Til indholdet Til hovedmenu

En pioner indenfor den cirkulære økonomi

igennem mere end 30 år

Cirkulær økonomi

Green Care Professional står for den cirkulære økonom langs hele værdikæden, lige fra råmaterialer til emballage. De anvendte materialer (rengøringskemikalier og emballage) er ufarlige for mennesker og natur. Vi garanterer deres sikkerhed med produktdesign, hvor alle indgående materialer kan returneres til tekniske og biologiske kredsløb. Den elektriske strøm, som medgår til produktionen, fås udelukkende fra fornybare energikilder, og den nødvendige procesvarme skabes med klimaneutral naturgas. Takket være vort eget vandrensningsanlæg kan vi også sikre gennemgående god vandkvalitet. Werner & Mertz Professional, virksomheden bag varemærket, binder sig til social fairness og miljømæssig retfærdighed og til bevarelse af biodiversiteten.

Med Green Care Professional ind i en cirkulær fremtid

Vores nye brand film

YouTube

Ved at indlæse videoen accepterer du YouTubes privatlivspolitik.
Få mere at vide

Afspil video

Biologisk
kredsløb

1. Sammensætninger

1. Sammensætninger Vi anvender kun plantebaserede surfaktanter i vore bæredygtige opskrifter. De indeholder ingen kritiske ingredienser eller allergener!

2. Produkt Anvendelsen af vore produkter er sikker for brugerne og miljøvenlig.

3. Kompost

3. Kompost Vore rengøringskemikalier er biologisk nedbrydelige.

4. Plantebaserede råmaterialer

4. Plantebaserede råmaterialer Vi anvender fornybare, plantebaserede råmaterialer.

1. Ny emballage

1. Ny emballage Vi ser affald som en ressource: Næsten al vor emballage er fremstillet af genbrugeligt og genbrugt affald.

2. Produkt

2. Anvendelsesfasen Doseringen af vore produkter er enkel og ressourcebesparende.

3. Genbrug

3. Genbrug Enkel bortskafning af tom emballage ved hjælp af den gule pose.

4. Tekniske råmaterialer (recyklater)

4. Tekniske råmaterialer (recyklater) Sortering og behandling giver højkvalitets genbrugsplastic, som anvendes til fremstilling af ny emballage.

Teknisk
kredsløb

Biologisk kredsløb

Det biologiske kredsløb angår produktingredienserne. Til vedligeholdelse af et lukket kredsløb anvender opskrifterne plantebaserede ressourcer og organisk materiale, som kan returneres til naturen efter anvendelsen af produktet. I naturens proces omdannes materialerne til humus, som er frugtbar jord til dyrkning af flere plantematerialer. Ingredienserne i opskriften skal være fuldstændigt biologisk nedbrydelige.

Vore produkter er blevet vellykket testet for biologisk nedbrydelighed efter strenge standarder.

Teknisk kredsløb

Det tekniske kredsløb refererer til produktemballagen. For at holde materialekredsløbet lukket skal emballagen være genbrugelig, og den skal være fremstillet af genbrugsmateriale. Dette gør affaldet til en værdifuld ressource, hvor brugte PET-flasker bliver teknisk råmateriale til den næste produktrunde. Målet er at skabe et lukket kredsløb uden skabelse af noget nyt affald. Vort varemærkes produkter et designet i overensstemmelse med dette grundlæggende princip, og næsten al vor emballage er fremstillet af genbrugeligt og genbrugt affald.


Livet i en cirkulær økonomi – “Cradle to Cradle®” princippet

Cradle to Cradle® beskriver princippet for den cirkulære økonomi, i hvilken produkter udvikles og anvendes i kredsløb. Sidst i 1990-erne opfandt den tyske kemiker Prof. Dr. Michael Braungart arkitekten William McDonough fra USA konceptet, som EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) i Hamborg udviklede videre. Det underliggende credo “from Cradle to Cradle® står i modsætning til det velkendte lineære produktionsprincip fra vugge til grav. I det sidstnævnte system flyder materialer ofte fra deres kilder til deres bortskaffelse uden bevidst hensyntagen til naturressourcernes beskyttelse på langt sigt. Cradle to Cradle® bygger på at designe produkter til sømløs integration i biologiske eller tekniske kredsløb. Udfordringen ligger i planlægning af produktets gang igennem et lukket materialekredsløb, hvilket vil sige, at produktmaterialerne bør være egnede til sikker og fuldstændig tilbagevenden til biosfæren eller til genindvinding og genbrug i god kvalitet. Fremtidige produkter på markedet bør være designet således, at kvaliteten af de genvundne genbrugsfraktioner vokser, hvorved genbrug på samme eller højere niveau bliver mulig. Ingredienser bør vælges således, at giftvirkninger udelukkes under brugen eller i andre faser såsom fremstilling, genindvinding og genbrug. I overensstemmelse med Cradle to Cradle® princippet forbliver for eksempel råolie, som én gang er blevet anvendt til at fremstille plastic, i kredsløbet og går ikke endeligt tabt ved afbrænding. Energien til genbrug, såvel som til andre fremstillingsprocesser, bør – hvor det er muligt – tages fra fornybare kilder og på en miljø- og klimavenlig måde. Et godt eksempel på dette er fremstillingen af en ny PET-flaske ud fra en gammel PET-flaske. Cradle to Cradle® er et registreret varemærke tilhørende McDonough Braungart Design Chemistry LLC. Cradle to Cradle CertifiedCM er et certificeringsmærke for certificerede produkter, som udelukkende viderelicenceres af Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Ægte økoeffektivitet: Hvor det rigtige gøres rigtigt

