Til indholdet Til hovedmenu

Privatlivserklæring

1. Databeskyttelse i overblik

Generelle henvisninger
De følgende henvisninger leverer et overblik over hvad der sker med dine personlige oplysninger, ved besøg på vores website. Personlige oplysninger er alle data, der kan identificere dig personligt. Udførlig information om beskyttelse af personlige oplysninger findes i vores nedenstående privatlivserklæring.

Dataregistrering på vores website

Hvem er ansvarlig for registrering af data på dette website?
Databehandling på dette website sker ved udbyderen af website. Dennes kontaktoplysninger kan findes i Impressum for dette website.

Hvordan registrerer vi dine oplysninger?
Dine oplysninger registreres blandt andet ved at du meddeler dem. Herved kan det f.eks. dreje sig om data der indtastes i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer ved besøg på vores website. Dette er primært tekniske oplysninger (f.eks. browser, operativsystem eller klokkeslæt for kald af side). Registrering af disse data sker automatisk, ved adgang til vores website.

Hvad benytter vi dine oplysninger til?
En del af oplysningerne registreres, for at sikre en korrekt rådighed af website. Andre data kan benyttes til analyse af brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du omkring dine oplysninger?
Du har på ethvert tidspunkt ret til, uden betaling herfor, at modtage oplysninger om oprindelse, modtager og formål med dine registrerede personlige oplysninger. Du har desuden ret til, at forlange en korrektion, spærring eller sletning af dine personlige data. Hertil og for yderligere spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du på ethvert tidspunkt kontakte os på nedenstående adresse i Impressum. Herudover har du ret til at klage til ansvarlig myndighed.

Du har også ret til, under visse omstændigheder, at forlange en begrænsning i brugen af dine personlige oplysninger. Oplysninger om dette findes i privatlivserklæringen under ”Ret til begrænsning af behandling”.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter
Ved besøg på vores website kan din surf-adfærd blive evalueret statistisk. Dette sker frem for alt med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analyse af din surf-adfærd sker som regel anonymt; surf-adfærd kan ikke spores. Du kan modsætte dig denne analyse eller forhindre brugen af bestemte værktøjer. Detaljeret information om dette findes i følgende privatlivserklæring.

Du kan modsætte dig denne analyse. Privatlivserklæringen informerer dig om mulighederne for at modsætte dig.

2. Generelle henvisninger og pligtig information

Beskyttelse af personlige oplysninger
Udbyderen af dette website tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger  meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i henhold til respektive lovgivning samt denne privatlivserklæring.

Når du benytter dette website, registreres forskellige personlige oplysninger. Personlige oplysninger er alle data, der kan identificere dig personligt. Den foreliggende privatlivserklæring forklarer, hvilke data der registreres og hvad de benyttes til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internet (f.eks. ved kommunikation pr email) kan inkludere sikkerhedsmæssige huller. En total sikring af data mod adgang fra tredjepart er ikke mulig.

Henvisninger for ansvarlige instans
Den ansvarlige instans for driften af dette website er:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D- 55120 Mainz

Tyskland

Telefon: 0049/6131 964-01
E-Mail: info@werner-mertz.com

Ansvarlige instans er den naturlige eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre afgør mål og middel for behandling af personlige oplysninger (f.eks. navn, email m.m.).

Tilbagekaldelse af accept af databehandling
Mange typer af databehandling er kun mulige med en udtrykkelig accept af dette. En tidligere afgivet accept kan tilbagekaldes. Hertil rækker en uformel meddelelse pr. email til os. Retten til databehandling forud for tilbagekaldelsen forbliver uberørt.

Modsætningsret mod dataregistrering i særlige tilfælde samt mod direkte markedsføring (Art. 21 GDPR)

Når databehandling sker på baggrund af art. 6 afs. 1 lit. e eller f i GDPR, har du på ethvert tidspunkt ret til, af dine personlige årsager, at modsætte dig behandlingen af dine personlige oplysninger; dette gælder også for en profiling baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne privatlivserklæring. Hvis der afgives modsættelse, behandles dine personlige oplysninger i dette tilfælde ikke længere, med mindre der kan påvises tvingende grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til dokumentation, udøvelse eller forsvar af retskrav (Modsætning i henhold til art. 21 afs. 1 GDPR).

