To the content To main menu

Ideālā saskaņā ar dabu

Droši un taisnīgi cilvēkiem un dabai

Mūsu izaugsmes vadlīnijas –
sekošana dabas piemēram

Mūsu izaugsmes vadlīnijas veido pamatu visam mūsu Green Care Professional produktu klāstam, ievēro principu padarīt mūsu produktus atbilstošus ideālai saskaņai ar dabu un ņem vērā cilvēku bažas. Kopš zīmola izveides brīža mēs pastāvīgi optimizējam savas formulas, iepakojumu un ražošanas procesus, lai padarītu produktus arvien ilgtspējīgākus. Tāpat mēs pastāvīgi pilnveidojam arī sevi – augstākam drošības, uzticamības, efektivitātes, vides aizsardzības un dzīves kvalitātes līmenim šobrīd un nākotnē.   

1. Ekoloģija aprites ekonomikas ietvaros

Mūsu prioritāšu augšgalā ir ekoloģiskas uzņēmējdarbības veikšana slēgtos materiālu ciklos. Mūsu stratēģija ietekmē procesus visas piegādes ķēdes garumā.

Mēs izmantojam atjaunojamus, uz fosilajiem materiāliem nebalstītus resursus un atbildīgi izvēlamies enerģijas avotus. Mūsu zīmola produktu izstrādes un ražošanas posmā mēs pastāvīgi izvēlamies atjaunojamo enerģiju un nepārstrādātas izejvielas.
Mēs pastāvīgi savu produktu formulās samazinām piedevu, kaitīgu vielu un pārpalikumu apjomu.

Visi mūsu iepakojumi ir pilnībā otrreizēji pārstrādājami, un pēc likvidēšanas atkritumos tos var iekļaut materiālu ciklā. Mēs izmantojam otrreizēji pārstrādātus materiālus no plastmasas, kompozītmateriālu un metāla atkritumu šķirošanas konteinera un cenšamies izmantot pēc iespējas mazāk materiāla.

2. Ekotoksikoloģija – cilvēku dzīvībai un videi droši produkti

Lietotāju un vides drošība ir mūsu galvenā prioritāte. Mūsu iepakojums un formulas neapdraud cilvēkus un vidi, kā arī bioloģiskos un tehniskos ciklus. Mūsu formulas nesatur ne bīstamus, ne aizliegtus materiālus, kā arī to sastāvā neietilpst toksiskas un kaitīgas vielas. Mēs nodrošinām, ka gaiss ir tīrs un nesatur piesārņojošas vielas gan uzkopšanas laikā, gan pēc tās.

Mēs ievērojam ES ekomarķējuma kritērijus, izslēdzot daudzus norādītos izejmateriālus, kuriem ir negatīva ietekme uz vidi, problemātiskas aromātiskās eļļas un sastāvdaļas, kā arī krāsvielas.
Turklāt mēs vispār nelietojam fosfātus un iepakojuma materiālu sastāvā neizmantojam PVC.

Sastāvdaļu bioloģiskās noārdīšanās spēja: mēs izmantojam izejvielas ar augstu bioloģiskās noārdīšanās spēju, lai novērstu jebkāda veida potenciālu ķīmisko vielu uzkrāšanos vidē, jo šāda uzkrāšanās var radīt postošu ietekmi uz dabu.

7

3. Sociālais taisnīgums – mēs uzņemamies atbildību

Mums ļoti rūp mūsu darbinieku labklājība un veselība, tāpēc mums pašsaprotama ir rūpīga produktu risku un priekšrocību izlīdzsvarošana.  

No darba rezultātiem atkarīga samaksa, atbilstoši darba apstākļi, droša darba vide un pastāvīgas sevis pilnveidošanas iespējas mūsu darbiniekiem ir tik pat nozīmīgi faktori kā drošības nodrošināšana ražošanas laikā.

Izvēloties savus piegādātājus, mēs rūpīgi izpētām kandidātus un priekšroku dodam uzņēmumiem, kuri par savu mērķi arī ir noteikuši ilgtspējību, jo tādējādi mēs uzsākam pareizu rīcību jau pievienotās vērtības radīšanas procesa sākumā.

Mēs uzņemamies atbildību arī savās attiecībās ar klientiem. Cita starpā mēs nodrošinām detalizētu produkta informāciju un caurskatāmību, norādot pilnīgu sastāvdaļu sarakstu. Turklāt mēs piedāvājam lietotāju profesionālu apmācību, ļaujot apgūt mūsu produktu pareizas lietošanas metodes.

4. Sniegums – dabas potenciāla nodrošināta spēcīga tīrošā iedarbība

Cilvēki joprojām pieļauj kļūdu, uzskatot, ka ilgtspējīgi produkti nevar nodrošināt rezultātus, kādus sniedz tīrīšanas līdzekļi ar augstu efektivitāti. Mūsu produkti pārliecinoši apliecina pretējo. Mēs sasaistām maksimāli spēcīgu tīrošo iedarbību un augstu efektivitāti ar integrētu ilgtspējību.

Izstrādājot savus produktus, mēs nodrošinām, ka tie atbilst mūsu klientu vajadzībām un sniedz maksimāli spēcīgu tīrošo iedarbību. Praktiskajā ziņā tas nozīmē, ka mēs nepieļaujam kompromisus attiecībā uz produkta tehniskajām īpašībām un nodrošinām augstas efektivitātes kvalitāti, vienlaikus ievērojot stingrākos ilgtspējības standartus.

Mūsu sasniegumus regulāri apliecina ar mums nesaistītu organizāciju izsniegti sertifikāti un ekspertu viedokļi. Tikmēr mēs savā uzņēmuma vidē nepārtraukti turpinām uzlabot tīrīšanas efektivitāti un mūsu produktu formulas.

5. Ekonomiskā efektivitāte – resursu taupīšanas atainojums labā cenas un snieguma attiecībā

Mūsu produkti nodrošina izcilu cenas un snieguma attiecību, tādējādi mūsu klientiem garantējot pieņemamu rentabilitāti. Galu galā pat ekoloģiski orientēti klienti nav gatavi maksāt par videi draudzīgu tīrīšanas līdzekli, kas sniedz vājus rezultātus.

Stingru izmaksu kontroli saskaņojot ar citām izaugsmes vadlīnijām un godīgu izcenojumu, esam atraduši pareizo līdzsvaru starp cenu un sniegumu (ekoloģiskajā, tehniskajā un sociālajā jomā).

Mēs nodrošinām saviem klientiem iespēju veikt uzkopšanu efektīvi, vienlaikus sniedzot atbalstu videi. Izmantojot mūsu pārdomātās dozēšanas sistēmas un pilnībā iztukšojamo iepakojumu, viņi samazina izdevumus – otrreizējai pārstrādei optimizētais iepakojums garantē efektīvu dozēšanu vai samazina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas.

Aprēķiniet savu potenciālo resursu ietaupījumu!