Bæredygtighed forveksles ofte med bestræbelser til at mindske mængden af forurenende stoffer. Processen skal imidlertid begynde meget tidligere således, at de forurenende stoffer aldrig kommer i kredsløb. En ægte cirkculær økonomi går endnu længere og sørger for, at det rigtige gøres rigtigt lige fra begyndelsen. Vi lever i overensstemmelse med dette credo langs hele værdikæden. De til produktionen nødvendige råmaterialer holdes i biologiske og tekniske kredsløb og anvendes igen og igen. Det begynder med anvendelsen af fornybar energi i fremstillingsprocessen and vor egen effektive vandrensning og fortsætter over integreret bæredygtige ingredienser i opskrifterne og videre til emballage fremstillet af genbrugt materiale.

De rigtige opskrifter
Den rigtige vandrensning
Den rigtige emballage
Den rigtige energi
Thomas Ulbricht
Adm. Dir. og leder af
Werner & Mertz Professional-Division

“Cradle to Cradle®-certificeringen viser, at Green Care Professional-varemærket er en rollemodel i den cirkulære økonomi. Vore egne produkt- og kvalitetsstandarder er således bekræftet af en uafhængig institution.”

Cradle to Cradle® og Green Care Professional

Green Care Professional præsenterer verdens første omfattende rengørings- og plejesortiment med Cradle to Cradle Gold® certifikatet! Serien, som allerede tidligere er tildelt EU ecolabel, omfatter yderst innovative produkter, hvis design tager højde for alle institutionelle og industrielle brugeres behov.

Til brug for certificeringen blev de valgte rengørings- og plejeprodukter fra Green Care Professional analyseret grundigt. Cradle to Cradle® designet indbefatter en detaljeret produktevaleringsnøgle, som viser, at materialerne anvendt i Green Care Professional-produkter ikke skader menneskeliv eller miljø, og at materialerne kan føres tilbage til biologiske og tekniske kredsløb. Den til fremstillingen nødvendige elektricitet fås udelukkende fra fornybare energikilder, og den nødvendige procesvarme skabes af klimaneutral naturgas. Vort eget vandrensningsanlæg sikrer konsistent god vandkvalitet. Werner & Mertz, virksomheden bag Green Care Professional-varemærket, bekender sig til social fairness og miljømæssig retfærdighed og til bevarelse af biodiversiteten.

Cradle to Cradle® er øko-virkningsfuldt, fordi det forebygger affalds opståen med det rigtige produktdesign – i modsætning til øko-nyttevirkning, som kun mindsker eller minimerer affald eller undgår spild. I forbindelse med andre øko-etiketter går Cradle to Cradle® videre end produktets rengøringsydeevne og afrunder nøgleelementerne til opnåelse af et integreret og bæredygtigt produktdesign.

Immo Sander
Leder af emballageudvikling
Werner & Mertz

“Brugt plastic er for os et teknisk råmateriale: Vor emballage er fremstillet næsten udelukkende af genbrugeligt eller højkvalitets genbrugt plasticaffald. Vi holder materialet i et teknisk kredsløb og sikrer således, at plasticemballagen kan anvendes igen og igen.”


Recyklat-initiativet

Er fortællingen nok, eller er det optællingen, der tæller?

Mens andre bare taler om det, har vi allerede

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

100% genbrugte plasticflasker i brug.
100% genbrug er verdensrekorden!

Ægte genbrug kan kun lykkes, hvis vi tager emballage lagt i Den gule Sæk og fører den ind i et lukket teknisk produktionskredsløb. Dette er Recyklat-initiativets tilgang. Enhver, som ønsker at dele sin viden eller erfaring med os er velkommen til at slutte sig til vore bestræbelser. Sammen arbejder vi på innovative løsninger på et virkningsfuldt materialekredsløb baseret på ressourcebevarelse og bæredygtigt produktdesign. Jo mere bæredygtigt produktdesignet er, desto mindre affald vil det skabe. Igennem bæredygtighed kan vi sørge for vor fremtid.

Få dit kredsløb i gang!