Hvis dine personlige oplysninger behandles for direkte markedsføring, har du ret til, på ethvert tidspunkt at modsætte dig denne behandling af dine personlige oplysninger for denne markedsføring; dette gælder også, ved profilering, hvor dette er direkte associeret med en sådan direkte markedsføring. Hvis du afgiver modsættelse, anvendes dine oplysninger ikke længere til direkte markedsføring (Modsætning i henhold til art. 21 afs. 2 GDPR).

Klageret ved ansvarlige myndighed
I tilfælde af brud mod GDPR har den berørte klageret ved tilsynsmyndighed, specielt i medlemsstaterne hvor denne er bosat, har sin arbejdsplads eller hvor overtrædelsen er sket. Klageretten er uafhængig af andre administrative juridiske eller retslige midler.

Ret til overførsel af personlige oplysninger
Du har ret til at overdrage data, som vi behandler på grundlag af din indvilligelse eller automatisk i forbindelse med en kontraktlig afvikling, til dig selv eller tredjepart i et normalt, maskinelt læsbart, format. Hvis du kræver en overdragelse af data til en anden ansvarlig, sker dete kun, hvor det er teknisk muligt.

SSL- hhv. TLS-kryptering
Denne side benytter, af sikkerhedsmæssige årsager og som beskyttelse af overførsel af fortroligt indhold, som f.eks. bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som bruger af siden, en kryptering med SSL eller TLS. En krypteret forbindelse kan ses ved, at adresselinjen skifter fra http:// til https:// og der vises et låsesymbol i din browserlinje.

Når SSL- hhv. TLS-kryptering er aktiveret, kan data du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Oplysning, spærring, sletning og korrektion
Indenfor rammerne af gældende lovgivning har du på ethvert tidspunkt ret til gratis information om dine lagrede personlige oplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandling og evt. en ret til korrektion, spærring eller sletning af dine oplysninger. Hertil og for yderligere spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du på ethvert tidspunkt kontakte os på nedenstående adresse i Impressum.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at forlange en begrænsning i brugen af dine personlige oplysninger. Hertil kan du på ethvert tidspunkt kontakte os på nedenstående adresse i Impressum. Retten til begrænsning af behandling består i de følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider rigtigheden af de lagrede personlige oplysninger, skal vi normalt bruge lidt tid på at kontrollere dette. Du har ret til at forlange en begrænsning i brugen af dine personlige oplysninger under kontrollen af dette.
  • Når behandling af dine personlige oplysninger er sket / sker uretmæssigt, kan du i stedet for en sletning forlange en begrænsning af databehandlingen.
  • Når vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men har brug for dem til udøvelse, forsvar eller dokumentation af retslige krav, har du ret til i stedet for sletning, at forlange en begrænsning i brugen af dine personlige oplysninger.
  • Hvis du har indgivet modsættelse i henhold til art. 21 afs. 1 GDPR, skal der ske en afvejning mellem dine og vores interesser. Du har ret til at forlange en begrænsning i brugen af dine personlige oplysninger, så længe dette endnu ikke er fastlagt.

Hvis du har begrænset retten til behandling af dine personlige oplysninger, må disse data – udover lagring – må disse data kun behandles med din tilladelse, eller for dokumentation, udøvelse eller forsvar af retskrav eller som beskyttelse af rettigheder for andre naturlige eller juridiske personer eller af årsager af vigtig offentlig interesse for Europæiske Union eller en medlemsstat.

Modsættelse af markedsføring pr. email
Brug af kontaktoplysninger der er indhentet inden for rammerne af impressumspligten for fremsendelse af ikke udtrykkeligt anmodet markedsførings- og informationsmateriale er hermed modsagt. Udbyder af sider forbeholder sig en udtrykkelig ret til retslige skridt i tilfælde af ikke anmodet fremsendelse af markedsføringsmateriale, som ved spam emails.

3. Dataregistrering på vores website

Cookies
Internetsiderne benytter delvis de såkaldte cookies. Cookies forårsager ingen skader på din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler der aflægges på din computer og lagres i din browser.

De fleste af de cookies vi benytter er såkaldte ”session-cookies”. Disse cookies slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies forbliver på din computer indtil de slettes. Disse cookies tillader os at genkende din browser ved næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om lagring af cookies og kun tillader dem enkeltvis, godkendelse af cookies i bestemte tilfælde eller generelt udelukke og automatisk slette cookies ved lukning af browser. Ved deaktivering af cookies kan funktionen af vores website blive begrænset.

