Til indholdet Til hovedmenu

I perfekt harmoni med Naturen

Sikker og fair for mennesker og miljø

Vor ledetråd for udvikling –
Vi følger Naturens eksempel

Vore retningslinier for udvikling danne grundlaget for hele vor Green Care Professional-portefølje og følger princippet med at bringe vore produkter i perfekt harmoni med naturen og menneskers ønsker. Siden etableringen af varemærket har vi optimeret vore opskrifter, emballage og fremstillingsprocesser til at gøre vore produkter endnu mere bæredygtige. Ligeledes udvikler vi os selv løbende — for større sikkerhed, pålidelighed, effektivitet, forenelighed med miljøet og livskvalitet i dag og i morgen.

1. Økologi i den cirkulære økonomi

Øverst på vor liste står økologisk virksomhed i lukkede materialekredsløb. Vor strategi påvirker alle processer langs hele forsyningskæden.

Vi anvender fornybare, ikke fossilbaserede ressourcer, og vi behandler energikilder på ansvarlig vis. I udviklingen og fremstillingen af vore varemærkeprodukter trækker vi konsekvent på fornybare energikilder og råmaterialer.
Vi mindsker løbende tilsætningsstoffer, skadelige stoffer og rester i vore opskrifter.

Al vor emballage er fuldstændigt genbrugelig og kan efter bortskaffelse sendes til et materialekredsløb. Vi anvender genbrugt material fra Den gule Sæk og søger at anvende så lidt materiale som muligt.

2. Økotoksikologi – Sikkert for mennesker og miljø

Sikkerhed for brugere og natur er vor højeste prioritet. Vor emballage og opskrifter er sikre for mennesker, miljøet, biologiske og tekniske kredsløb. Vore opskrifter indeholder hverken farlige eller forbudte materialer og er fri for giftige og skadelige stoffer. Vi sørger for, at luften er ren og fri for forurening både under og efter rengøring.

Vi opfylder miljømærke-kriterierne ved at udelukke mange angivne råmaterialer med negativ miljøpåvirkning, problematiske parfumeolier og komponenter samt farvestoffer.
Yderligere klarer vi os uden brug af fosfater i almindelighed og PVC i emballagekomponenter.

Ingrediensernes bionedbrydelighed: Vi anvender let bionedbrydelige råmaterialer til at modvirke eventuel ansamling af kemiske stoffer i miljøet, som kan have skæbnesvangre følger for naturen.

7

3. Social Fairness – Vi påtager os ansvar

Vore medarbejderes velfærd og sundhed ligger os dybt på sinde, dermed er det en selvfølgelighed for os omhyggeligt at afbalancere et produkts risici og nyttevirkning.

Betaling efter præstation, rimelige arbejdsvilkår, en sikker arbejdsplads og løbende udvikling af vore medarbejdere er alle lige så vigtige som sikkerhed i produktionen.

Ved udvælgelsen af vore leverandører ser vi nøje på kandidaterne og beslutter os for virksomheder, som også forfølger bæredygtighed, hvormed vi kan gøre det rigtige tidligt i værdiskabelsesprocessen.

Vi tager også ansvar for vore kunder. Blandt andet giver vi detaljerede produktoplysninger og sikrer gennemskuelighed med en fuldstændig deklaration af ingredienser. Desuden tilbyder vi erhvervsmæssige brugere uddannelse i rigtig håndtering af vore produkter.

4. Ydelse – Stærk rengøring med Naturens potentiale

Folk begår stadig den fejl at antage, at bæredygtige produkter ikke kan være højtydende rengøringsmidler. Vore produkt beviser på overbevisende måde det modsatte. Vi forbinder maksimal rengøringsstyrke og høj effektivitet med indbygget bæredygtighed.

Når vi designer vore produkter, sørger vi for, at de tilfredsstiller vore kunders behov og leverer maksimal rengøringsstyrke. I praksis betyder dette, at vi ikke går på kompromis med et produkts tekniske egenskaber og tilbyder høj ydelseskvalitet samtidig med opfyldelse af de højeste standarder for bæredygtighed.

Vore resultater bekræftes regelmæssigt af certifikater og ekspertudtalelser fra eksterne organisationer. Internt forbedrer vi løbende rengøringsydeevne og vore produktopskrifter.

5. Økonomisk effektivitet – Ressourcebevarelse afspejlet i et godt pris/ydeevne-forhold

Vore produkter har et fremragende pris/ydeevne-forhold og er dermed rimeligt profitable for vore kunder. Selv økologisk orienterede kunder er jo ikke parat til hele tiden at betale ekstra for et miljøvenligt rengøringsmiddel, der ikke virker ordentligt.

Igennem striks omkostningsstyring i overensstemmelse med andre udviklingsretningslinier og fair prisfastsættelse har vi fundet den rigtige balance mellem pris og ydeevne (økologisk, teknisk og social).

Vi gør det muligt for vore kunder at rengøre effektivt samtidig med at gøre noget godt for miljøet. Ved brug af vore intelligente doseringssystemer og emballage, som kan tømmes fuldstændigt, sparer de på omkostninger – om det så er ved effektiv dosering eller mindre bortskaffelsesomkostninger med emballagen optimeret for genbrug.

Beregn dine potentielle ressourcebesparelser!