To the content To main menu

Patentētais stāviepakojums no viena materiāla: universāls ekoloģisks risinājums

Uzņēmums Werner & Mertz savas Reciklētā materiāla iniciatīvas ietvaros ir sasniedzis jaunu panākumu virsotni ceļā uz īstenu aprites ekonomiku. Tirgū ir ieviests pasaulē pirmais pilnībā otrreizēji pārstrādājamais iepakojums no viena materiāla (polietilēna) ar atvienojamu etiķeti. Tā izstrādē ir ievēroti Cradle to Cradle® principi. Inovatīvā un patentētā iepakojuma koncepcija ir četru gadu izstrādes projekta rezultāts. Šis projekts tapis, Werner & Mertz sadarbojoties ar starptautisko iepakojuma un papīra ražošanas uzņēmumu Mondi. Koncepcija atrisina apdrukātās plastmasas otrreizējās pārstrādes problēmu. Aptuveni 85% no iepakojuma materiāla nav apdrukāti, tāpēc šo materiālu var otrreizēji pārstrādāt, nezaudējot kvalitāti, jo tas nav piesārņots ar tinti. Atlikušie 15% jeb apdrukātā etiķete ir pilnībā otrreizēji pārstrādājama, un, tā kā netiek lietota nekāda veida līme vai saistviela, materiālu var izmantot atkārtoti jaunam pielietojumam. Stāviepakojums nesen ieguva sertifikāciju no neatkarīgā institūta Institut cyclos-HTP un uzņēmuma Interseroh, kas uzsvēra, ka stāviepakojumam piemīt „ļoti laba pārstrādājamība, ko nevar optimizēt vēl vairāk”.