Cookies, der er påkrævet for gennemførelse af en elektronisk kommunikation eller for levering af bestemte, af dig ønskede, funktioner (f.eks. varekurvsfunktion), gemmes i henhold til art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyder har en berettiget interesse i lagring af cookies for teknisk korrekt og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der anvendes andre cookies (f.eks. cookies for analyse af dine bevægelser), er diss ebehandlet særskilt i privatlivserklæringen.

Server-logfiler
Udbyder af siderne registrerer og gemmer automatisk information i såkaldte server-logfiler, som din browser sender os automatisk. Dette er:

  • Browsertype og -version
  • anvendte operativsystem
  • Referrer URL
  • Hostname på den computer der opnår adgang
  • Klokkeslæt for serveranmodning
  • IP-adresse

Der sker ikke en samføring af disse data med andre datakilder.

Registrering af disse data sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyder har en berettiget interesse i teknisk korrekt visning og optimering af sit website – hertil skal der benyttes server-logfiler.

Kontaktformular
Hvis du kontakter os på vores kontaktformular, bliver dine angivelser på kontaktformular inklusive de afgivne kontaktdata lagret for behandling af forespørgsel og eventuelle efterfølgende spørgsmål. Disse data videregives ikke uden din tilladelse.

Behandling af de i kontaktformularen afgivne data sker herved udelukkende på grundlag af din accept (art. 6 afs. 1 lit. a GDPR). Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en tidligere afgivet accept. Hertil rækker en uformel meddelelse pr. email til os. Retten til databehandling forud for tilbagekaldelsen forbliver uberørt.

De af dig i kontaktformularen afgivne data forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder din accept af lagring eller formålet med lagring af data bortfalder (f.eks. ved afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende retslige bestemmelser – specielt opbevaringsfrister – forbliver uberørt.

Forespørgsel på email, telefon eller fax
Hvis du kontakter os på email, telefon eller fax, bliver din forespørgsel, inklusive alle deraf fremgående personlige oplysninger (navn, forespørgsel) lagret for behandling af din forespørgsel. Disse data videregives ikke uden din tilladelse.

Behandling af dine data sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. b GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er påkrævet for gennemførelse af forkontraktlige foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på din accept (art. 6 afs. 1 lit. a GDPR) og / eller på vores berettigede interesse (art. 6 afs. 1 lit. f GDPR), da da vi har en berettiget interesse i en effektiv behandling af af forespørgsler rettet til os.

De af dig i kontaktspørgsmålet afgivne data forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder din accept af lagring eller formålet med lagring af data bortfalder (f.eks. ved afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende retslige bestemmelser – specielt opbevaringsfrister – forbliver uberørt.

Registrering på dette website
Du kan registrere dig på vores website, for brug af yderligere funktionalitet på sitet. De dertil indtastede data benytter vi kun til formål omkring brugen af respektive tilbud eller tjeneste, som du har registreret dig for. De ved registreringen afgivne påkrævede oplysninger skal være indtastet fuldstændigt. I modsat fald afvises registreringen.

For vigtige ændringer i f.eks. omfang af udbud eller ved teknisk nødvendige ændringer benytter vi den ved registreringen afgivne mailadresse til information om dette.

Behandling af de ved registreringen afgivne data sker herved udelukkende på grundlag af din accept (art. 6 afs. 1 lit. a GDPR). En tidligere afgivet accept kan tilbagekaldes på ethvert tidspunkt. Hertil rækker en uformel meddelelse pr. email til os. Retten til databehandling forud for tilbagekaldelsen forbliver uberørt.

De ved registreringen lagrede data gemmes af os, mens du er registreret på vores website og slettes efterfølgende. Lovgivningens opbevaringsfrister forbliver uberørt.

Kommentarfunktion på dette website
For kommentarfunktionen på denne side registreres ud over din kommentar også angivelser om klokkeslæt for oprettelse af kommentar, din mailadresse og, hvis du ikke sender anonymt, dit valgte brugernavn.

Registrering af IP-adresse
Vores kommentarfunktion registrerer IP-adresse for bruger, der opretter kommentaren Da vi ikke kontrollerer kommentarer inden offentliggørelse, behøver vi disse data i tilfælde af lovovertrædelser som krænkelser eller propaganda mod forfatteren.

