Til indholdet Til hovedmenu

Disclaimer

Hæftelse for indhold

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for indholdet på dette website i henhold til generel lovgivning. Som tjenesteudbyder er vi dog ikke forpligtet til overvågning af fremsendt eller lagret fremmed information eller efterforske omstændigheder der angiver en retsstridig handling.

Forpligtelser til fjernelse eller spærring af brugen af information efter generel lovgivning forbliver uberørt af dette. Et ansvar er dog først mulig fra tidspunktet for kendskab til en konkret lovoverskridelse. Ved kendskab til respektive lovovertrædelse vil vi omgående fjerne dette indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne websites fra tredjeparts udbydere, hvis indhold ligger uden for vores indflydelse. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for fremmed indhold. Ansvaret for indhold på linkede sider er altid pålagt udbyder af siderne. De linkede sider er tidspunktet for oprettelse af link kontrolleret for mulige lovbrud. Lovstridigt indhold er ikke fundet på tidspunktet for oprettelse af link.

En permanent kontrol af indhold af linkede sider er ikke mulig uden konkrete tegn på lovovertrædelser. Ved kendskab til respektive lovovertrædelse vil vi omgående fjerne disse links.

Ophavsret

Det af udbyder oprettede indhold og materiale på disse sider er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, behandling, distribution og enhver kommerciel anvendelse udenfor omfanget af ophavsretten kræver en skriftlig tilladelse fra respektive forfatter hhv. opretter. Downloads og kopiering af dette site er kun tilladt for privat, ikke kommerciel brug.

Hvor indhold på dette website ikke er oprettet af udbyder, observeres tredjeparts ophavsret. Indhold fra tredjepart er markeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en overtrædelse af ophavsret, beder vi dig informere os. Ved kendskab til lovovertrædelse vil vi omgående fjerne dette indhold.