To the content To main menu

Mūsu Frosch profesionāļiem

Meistars apbalvojumu un sertifikātu iegūšanā

Mūsu sertifikāti

Eco-Management and Audit Scheme
Ražošanas vietai specifiska piegādes ķēde

Produkti + ražošana

Standard for environmental management systems
Standard for energy management systems
Standard for quality management systems
Formulas

Produkti

EcoVadis Platinum

2021. gada jūnijā atpazīstamā uzņēmumu sociālās atbildības/ilgtspējības reitinga aģentūra EcoVadis piešķīra Tana-Chemie GmbH platīna medaļu par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi. Šis novērtējums ierindo Tana-Chemie starp ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem pasaulē, jo augstākais novērtējums tiek piešķirts tikai vienam procentam novērtēto uzņēmumu. EcoVadis ar uzņēmumu vides un sociālās atbildības novērtēšanu nodarbojas jau kopš 2007. gada. Novērtējums tiek iedalīts četrās klasēs: bronza, sudrabs, zelts un platīns. Vairāk nekā 75 000 uzņēmumu 200 nozarēs visā pasaulē piesaista EcoVadis objektīvai vērtības ķēdes novērtēšanai. Daudzās nozarēs reitings ir kļuvis par galveno priekšnoteikumu piegādātāja izvēlē. Stingrās audita prasības ietver 21 indikatoru četrās pamatkategorijās – vide, darbs un cilvēktiesības, ētika un ilgtspējīgi iepirkumi. Novērtējumā būtiska loma tiek piešķirta videi un ilgtspējīgiem iepirkumiem. EcoVadis pozitīvi novērtēja otrreizēji pārstrādājamā iepakojuma un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, kā arī ūdens patēriņa samazinājumu ar inovatīvu metožu starpniecību, tostarp tehniskajos procesos lietotā ūdens atkārtotu izmantošanu.

EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

Lai pierādītu savu piemēra cienīgo ekoloģisko orientāciju, Werner & Mertz ir brīvprātīgi pielīdzinājis EMAS kritērijiem savas Maincas ražotnes (kopš 2003. gada) un Halleinas ražotnes Austrijā (kopš 2005. gada) radītās ietekmes uz vidi rādītājus. Ražotnes regulāri pārbauda neatkarīgs EMAS auditors. EMAS, Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēma, tiek uzskatīta par pasaulē visstingrāko sistēmu ilgtspējīgas vides apsaimniekošanas jomā. Eksperta pārskats atklāj uzņēmuma panākumus un jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. EMAS sertificēti uzņēmumi nodrošina spēcīgu stimulu ceļā uz ilgtspējīgu, likumam atbilstošu ekonomiku.

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® principu izstrādāja Prof. Dr. Mihaēls Braungarts (Michael Braungart) un Viljams Makdono (William McDonough) un tālāk attīstīja EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency (Vides aizsardzības veicināšanas aģentūra)) Hamburgā. Werner & Mertz ir atlasījis produktus, kas ir sertificēti atbilstoši šai visaptverošajai procedūrai. Cradle to Cradle® saturs ietver detalizētu novērtējuma kodu, kā novērtēt izmantotos materiālus, to pārstrādājamību, enerģijas un ūdens patēriņu un produkta ciklu un ražošanas metožu sociālo ietekmi. Werner & Mertz ir veiksmīgi izpildījis šo stingro sertifikācijas procedūru. 2013. gada beigās Werner & Mertz Group pilnībā piederošais meitasuzņēmums Tana Chemie GmbH atzīmēja produktu sērijas izlaidi pasaulē. Pirmo reizi kopš Cradle to Cradle® sertifikācijas izveides augstāko apbalvojumu „Cradle to Cradle Certified CM Gold” saņēma pilnīgs profesionālo tīrīšanas un kopšanas produktu klāsts – Green Care Professional sērijas astoņi videi draudzīgie tīrīšanas līdzekļi.

DIN ISO 14001

Standard for environmental management systems

Werner & Mertz ražotnes jau daudzus gadus saņem ISO 14001 sertifikātu. ISO 14001 ir starptautiski atzīta vides pārvaldības sistēma (VPS), kuras pamatā ir privāttiesības. Valstīs ārpus Eiropas (piemēram, Japānā) šis sertifikāts pierāda, ka mēs izmantojam pārvaldības sistēmu, kas tiek atzīta arī šajās valstīs. ISO 14001 pamatā ir nepārtrauktas uzlabošanas process (NUP), lai sasniegtu noteiktos mērķus vides jomā. NUP, ko Werner & Mertz apzīmē kā „uzlabot labo un attīstīt to tālāk”, aptver ISO četru soļu ciklu, proti, „Plāno – Dari – Pārbaudi – Rīkojies”.

