To the content To main menu

Laitmatus kooskõlas loodusega

Ohutu ja õiglane inimestele ja keskkonnale

Meie arengusuunised –
Järgides looduse eeskuju

Meie arengusuunised on kogu meie Green Care Professionali tooteportfelli aluseks. Need toetuvad järgmisele põhimõttele: tagada meie toodete laitmatu kooskõla loodusega ja inimeste huvidega. Me oleme oma kaubamärgi loomisest saadik optimeerinud retsepte, pakendeid ja tootmisprotsesse toodete üha jätkusuutlikumaks muutmiseks. Me arendame pidevalt ka iseennast — suurema ohutuse, usaldusväärsuse, tõhususe ja keskkonnasõbralikkuse ning tänase ja homse kõrgema elukvaliteedi nimel.

1. Ökoloogia ringmajanduses

Ökoloogiline äritegevus suletud materjalitsüklites on üks meie prioriteetidest. Meie strateegia mõjutab kõiki protsesse kogu tarneahelas.

Me kasutame taastuvaid, mittefossiilseid ressursse ja me kasutame energiaallikaid vastutustundlikult. Me kasutame oma kaubamärgi tooteid arendades ja tootes järjepidevalt taastuvenergiat ja taastuvatest allikatest pärit toormaterjale. Me vähendame järjepidevalt oma retseptides lisaaineid, kahjulikke aineid ja jääke.

Kõik meie pakendid on täielikult ringlusse võetavad ja need saab pärast kasutuselt kõrvaldamist suunata materjalitsüklisse. Me kasutame kollastest jäätmekottidest pärit (kodumajapidamistest kokku kogutud pakendijäätmed) ringlussevõetud materjali ja püüame kasutada võimalikult vähe materjali.

2. Ökotoksikoloogia – ohutu inimelule ja keskkonnale

Meile on kõige tähtsam ohutus kasutajale ja loodusele. Meie pakendid ja retseptid on ohutud inimestele, keskkonnale, bioloogilisele ja tehnilisele tsüklile. Meie retseptid ei sisalda ohtlikke ega keelatud materjale ja neis ei ole toksilisi ega kahjulikke aineid. Me hoolitseme, et õhk on puhas ja saasteainevaba nii puhastamise ajal kui pärast puhastamist.

Me vastame ökomärgise kriteeriumitele, välistades oma toodetes paljude negatiivse keskkonnamõjuga toormaterjalide, probleemsete aroomiõlide ja komponentide ja värvainete kasutamise. Lisaks sellele ei kasuta me fosfaate üldiselt ega polüvinüülkloriidi (PVC) oma pakendites.

Koostisainete biolagundatavus: me kasutame lihtsalt biolagundatavaid toormaterjale, vältimaks keemiliste ainete võimalikku akumuleerumist keskkonda, millel võivad olla loodusele laastavad tagajärjed.

7

3. Sotsiaalne õiglus – me võtame endale vastutuse

Me hoolime sügavalt oma töötajate heaolust ja tervisest, mistõttu on meile loomulikult tähtis toote riskide ja hüvede hoolikas tasakaalustamine.

Tulemustasud, korralikud töötingimused, ohutu töökoht ja oma töötajate pidev arendamine on kõik just niisama olulised kui ohutuse tagamine tootmises. Me valime oma tarnijaid väga hoolikalt, eelistades neid firmasid, kes püüdlevad samuti igati jätkusuutlikkuse poole, et saaksime teha õiget asja juba varakult lisandväärtusprotsessis.

Me võtame endale vastutuse ka oma klientide eest. Me anname neile muu hulgas detailset tooteinfot ja tagame koostisaineid täielikult deklareerides läbipaistvuse. Lisaks sellele pakume profikasutajatele oma toodete nõuetekohase käsitsemise alast väljaõpet.

4. Suutlikkus – loodusest ammutatud tugev puhastusvõime

Inimesed eeldavad ikka ekslikult, et jätkusuutlikel toodetel ei saa olla suurt puhastusjõudu. Meie tooted tõestavad muljetavaldavalt vastupidist. Me seome maksimaalse puhastusjõu ja suure tõhususe üheks tervikuks täieliku jätkusuutlikkusega.

Me hoolitseme oma tooteid disainides selle eest, et need rahuldaks meie klientide vajadusi ja tagaks maksimaalse puhastusjõu. Praktikas tähendab see, et me ei tee mingeid järeleandmisi oma toodete tehniliste omaduste osas, vaid pakume kõrge kvaliteediga toimivust käsikäes kõrgeimatele jätkusuutlikkuse standarditele vastavusega.

Meie saavutused on leidnud korrapärast tunnustamist sertifikaatide ja firmaväliste organisatsioonide ekspertarvamuse näol. Me täiustame pidevalt oma toodete retsepte ja suurendame nende puhastusvõimet.

5. Majanduslik tõhusus – ressursside säästmine kajastub heas hinna ja jõudluse suhtes

Meie toodetel on silmapaistev hinna ja jõudluse suhe, mistõttu on need meie klientidele vastuvõetavalt kasumlikud. Lõppude lõpuks pole ju koguni ökoloogiliselt orienteeritud kliendid valmis maksma sellise keskkonnasõbraliku puhastusvahendi eest, mis ei tee oma tööd hästi.

Me leiame oma arengusuuniste ja õiglase hinnastamise põhimõttega kooskõlas oleva kindlakäelise kulude taseme jälgimise abil sobiva tasakaalu hinna ja jõudluse (nii ökoloogilise, tehnilise kui sotsiaalse toimivuse) vahel.

Me võimaldame oma klientidel puhastada tõhusalt, tehes samas ka midagi head keskkonnale. Nad hoiavad kulusid kokku meie intelligentseid doseerimissüsteeme ja täielikult tühjendavaid pakendeid kasutades, kuna nii on neile alati tagatud toodete tõhus kasutamine ja väiksemad kõrvaldamiskulud tänu ringlussevõtuks optimeeritud pakenditele.

Arvuta välja oma potentsiaalne ressursisääst!