Til indholdet Til hovedmenu

Quick & Easy omstilling til 100% rHDPE-patroner

Vort populære “Quick & Easy”-system tilbyder flere fordele. Den omfattende produktserie kombinerer mobil og nøjagtig dosering med enkel og sikker anvendelse. Desuden har systemet et innovativt emballagedesign, som muliggør sparsomme doseringer. I 2020 gjorde vi “Quick & Easy” endnu mere bæredygtigt ved for patronernes emballagemateriale at gå fra 50% genbrugelig plastic (rHDPE) til 100% rHDPE. I samklang med cirkulær økonomi kan det anvendte emballagemateriale sammen med husholdningsaffaldet gå fuldstændigt til genbrug, og materialekredsløbet forbliver lukket. Eftersom patronerne fremstilles på Werner & Mertz’ egne lokaliteter, mindsker vi også transportomkostninger og hertil knyttet udslip.