To the content To main menu

Vergabe-Insider: jauns tiešsaistes tirdzniecības nozares žurnāls par aktualitātēm zaļo publisko iepirkumu jomā

Nav nekādu šaubu, ka publiskajiem iepirkumiem ir jākļūst daudz ilgtspējīgākiem un ka tas pilnīgi noteikti notiks. Izmaiņas rada būtiskus izaicinājumus iepirkumu aģentiem, jo, neraugoties uz ilgtspējības aktualitāti, šis jautājums publisko iepirkumu jomā līdz šim ir ticis atstāts novārtā. Rezultātā aģentiem, no vienas puses, trūkst skaidrības šajā jautājumā un, no otras puses, netiek nodrošināta konkrēta palīdzība ilgtspējības metožu ieviešanai praksē. Lai šo situāciju mainītu, Maincā bāzētā tīrīšanas produktu ražošanas uzņēmuma Werner & Mertz profesionālo produktu nodaļa ir uzsākusi sadarbību ar Vācijas Federālo bruņoto spēku universitātes Minhenē publisko iepirkumu likumu un pārvaldības prakses izpētes grupu Forschungsgruppe für Recht und Management öffentlicher Beschaffung (FoRMöB). Abas puses kopā ir izveidojušas VERGABE INSIDER – tiešsaistes tirdzniecības nozares žurnālu ikvienam, kam aktuāla ir zaļo publisko iepirkumu joma. Vēl viens svarīgs žurnāla partneris ir NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union (Dabas un bioloģiskās daudzveidības konservācijas apvienība)).