Abonnement på kommentarer
Som bruger på siden kan du abonnere på kommentarer efter tilmelding. Du modtager en bekræftelsesmail for at kontrollere at du er indehaver af den angivne mailadresse. Du kan på ethvert tidspunkt afbestille dette via et link i info-mail. De data der indtastes inden for rammerne af kommentarer bliver i dette tilfælde slettet; hvis du har sendt os disse data på for andet formål og på andet sted (f.eks. tilmelding til nyhedsbrev), forbliver de dog hos os.

Varighed for fastholdelse af kommentarer
Kommentarer, og de derved forbundne data (f.eks. IP-adresse) gemmes og forbliver på vores website, indtil kommenteret indhold er fuldt slettet eller kommentarer slettes af retslige grunde (f.eks. krænkende kommentarer).

Juridisk grundlag
Lagring af kommentarer sker på grundlag af din accept (art. 6 afs. 1 lit. a GDPR). En tidligere afgivet accept kan tilbagekaldes på ethvert tidspunkt. Hertil rækker en uformel meddelelse pr. email til os. Retten til databehandling forud for tilbagekaldelsen forbliver uberørt.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)
Vi indhenter, behandler og benytter kun personlige oplysninger, når det er påkrævet for begrundelse, indholdsmæssig udformning eller ændring af retsforhold (bestanddata). Grundlaget for databehandling er art. 6 afs. 1 lit. b GDPR, der tillader bearbejdning af data for opfyldelse af kontrakt eller indledende foranstaltninger. Personlige oplysninger om anvendelsen af vores website (brugerdata) indhenter, behandler og benytter vi kun i den udstrækning det er påkrævet, for at muliggøre brugerens brug af tjeneste eller for afregning.

De indhentede kundedata slettes efter afsluttet kontrakt eller forretningsforhold. Lovgivningens opbevaringsfrister forbliver uberørt.

4. Sociale medier

Facebook Plugins (Like & Del-knap)
På vores sider er der integreret plugins fra det sociale netværk Facebook, Udbyder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook plugins genkendes på Facebook-logo eller ”Like-knappen” (“Synes godt om”) på vores site. En oversigt over Facebook-plugins kan findes her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøger vores website, etableres der en forbindelse direkte mellem din browser og Facebooks server. Facebook modtager information om at din IP-adresse har besøgt vores website. Når du klikker på Facebooks ”Like” knap mens du er logget på Facebook, kan du linke indhold fra vores site til din Facebook-profil. Herved kan Facebook registrere besøget på vores site på din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af sitet ikke har kendskab til indholdet af transmitterede data samt deres anvendelse hos Facebook. Yderligere information kan findes i privatlivserklæringen fra Facebook på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker at Facebook registrerer dit besøg hos os på din Facebook-brugerkonto, skal du logge af din Facebook-konto.

Brugen af Facebook plugins sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i størst mulige synlighed på sociale medier.

Twitter Plugin
På vores site er der inkluderet funktioner fra Twitter. Disse funktioner er tilbudt af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved brugen af Twitter og funktionen ”Re-Tweet” registreres dine besøgte websites på din Twitter konto og oplyses til andre brugere. Herved overføres også data til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af sitet ikke har kendskab til indholdet af transmitterede data samt deres anvendelse hos Twitter. Yderligere information kan findes i privatlivserklæringen fra Twitter på: https://twitter.com/de/privacy.

Brugen af Twitter plugins sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i størst mulige synlighed på sociale medier.

Dine databeskyttelsesindstillinger ved Twitter kan redigeres på kontoindstillinger på https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin
Vores site benytter funktinen Google+. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Registrering og videregivelse af information: Ved hjælp af Google+ knappen kan du offentliggøre informationer i hele verden. Med Google+ knappen modtager du og andre brugere personligt indhold fra Google og vores partnere. Google lagrer både information, som du har givet +1 for indhold, og også information om det site du har besøgt ved klik på +1. Dine +1 kan vises sammen med dit profilnavn og dit foto i Google-tjenester, som søgeresultater eller i din Google-profil, eller på andre steder på websites og visninger på internet.

Google registrerer denne information om sine +1 aktiviteter, for at forbedre Google-tjenester for dig og andre. For at kunne benytte Google+ knappen, kræves en globalt synlig Google-profil, der mindst skal indeholde det valgte navn for profilen. Dette navn benyttes i alle Google-tjenester. I visse tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, du har benyttet ved deling af indhold over din Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan vises for brugere, der kender din mailadresse eller råder over anden identificerbar information om dig.