DIN ISO 50001

Standard for energy management systems

Werner & Mertz jau pirms ilga laika ieviesa energopārvaldības sistēmu, kuras panākumi ir acīmredzami. Ar šīs sistēmas un izmaksu samazināšanas pasākumu palīdzību mēs esam panākuši ievērojamu elektrības un degvielas patēriņa samazinājumu. Laika posmā no 2004. līdz 2011. gadam patēriņa apjoms samazinājās no 0,079 kWh līdz 0,0649 kWh uz kilogramu no iepakojuma apjoma. Turpinot šo panākumu sēriju, mēs 2013. gadā savām energopārvaldības sistēmām Maincā un Halleinā (Austrijā) ieguvām ISO 50001 sertifikāciju. ISO 50001, starptautiski atzīts sistemātiskas energopārvaldības standarts, ņem vērā enerģijas ekspluatācijas datu uzraudzību un vadību un citu tehnisko soļu ieviešanu. ISO 50001 pamatmērķis ir nepārtraukta uzņēmuma energoefektivitātes indikatoru, tā enerģijas efektīvākas izmantošanas un enerģijas ietaupīšanas procesa uzlabošana. Stingri piemēroti energopārvaldības pasākumi palīdz mums atpazīt energoefektivitātes potenciālu un izmantot to daudz lietderīgāk.

DIN ISO 9001

Standard for quality management systems
TÜV Rheinland 2001. gadā Werner & Mertz Maincas ražotnes produktu izstrādes un piegādes kvalitātes pārvaldības sistēmai piešķīra DIN EN ISO 9001:2000 sertifikāciju. No 2002. gada šo sertifikātu ir nopelnījusi arī mūsu otrā ražotne Halleinā (Austrijā). Starptautiski atzītais ISO 9001 standarts nosaka prasības attiecībā uz kvalitātes pārvaldības sistēmām. Šo normu izpilde ir sistemātiski nodrošinātas produktu kvalitātes pierādījums.

ES ekomarķējums

Eiropas Savienības ekomarķējums (dabas aizsardzības pīpene) ir īpaši videi draudzīgu tīrīšanas produktu formulu izstrādes veicināšanas dzinulis. ES pīpenes logotips tika izveidots 20. gadsimta 90. gadu vidū kā Eiropas vides simbols. Tas apvieno visas nacionālās vides emblēmas un nosaka stingras prasības attiecībā uz videi draudzīgiem produktiem. Daudziem mūsu tīrīšanas produktiem, kas paredzēti Eiropai, tagad ir izstrādātas formulas, kas ieguvušas ekomarķējuma sertifikāciju. Kopš ekomarķējumu 1992. gadā brīvprātīgi pieņēma ražotāji, tas ir kļuvis par norādi tiem klientiem, kuri vēlas iegādāties vidi saudzējošus produktus.

Ziemeļu gulbis

Ziemeļu gulbis ir Ziemeļvalstu ekomarķējums. Ar to tiek sertificēti produkti, tostarp ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi, kas atbilst vides aizsardzības prasībām. Green Care Professional produkti, kam piešķirts Ziemeļvalstu ekomarķējums, atbilst tā stingrākajām prasībām attiecībā uz ekotoksikoloģiju. Sākotnēji Ziemeļu gulbis bija paredzēts lietošanai Skandināvijā. Šobrīd emblēma marķē produktus, kas tiek tirgoti arī ārpus Ziemeļvalstu reģiona. Ziemeļu gulbja marķējums tiek piešķirts dažās kategorijās, kurās ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, trauku mazgāšanas mašīnām paredzētajiem trauku mazgāšanas līdzekļiem, netiek piešķirts ES ekomarķējums.

Austrijas ekomarķējums

Kopš 1990. gada tiek veiktas stingras pārbaudes Austrijas ekomarķējuma iegūšanai, un šo sertifikāciju ir ieguvuši produkti un pakalpojumi, kas atbilst šī marķējuma stingrākajām prasībām attiecībā uz kvalitāti un vides un veselības aizsardzību. Federālās valdības izsniegtais ekomarķējums garantē, ka formulas nesatur bīstamas vielas un ka produkta dizains ir ilgtspējīgs, lietojams un standarta prasībām atbilstošs. Šis marķējums kā ekoloģiskas ekonomikas prakses kvalitātes zīme identificē produktus, ko ražojuši uzņēmumi, piemēram, Werner & Mertz, kas ir apņēmušies izstrādāt videi draudzīgus produktus.

Citi apbalvojumi un sertifikācijas

LEED
Die Umweltberatung
AIR interieur contrôlé
Purus
RAL
Deutscher Umweltpreis

Starptautiskie apbalvojumi

Awards-PrixEuropropre 2017 Q&E
Ekolaury
Green Key
Greener Packaging 2019
Premio national de la limpieza Spain 2017
Prix-de-l'innovation Preventica 2019
Product of the Year 2019
The Cleaning Show 2017
Amsterdam Innovation Award