To the content To main menu

Tana-Chemie GmbH pälvis EcoVadise plaatinataseme

Tana-Chemie GmbH saab EcoVadiselt kõrgeima tunnustuse

Werner & Mertz Groupi 1971. aastal asutatud ning kaubamärkide Green Care Professional ja Tana Professional all tegutsenud Professional Division on sellest ajast alates pakkunud kõrgjõudlusega hügieenilahendusi professionaalse puhastustegevuse jaoks erinevates sektorites. Neid rakendatakse muuhulgas hoonete puhastamisel, tervishoiuasutustes ja toiduainete töötlemise ettevõtteis. Olemuslikult kestlikule puhastamisele pühendunud ettevõtte eesmärk on jõuda toimiva ringmajanduseni. Puhastamistoodetele keskkonnahoidlike ja biolagunevate koostisainete tootmise ning uuenduslike ringlussevõetavate pakendite kasutamise teel rakendab Werner & Mertz Group lähenemisviisi, millega see on teeninud endale juhtpositsiooni ressursside säästmise alal.

Tana-Chemie GmbH on viimastel aastatel saanud palju auhindu oma kestlikkusalaste jõupingutuste ja saavutuste eest. Nende hulka kuuluvad maailma kõige nõudlikuma keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS nõuetele vastavuse sertifikaadid; kestliku ehituse standardi LEED plaatinatase Mainzis asuvale haldushoonele ja tunnustatud Cradle to Cradle® NGO kuldsertifikaat mitmele professionaalse klassi tootele. Tänavu juunis tõestas Tana-Chemie taas, et väärib oma mainet. Kõrgelt hinnatud sotsiaalse vastutuse hindamisagentuur EcoVadis tunnustas ettevõtet juba teist korda, seekord plaatinatasemega, mis on kõrgeim hinnang kestlikule ettevõtlusele ja erakordne au, mille pälvib vaid üks protsent kõigist auditeeritud ettevõtetest.

EcoVadis on hinnanud ettevõtete keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid tavasid aastast 2007. Kogu maailmas on üle 75 000 ettevõtte 200 tööstusalal lasknud objektiivselt hinnata oma ettevõtet ja tarneahelaid ning need on liigitatud ühte neljast klassist; pronks, hõbe, kuld ja plaatina. Range auditi käigus käsitletakse ettevõtte tulemuslikkust 21 kategoorias, mis on jagatud nelja valdkonda: tööjõud ja inimõigused, eetika, keskkond ning kestlikud hanked. Viimased kaks olid Tana-Chemie puhul eriti otsustavad. Eriauhind omistati ettevõttes kasutatava ringlussevõetava pakendi ja taastuvenergia ning tootmises veekulu vähendamise eest uuenduslike meetoditega, sealhulgas vee korduvkasutamisega tootmisprotsessides. Varasemalt hõbetasemelt plaatinatasemele tõusnud Tana-Chemie on võitnud tunnustust ühe kestlikuima ettevõttena maailmas.

Werner & Mertz Professional Divisioni juht Thomas Ulbricht on kõrgeima hinnangu saamise üle äärmiselt uhke. Ta kinnitas, et see tulemus peegeldab ettevõtte aastatepikkuseid jõupingutusi kestliku juhtimise alal. EcoVadise plaatinatase tähendab selget kasu keskkonnale ja samavõrd ka Tana-Chemie äripartneritele. Ühelt poolt on kogu tarneahel muutunud läbipaistvamaks ja teisalt on kavandatav tulemuslikkuse pidev parandamine põhinäitajate osas kasulik kõigile asjaosalistele. Kõik see toob kaasa kauakestva vastastikuse usalduse.