Anvendelse af registreret information: Udover ovennævnte forklarede anvendelsesformål, benyttes den af dig leverede information i henhold til gældende Google bestemmelser for beskyttelse af personlige oplysninger. Google offentliggør muligvis sammenfattede statistikker over +1-aktiviteter for brugeren, hhv. videregiver denne til bruger og partner, som udgiver, debattør eller relaterede websites.

Brugen af Google+ plugins sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i størst mulige synlighed på sociale medier.

Instagram Plugin
På vores site er der inkluderet funktioner fra Instagram. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA .

Når du er logget på din Instagram konto, kan du ved klik på Instagram-knappen linke indholdet af vores site til din Instagram-profil. Herved kan Instagram registrere besøget på vores site på din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af sitet ikke har kendskab til indholdet af transmitterede data samt deres anvendelse hos Instagram.

Brugen af Instagram plugins sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i størst mulige synlighed på sociale medier.

Yderligere information kan findes i privatlivserklæringen fra Instagram på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn Plugin
Vores website benytter funktioner fra netværket LinkedIn. Udbyderen er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Ved ethvert kald af vores sider, der indeholder funktionen fra LinkedIn, etableres en forbindelse til servere hos LinkedIn. LinkedIn bliver herved informeret om dit besøg på vores website med din IP-adresse. Når du klikker på ”Anbefal-knappen” fra LinkedIn og er logget på din LinkedIn konto, er det muligt for LinkedIn at registrere dit besøg på vores website på din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af sitet ikke har kendskab til indholdet af transmitterede data samt deres anvendelse hos LinkedIn.

Brugen af LinkedIn plugins sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i størst mulige synlighed på sociale medier.

Yderligere information kan findes i privatlivserklæringen fra LinkedIn på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin
Vores website benytter funktioner fra netværket XING. Udbyder er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

Ved ethvert kald af vores sider, der indeholder funktionen fra XING, etableres en forbindelse til servere hos XING. Der sker ikke en lagring af dine personlige oplysninger efter vores kendskab. Specielt registreres ingen IP-adresser eller brugeradfærd.

Brugen af XING plugins sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i størst mulige synlighed på sociale medier.

Yderligere information om beskyttelse af data og XING Del-knap findes i privatlivserklæringen fra XING på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analyseværktøjer og markedsføring

Google Analytics
Dette website benytter funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics benytter såkaldte “Cookies”. Det er tekstfiler der gemmes på din computer ogf tillader en analyse af brugen af websitet. Den ved cookies indhentede information om din brug af website overføres generelt til servere hos Google i USSA og lagres der.

Lagringen af Google-Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj sker på baggrund af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i analyse af brugeradfærd, for optimering af såvel tilbud som markedsføring.

IP Anonymisering
På dette website har vi aktiveret funktionen IP-Anonymisering Herved bliver din IP-adresse forkortet indenfor EU’s medlemsstater eller andre aftalestater i Europæiske Økonomiske Fællesskab inden overførslen til USA. Den fulde IP-adresse overføres kun i undtagelsestilfælde til Google i USA og forkortes der. På anmodning fra udbyder af dette website benytter Google de indhentede data til evaluering af brugen af website, for at opstille rapporter over aktiviteter på website og levering af yderligere tjenesteydelser i forbindelse med brugen af website og internet. De indenfor rammerne af Google Analytics af din browser afgivne IP-adresse sammenføres ikke med andre data hos Google.

Browser Plugin
Du kan forhindre lagring af cookies ved den respektive indstilling af din browser; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke vil kunne udnytte alle funktioner på websitet i fuldt omfang. Du kan herudover forhindre registrering af de ved cookies indhentede data og din brug af website (inkl. din IP-adresse) hos Google samt behandlingen af disse data ved Google, ved at downloade og installere browser-plugin der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Modsættelse af dataregistrering
Du kan kun forhindre registrering af brugeroplysninger ved Google Analytics ved at klikke på det følgende link. Der anbringes en Opt-Out-cookie, der forhindrer registrering af dine data ved fremtidige besøg på dette website: Deaktivering af Google Analytics.

