru radīšanā mēs ieliekam visu sirdi un dvēseli. Mūsu zīmols kļuva par celmlauzi, apņemoties ieviest aprites ekonomiku visā piegādes ķēdē.

Reinhards Šneiders
ģimenes uzņēmuma Werner & Mertz
vadītājs

„Uzticamu ekoloģisku produktu spēj radīt vienīgi uzņēmums, kas pastāvīgi ikvienā savā darbībā piemēro ilgtspējības principus, kā arī katru dienu vadās pēc ekoloģiskās apziņas, tālredzīgas ekonomikas un sociālās atbildības principiem.“


Tīrīšanas sniegums, piemērojot augstas kvalitātes standartus

Esam uzskatāms piemērs tam, ka ilgtspējība un augstākā tīrīšanas efektivitāte nav savstarpēji izslēdzoši jēdzieni. Zīmols Green Care Professional apzīmē efektīvu, augsta snieguma tīrīšanu, kam piemērotas augstākās kvalitātes prasības. „Ražots Vācijā” – mūsu ļoti efektīvās un pilnībā ilgtspējīgās formulas ir izstrādājuši Vācijas eksperti. Mūsu zīmola produkti tiek ražoti vienīgi EMAS sertificētās rūpnīcās Maincā un Halleinā (Austrijā), ievērojot stingrākos kvalitātes standartus.


Cilvēku dzīvībai un videi droši produkti

Cilvēku dzīvības un vides drošība ir mūsu galvenā prioritāte. Mūsu formulas un iepakojums neapdraud cilvēkus un dabu, kā arī bioloģiskos un tehniskos ciklus.

Domājot par pašreizējo un nākotnes paaudzi, mēs pievēršam pastiprinātu uzmanību produktu izstrādes un ražošanas veidam un vietai, kur tie nonāks pēc izlietošanas. Mūsu produkti un sistēmas nodrošina ērtu un nesarežģītu lietošanu.

Izmantotie materiāli tiek rūpīgi izanalizēti, ņemot vērā to izcelsmes vietu, īpašības un bioloģiskās noārdīšanās spēju.

Dr. Paula Barreleiro
produktu izstrādes nodaļas vadītāja
Werner & Mertz

„Mūsu virsmas aktīvās vielas ir iegūtas no augiem, un ir apstiprināta to augstā bioloģiskās noārdīšanās spēja. Mēs savos produktos neizmantojam aizvietotājvielas, piemēram, fosfātus vai parabēnus.“

Otrreizēji pārstrādājami produkti

Aprites ekonomika ir vienīgais saprātīgais modelis, kā panākt pilnībā ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, neradot kaitējumu cilvēka dzīvībai un videi. Green Care Professional apzīmē pastāvīgu aprites ekonomikas prakses piemērošanu visā piegādes ķēdes garumā, sākot no izejmateriāliem līdz pat iepakojumam. Mūsu produkti ir izstrādāti tā, lai visus elementus varētu novirzīt tehniskajos un bioloģiskajos ciklos, kur tie paliktu pastāvīgi. 

Ražošanai nepieciešamo elektrību mēs iegūstam vienīgi no atjaunojamās enerģijas avotiem, bet nepieciešamās ražošanas siltumenerģijas ģenerēšanai mēs izmantojam klimatneitrālo dabasgāzi. Pateicoties mūsu uzņēmuma ūdens attīrīšanas aprīkojumam, mēs spējam nodrošināt pastāvīgi augstu ūdens kvalitāti. Green Care Professional apzīmē pilnīgu ekoloģisko efektivitāti, jo, izstrādājot produktus pareizi, mēs novēršam jaunu atkritumu rašanos.


Ilgtspējīga rentabilitāte

Padariet Green Care Professional par sava uzņēmuma konkurētspējas priekšrocību ilgtspējības un rentabilitātes jomā. Green Care Professional lietošanas sniegtās priekšrocības ievērojami pārsniedz tikai pašu produktu vien. Zīmola vadmotīvs ir visaptveroša un pastāvīgi piemērota ilgtspējīgas pārvaldības filozofija.

Iegādājoties mūsu zīmola produktus, jūs iegūstat ne vien augstas kvalitātes un ilgtspējīgus tīrīšanas rezultātus, bet arī gatavu stāstu, ko varat izmantot sava uzņēmuma pašreizējiem un nākotnes panākumiem. Papildus mūsu efektīvajiem, otrreizēji pārstrādājamajiem un kvalitatīvajiem produktiem mēs piedāvājam pārdomātas un efektīvas sistēmas, kas nodrošina precīzu, ekonomisku dozēšanu un ļauj pilnībā iztukšot iepakojumu.


Visaptveroša apkalpošana

Mēs esam spēcīgs jūsu partneris un nodrošinām visaptverošu konsultēšanu un atbalstu. Tā kā mums ir daudzu gadu pieredze, mēs saviem klientiem nodrošinām visaptverošu un personalizētu apkalpošanu. Kompetenti tehniķi sniedz atbalstu jūsu iestādē, nodrošinot detalizētu instruktāžu un apmācību. Mēs uzskatām, ka tieša, personiska saziņa ir ļoti svarīga, jo mēs kā jūsu stratēģiskais partneris vēlamies jūs iepazīt un noskaidrot jūsu vajadzības.

Izvēlieties bezatkritumu ceļu!