Til indholdet Til hovedmenu

Vor Frosch
for professionelle

Mester i udmærkelser og certifikater

Vores certificeringer

Ordning for miljøledelse og miljørevision
Pladsspecifik forsyningskæde

Produkter + Produktion

Standard for miljøstyringssystemer
Standard for energistyringssystemer
Standard for kvalitetsstyringssystemer
Opskrifter

Produkter

EMAS

Ordning for miljøledelse og miljørevision
Tana-Chemie GmbH har frivilligt fået valideret miljøledelsessystemet fra sin fabrik i Mainz (siden 2003) og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein, Østrig (siden 2005) i forhold til EMAS kriterier. EMAS godkendelse er et bevis på vores eksemplariske økologiske orientering og integrerede bæredygtige virksomhedsfilosofi. Hvert år undersøger en uafhængig revisor, om vores anlæg opfylder kravene i EMAS-reglerne. EMAS, Den Europæiske Unions „Eco-Management and Audit Scheme“, anses for at være verdens mest krævende system for bæredygtig miljøstyring. Succeser formidles lige så åbent som områder med behov for yderligere tiltag. EMAS-certificerede virksomheder giver et stærkt bidrag undervejs til en bæredygtig og lovmedholdelig økonomi.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle®-princippet blev fastlagt af Prof. Dr. Michael Braungart og William McDonough og videreudviklet af EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) i Hamborg. Werner & Mertz har udvalgte produkter certificeret i overensstemmelse med denne holistiske procedure. Cradle to Cradle®-designet omfatter en detaljeret evalueringsnøgle til vurdering af de anvendte materialer, deres genbrugelighed, anvendelse af energi og vand samt den produktkredsløbenes og fremstillingsmetodernes sociale påvirkning. Det er lykkedes Werner & Mertz at fuldføre denne krævende certificeringsprocedure. Med udgangen af 2013 kunne Tana Chemie GmbH, et fuldt ejet datterselskab af Werner & Mertz Group, fejre en verdenspremiere. For første gang siden skabelsen af Cradle to Cradle®-certificeringen modtog et helt sortiment til erhvervsmæssig rengøring og pleje – green care PROFESSIONAL-serien af otte øko-virkningsfulde rengøringsmidler – den højeste udmærkelse betegnet "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".

DIN ISO 14001

Standard for miljøstyringssystemer

I mange år er Tana-Chemie i Mainz og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein certificerede i henhold til ISO 14001. ISO 14001 er et globalt accepteret og anvendt standard for miljøstyringssystemer. Ved at opfylde kravene i den internationale norm sikrer vores miljøstyringssystem, at vi forbedrer vores miljøpræstationer, opfylder vores retlige forpligtelser og når vores miljømål. Overholdelsen af standardkravene undersøges årligt af en uafhængig revisor.

DIN ISO 50001

Standard for energistyringssystemer

I flere år er Tana-Chemie in Mainz og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein certificerede i henhold til ISO 50001. ISO 50001 er en globalt accepteret og anvendt standard for energistyringssystem. Den internationale norm fastsætter kravene til vores energistyringssystem, som hjælper os med at øge vores energieffektivitet og løbende forbedre vores energimæssige ydeevne. Hvert år undersøger en uafhængig revisor overholdelsen af standardkravene.

DIN ISO 9001

Standard for kvalitetsstyringssystemer
I mange år er Tana-Chemie in Mainz og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein certificerede i henhold til ISO 9001. Den globalt anerkendte og anvendte standard ISO 9001 specificerer kravene til et kvalitetsstyringssystem. Ved at opfylde denne norm møder vores kvalitetsstyringssystem vores kunders forventninger, overvåger og løbende forbedrer strukturer, arbejdsgangen og kvalitetsrelevante processer. Overholdelsen af standardkravene undersøges årligt af en uafhængig revisor.

EU Ecolabel

EU's miljømærke (EU-blomsten) er drivkraften for særlig miljøvenlige opskrifter for rengøringsprodukter. EU-blomsterlogoet blev skabt midt i 1990-erne for at være det europæiske symbol for miljøet. Det omfatter alle nationale miljømærker og fastlægger strenge krav om miljøvenlige produkter. Mange af vore rengøringsprodukter til Europa har nu miljømærke-certificerede opskrifter. Siden indførelsen i 1992 som et frivilligt mærke for fabrikanter har EU-miljømærket udviklet sig til at være et referencemærke  for forbrugere, der ønsker at købe miljøvenlige produkter.

Det nordiske svanemærke

Det nordiske Svanemærke er det nordiske miljømærke. Det certificerer produkter, herunder kemiske rengøringsmidler, for deres forenelighed med miljøet.  green care PROFESSIONAL-produkter med det nordiske miljømærke overholder det strenge krav til miljøgiftighed. Oprindeligt var det nordiske svanemærke beregnet til anvendelse i Skandinavien. Efterhånden kan man også finde mærket på produkter, som markedsføres udenfor Norden. Det nordiske Svanemærke tildeles indenfor visse kategorier, i hvilke EU's miljømærke ikke tildeles kemiske rengøringsprodukter, for eksempel maskinopvaskemidler.

Østrigsk økoetiket

Siden 1990 har det østrigske miljømærke udført strenge undersøgelser og certificeret produkter og tjenesteydelser, som overholder dets krævende standarder for kvalitet, miljø- og sundhedsbeskyttelse. Miljømærket udstedt af forbundsregeringen garanteret opskrifter fri for farlige stoffer og produktdesign, som er langvarigt og brugbart samt overholder standarder. Som kvalitetsmærke for den økologiske økonomi identificerer det produkter fra fabrikanter som Werner & Mertz, der har sat sig for at fremstille miljøvenlige produkter.