Detaljeret information om omgang med brugerdata ved Google Analytics findes i privatlivserklæring fra Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Kontraktafvikling
Vi har indgået en kontrakt med Google og anvender de strengeste retningslinjer fra tyske myndigheder ved brugen af Google Analytics.

Demografiske egenskaber for Google Analytics
Dette website benytter funktionen ”Demografiske egenskaber” fra Google Analytics. Herved kan der opstilles en rapport der indeholder angivelser af alder, køn og interesser for besøgeren. Disse data stammer fra interessebaseret markedsføring fra Google samt brugerdata fra tredjeparter. Disse data kan ikke tilordnes en specifik person. Du kan på ethvert tidspunkt deaktivere funktionen i visningsindstillinger på din Google konto eller generelt forbyde registrering ved Google Analytics i punktet ”Modsættelse af dataregistrering”.

Opbevarings varighed
Ved Google lagrede data for bruger- og hændelsesaktivitet, der er tilknyttet brugerdata med cookies (f.eks bruger ID) eller markedsførings ID (f.eks. dobbeltklik cookies, Android-markedsførings ID), anonymiseres eller slettes efter 14 måneder. Yderligere oplysninger kan ses på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress Stats
Dette website benytter WordPress Tool Stats, for statistisk evaluering af brugeradgang. Udbyder er Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats anvender cookies der gemmes på din computer ogf tillader en analyse af brugen af websitet. Den af cookies genererede information om brugen af vores website lagres på servere i USA. Din IP-adresse anonymiseres efter bearbejdning og inden lagring.

“WordPress-Stats”-cookies forbliver på din computer, indtil du sletter dem.

Lagringen af ”WordPress Stats”-cookies og brugen af dette analyseværktøj sker på baggrund af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i analyse af brugeradfærd, for optimering af såvel tilbud som markedsføring.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om lagring af cookies og kun tillader dem enkeltvis, godkendelse af cookies i bestemte tilfælde eller generelt udelukke og automatisk slette cookies ved lukning af browser. Ved deaktivering af cookies kan funktionen af vores website blive begrænset.

Du kan modsætte dig indhentrning og lagring af dine data i fremtiden ved klik på dette link for anbringelse af en Opt-Out-cookie i din browser: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Hvis du sletter cookies på din computer, skla Opt-Out-cookie anbringes igen.

Google Analytics Remarketing
Vores website benytter funktionen Google Analytics Remarketing i forbindelse med eksterne funktioner for Google AdWords og Google DoubleClick. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funktion muliggør at sammenfatte de med Google Analytics Remarketing indhentede markedsførings-målgrupper med eksterne funktioner som Google AdWords og Google DoubleClick. Herved kan der vises en interessebaseret, personlig markedsføring, der er baseret på dine tidligere anvendelser og bevægelser på en enhed (f.eks. mobiltelefon) tilpasset til dig på en anden enhed (f.eks. tablet eller PC).

Hvis du har afgivet den respektive tilladelse, sammenfatter Google til dette formål din web- og App-browseradfærd med din Google konto. Herved kan enhver enhed der logger på Google kontoen, vise den samme personlige markedsføring.

Som understøttelse af denne funktion registrerer Google Analytics google-verificerede ID’s fro brugeren, der midlertidigt sammenføres med vores Google Analytics-data, for at definere og oprette målgrupper for markedsføring på tværs af enheder.

Remarketing/targeting på tværs af enheder kan deaktiveres ved deaktivewring af personlig markedsføring i din Google-konto; følg hertil dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammenføring af de indhentede oplysninger på din Google-konto sker udelukkende på baggrund af din accept, som du har afgivet til Google og kan tilbagekalde (art. 6 afs. 1 lit. a GDPR). Ved indhentning af oplysninger der ikke sammenføres på din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har modsat dig en sammenføring) sker indhentning af oplysninger på basis af art. 6, afs. 1 lit. f GDPR. Den berettigede interesse er baseret på at websiteudbyder har en interesse i en anonymiseret analyse af besøgende for markedsføring.

Yderligere information kan findes i privatlivserklæringen fra Google på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords og Google Conversion-Tracking
Dette website benytter Google AdWords. AdWords er et online markedsføringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Indenfor rammerne af Google AdWords benytter vi den såkaldte Converion-tracking. Når du klikker på en annonce fra Google anbringes en cookie for conversion-tracking. Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og tjener ikke til personlig identifikation af brugeren. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette website og cookie endnu ikke er udløbet, kan Google og vi se, at brugeren har klikket på annoncen og er ledet videre til dette website.

