To the content To main menu

Gente:
mirdz vēsturiskā krāšņumā!

Gentes pilsētas gada ietaupījums:

6,735
Oglekļa dioksīds

664
Plastmasa

2,145
Nafta

Gente, otrā lielākā pilsēta Flandrijā, uzkopšanai izmanto Green Care Professional, tādējādi kļūstot par paraugu ilgtspējības jomā.

Zaļais iepirkumu process Gentē

Gentes pilsētā kopš 2008. gada ir ieviests ilgtspējības plāns („Ghent 2020”), kurā ietilpst vairāk nekā 105 pasākumi un iniciatīvas, kuru mērķis ir padarīt Genti par daudz ilgtspējīgāku pilsētu, tostarp ilgtspējīgu iepirkumu procesu jomā. 2012. gadā aizsākto pirmo iepirkumu stratēģiju ilgtspējības jomā 2014. gadā atjaunoja un parakstīja pilsētas mērs. 

Pēdējos gados Gente ir neatlaidīgi centusies padarīt pilsētas uzkopšanas pakalpojumus ilgtspējīgus, un šis process iekļauj pilnībā ilgtspējīgu tīrīšanas produktu izmantošanu. Gente iegādājas ES ekomarķējuma kritērijiem atbilstošus produktus, un kļuva par pirmo pilsētu, kas ēku un iestāžu uzkopšanā ieviesa Cradle to Cradle® sertificētus produktus. Vairāk nekā 340 pilsētas objekti (biroju ēkas, skolas, muzeji u.c.) izmanto pilsētas uzkopšanas pakalpojumus. Daudzas citas iestādes Gentes pilsētas domi izmanto kā centrālo kontaktpunktu iepirkumu veikšanai.

Par Genti

Gente attīstījās no ķeltu apmetnes upju Šeldas un Lejes satekas vietā. Viduslaikos plaukstošā tekstilrūpniecība padarīja Genti par vienu no lielākajām un svarīgākajām pilsētām Eiropā.  Gentes bagātību veicināja arī linšķiedras un linu auduma nozare un pilsētas graudu uzglabāšanas tiesības. Pēc īslaicīgā kalvinisma perioda iestājās pilsētas pagrimums, taču, kad 18. gadsimta beigās tā kļuva par vienu no pirmajām industrializētajām pilsētām kontinentālajā Eiropā, pilsēta atguva savu labklājību.

2.

Otrā lielākā pilsēta Beļģijā

Austrumflandrijas reģiona galvaspilsēta

156.2

Platība: 156.2 km²

Iedzīvotāju skaits: > 250,000

Aprēķiniet savu potenciālo resursu ietaupījumu!