EcoVadis Platinum

I juni 2021 modtog Tana-Chemie GmbH en platinmedalje for bæredygtig virksomhedsdrift fra det anerkendte EcoVadis institut, som vurderer virksomhedernes social ansvarlighed/bæredygtighed. Denne titel placerer Tana-Chemie blandt de mest bæredygtige virksomheder i verden, da den bedste score kun tildeles i én procent af alle tilfælde. EcoVadis har evalueret virksomhedernes miljømæssige og sociale praksis siden 2007. Der er fire vurderingsklasser: bronze, sølv, guld og platin. Mere end 75.000 virksomheder i 200 industrier verden over benytter EcoVadis EcoVadis til at vurdere deres værdikæder objektivt. I mange industrisektorer er vurderingen blevet en vigtig forudsætning for at blive godkendt som leverandør. Den krævende audit omfatter 21 indikatorer inden for de fire hovedtemaer miljø, arbejd og menneskerettigheder, etik og bæredygtige indkøb. Temaerne miljø og bæredygtige indkøb spillede en vigtig rolle i vurderingen. EcoVadis vurderede positivt brugen af genanvendelig emballage, udnyttelsen af vedvarende energi og reduktionen af vandforbruget ved hjælp af innovative metoder, herunder genbrug af vand fra driftsprocesser.

Det østrigske miljømærke

Siden 1990 har det østrigske miljømærke udført strenge undersøgelser og certificeret produkter og tjenesteydelser, som overholder dets krævende standarder for kvalitet,  miljø- og sundhedsbeskyttelse. Miljømærket udstedt af forbundsregeringen garanteret opskrifter fri for farlige stoffer og produktdesign, som er langvarigt og brugbart samt overholder standarder. Som kvalitetsmærke for den økologiske økonomi identificerer det produkter fra fabrikanter som Werner & Mertz, der har sat sig for at fremstille miljøvenlige produkter.  

Cradle to Cradle Bronze

Cradle to Cradle®-princippet blev fastlagt af Prof. Dr. Michael Braungart og William McDonough og videreudviklet af EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) i Hamborg. Werner & Mertz har udvalgte produkter certificeret i overensstemmelse med denne holistiske procedure. Cradle to Cradle®-designet omfatter en detaljeret evalueringsnøgle til vurdering af de anvendte materialer, deres genbrugelighed, anvendelse af energi og vand samt den produktkredsløbenes og fremstillingsmetodernes sociale påvirkning. Det er lykkedes Werner & Mertz at fuldføre denne krævende certificeringsprocedure. Med udgangen af 2013 kunne Tana Chemie GmbH, et fuldt ejet datterselskab af Werner & Mertz Group, fejre en verdenspremiere. For første gang siden skabelsen af Cradle to Cradle®-certificeringen modtog et helt sortiment til erhvervsmæssig rengøring og pleje – green care PROFESSIONAL-serien af otte øko-virkningsfulde rengøringsmidler – den højeste udmærkelse betegnet "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".

Cradle to Cradle Gold

Cradle to Cradle®-princippet blev fastlagt af Prof. Dr. Michael Braungart og William McDonough og videreudviklet af EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) i Hamborg. Werner & Mertz har udvalgte produkter certificeret i overensstemmelse med denne holistiske procedure. Cradle to Cradle®-designet omfatter en detaljeret evalueringsnøgle til vurdering af de anvendte materialer, deres genbrugelighed, anvendelse af energi og vand samt den produktkredsløbenes og fremstillingsmetodernes sociale påvirkning. Det er lykkedes Werner & Mertz at fuldføre denne krævende certificeringsprocedure. Med udgangen af 2013 kunne Tana Chemie GmbH, et fuldt ejet datterselskab af Werner & Mertz Group, fejre en verdenspremiere. For første gang siden skabelsen af Cradle to Cradle®-certificeringen modtog et helt sortiment til erhvervsmæssig rengøring og pleje – green care PROFESSIONAL-serien af otte øko-virkningsfulde rengøringsmidler – den højeste udmærkelse betegnet "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".

Cradle to Cradle Silver

Cradle to Cradle®-princippet blev fastlagt af Prof. Dr. Michael Braungart og William McDonough og videreudviklet af EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) i Hamborg. Werner & Mertz har udvalgte produkter certificeret i overensstemmelse med denne holistiske procedure. Cradle to Cradle®-designet omfatter en detaljeret evalueringsnøgle til vurdering af de anvendte materialer, deres genbrugelighed, anvendelse af energi og vand samt den produktkredsløbenes og fremstillingsmetodernes sociale påvirkning. Det er lykkedes Werner & Mertz at fuldføre denne krævende certificeringsprocedure. Med udgangen af 2013 kunne Tana Chemie GmbH, et fuldt ejet datterselskab af Werner & Mertz Group, fejre en verdenspremiere. For første gang siden skabelsen af Cradle to Cradle®-certificeringen modtog et helt sortiment til erhvervsmæssig rengøring og pleje – green care PROFESSIONAL-serien af otte øko-virkningsfulde rengøringsmidler – den højeste udmærkelse betegnet "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".

Flere priser og certifikater

LEED
Die Umweltberatung
AIR interieur contrôlé
Purus
RAL
Deutscher Umweltpreis

Internationale priser

Awards-PrixEuropropre 2017 Q&E
Ekolaury
Green Key
Greener Packaging 2019
Premio national de la limpieza Spain 2017
Prix-de-l'innovation Preventica 2019
Product of the Year 2019
The Cleaning Show 2017
Amsterdam Innovation Award