Hver Google-AdWord kunde har sin egen cookie. Cookies kan ikke følges af Google AdWords kunder. Den ved hjælp af conversion-tracking indhenetde information tjener til oprettelse af conversion-tracking statistikker for AdWords kunder, der har besluttet sig for conversion-tracking. Kunden modtager det samlede antal brugere der har klikket på din annonce og er ledet videre til en side med et conversion-tracking-tag. Den indeholder dog ingen information, der kan identificere brugeren. Hvis du ikke ønsker at deltage i tracking, kan du modsætte dig dette ved deaktivering af cookie fra Google conversion-tracking under brugerindstillinger i din browser. Herved blier du ikke optaget i conversion-tracking statistikker.

Lagringen af conversion-cookies og brugen af dette analyseværktøj sker på baggrund af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i analyse af brugeradfærd, for optimering af såvel tilbud som markedsføring.

Yderligere information om Google AdWords og Google Conversion-Tracking findes i privatlivserklæringen fra Google. https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om lagring af cookies og kun tillader dem enkeltvis, godkendelse af cookies i bestemte tilfælde eller generelt udelukke og automatisk slette cookies ved lukning af browser. Ved deaktivering af cookies kan funktionen af vores website blive begrænset.

Facebook Pixel
Vores website benytter brugerhandlings-pixel fra Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) til konverteringsmåling.

Herved kan besøgendes adfærd følges, efter at de ved et klik på en Facebook-annonce ledes videre til udbyders website. Herved kan effekten af Facebook-annoncering analyseres for statistiske- og markedsundersøgelsesformål og fremtidige aktiviteter optimeres.

De indhentede data er anonyme for os som udbyder af website, vi kan ikke identificere brugeren. Data gemmes og behandles af Facebook, så der er mulighed for en forbindelse til respektive brugerprofil og Facebook kan benytte data til egen markedsføring i henhold til Facebook-Dataanvendelsesdirektiv. Herved kan Facebook muliggøre visning af annoncer på Facebook-sider samt udenfor Facebook. Denne anvendelse af data kan ikke påvirkes af os som udbyder af website.

Brugen af Facebook-pixel sker på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. f GDPR. Websiteudbyderen har en berettiget interesse i effektiv markedsføring på sociale medier.

I privatlivsreglerne for Facebook findes yderligere anvisninger for beskyttelse af dit privatliv: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere Remarketing-funktionen “Custom Audiences” under Indstillinger for markedsføring på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hertil skal du være registreret hos Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto kan du deaktivere besøgsbaseret markedsføring fra Facebook på website for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nyhedsbrev

Data for nyhedsbrev
Hvis du ønsker at tilmelde dig til nyhedsbrev på dette site, skal vi bruge din mailadresse samt information der tillader os at kontrollere at du er indehaver af denne mailadresse og er indforstået med modtagelsen af nyhedsbrevet. Yderligere data bliver ikke, hhv. kun på frivillig basis, indhentet. Disse data benytter vi udelukkende til fremsendelse af anmodet information og overdrager dem ikke til tredjepart.

Behandling af de i tilmeldingsformular for nyhedsbrev afgivne data sker herved udelukkende på grundlag af din accept (art. 6 afs. 1 lit. a GDPR). Den afgivne accept af lagring af data, mailadresse samt dens anvendelse til fremsendelse af nyhedsbrev kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes på ”Frameld” linket i nyhedsbrevet. Retten til databehandling forud for tilbagekaldelsen forbliver uberørt.

De af dig afgivne oplysninger for nyhedsbrevet lagres af os frem til din frameldelse af nyhedsbrev og slettes efterfølgende. Data, der lagres til andre formål forbliver uberørt af dette.

7. Plugins og Tools

YouTube med udvidet databeskyttelse
Vores website benytter plugins fra websitet YouTube. Udbyder af site er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Vi benytter YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Denne tilstand medfører i henhold til YouTube, at YouTube ikke lagrer information om besøgende på deres website, inden disse har set videoen. Overdragelse af data til YouTube partnere er dog ikke fuldstændig udelukket ved udvidet databeskyttelsestilstand. Herved etablerer YouTube – uanset om der ses en video – en forbindelse til Google DoubleClick-netværk.

Når en YouTube-video starter på vores website, etableres en forbindelse til servere hos YouTube. Herved meddeles YouTube server, hvilke sider du har besøgt. Hvis du er logget på din YouTube konto, har YouTube mulighed for at registrere din brugeradfærd direkte i din personlige profil. Dette kan du forhindre ved at logge af din YouTube konto.

Herudover kan YouTube anbringe diverse cookies på din computer efter start af en video. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube modtage information om brugere på vores website. Denne information anvendes bl.a. til oprettelse af videostatistikker, forbedring af brugervenlighed og forebyggelse af svindelforsøg. Cookies forbliver på din computer, indtil du sletter dem.

I modsat fald kan der udløses andre databehandlingsprocesser, som vi ikke har indflydelse på, efter start af en YouTube video.

Brugen af YouTube sker af hensyn til en tiltalende visning af vores online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til Art. 6 Afs. 1 lit. f GDPR.

Yderligere information om databeskyttelse hos YouTube findes i privatlivserklæringen på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (med accept)
Dette site benytter korttjenesten Google Maps via en API. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at sikre beskyttelsen af data på vores website, er Google Maps deaktiveret, når du første gang besøger vores website. Der etableres først en direkte forbindelse til servere hos Google, når su selv har aktiveret Google Maps (Accept i henhold til art. 6 afs. 1 lit. a GDPR). Herved forhindres, at dine data overføres til Google allerede ved din første adgang til sitet.

Efter aktivering registrerer Google Maps din IP-adresse. Denne overføres normalt til Google i USA og lagres der. Udbyder af dette site har ikke indflydelse på denne dataoverførsel efter aktivering af Google Maps.

Detaljeret information om omgang med brugerdata findes i privatlivserklæring fra Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Egne tjenester

Jobansøgninger
Vi tilbyder en mulighed for, at ansøge om job hos os (f.eks. på mail, post eller via online-formular). Efterfølgende informerer vi om omfang, formål og anvendelse af de under ansøgningsprocessen indhentede personlige oplysninger. Vi forsikrer, at indhentning, behandling og anvendelse af dine oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning for databeskyttelse og enhver anden bestemmelse i lovgivningen, og at dine data behandles strengt fortroligt.

Omfang og formål med dataindhentning
Hvis du sender os en ansøgning, behandler vi de dermed forbundne personlige oplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsoplysninger, ansøgningsbilag, meddelelser indenfor rammerne af interviews m.m.), i den udstrækning dette er påkrævet for afgørelse om begrundelse for et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for dette er § 26 BDSG efter tysk ret (Opstart af et beskæftigelsesforhold), art. 6 afs. 1lit. b GDPR (Generel kontraktindgåelse) og – hvis der er afgivet accept – art. 6 afs. 1 lit. a GDPR. Accepten kan tilbagekaldes på ethvert tidspunkt. Dine personlige oplysninger overdrages udelukkende til personer i vores organisation, der medvirker ved behandlingen af din ansøgning.

Hvis ansøgningen medfører ansættelse, lagres dine data i vores databehandlingssystemer på grundlag af § 26 BDSG og art. 6, afs. 1 lit. b GDPR for gennemførelse af beskæftigelsesforholdet.

Varighed af opbevaring af data
Hvis vi ikke kan tilbyde en ansættelse, hvis du afviser at tilbud om ansættelse, trækker din ansøgning tilbage, tilbagekalder din accept af databehandling eller anmoder om sletning af dine data, opbevares dine fremsendte data inkl. evt. papirbilag i maksimalt 6 måneder efter afsluttet ansøgningsproces (opbevaringsfrist), for dokumentation af enkeltheder i ansøgningsprocessen i tilfælde af uoverensstemmelser (art. 6, afs. 1 lit. f GDPR).

DENNE LAGRING KAN DU MODSÆTTE DIG, HVIS DER FORELIGGER EN BERETTIGET INTERESSE, DER OVERSTIGER VORES INTERESSER.

Efter udløbet opbevaringsfrist slettes data, hvis der ikke foreligger en opbevaringspligt i lovgivningen eller andet retsgrundlag for yderligere lagring. Hvis det forudses at opbevaring af dine data er påkrævet efter udløb af opbevaringspligt (f.eks. grundet en truende eller igangværende retsstrid), sker en sletning først når data er uden videre anvendelse i sagen. Lovgivningens yderligere opbevaringsfrister forbliver uberørt.