To the content To main menu

Meie Frosch
profikasutajale

Pärjatud rohkete auhindade
ja sertifikaatidega

Meie sertifikaadid

Eco-Management and Audit Scheme
Tehasespetsiifiline tarneahel

Tooted + Tootmine

Standard for environmental management systems
Standard for energy management systems
Standard for quality management systems
Retseptid

Tooted

EcoVadis Platinum

Tana Chemie GmbH pälvis 2021. aasta juunis ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja kestlikkuse tunnustatud hindamisagentuuri EcoVadise plaatinataseme medali kestliku ettevõtluse eest. See aunimetus seab Tana Chemie maailma kõige kestlikumate ettevõtete hulka, sest parim tase omistatakse vaid ühele protsendile kõigist juhtudest. EcoVadis on hinnanud ettevõtete keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid tavasid aastast 2007. Hinnanguid antakse neljas hindamisklassis – pronks, hõbe, kuld ja plaatina. Üle 75 000 ettevõtte 200 valdkonnas kogu maailmas on lasknud EcoVadisel oma väärtusahelaid objektiivselt hinnata. Paljudes tööstussektorites on see hinnang saanud tarnijana heakskiidu saamise põhiliseks eeltingimuseks. Range auditi käigus käsitletakse 21 näitajat neljas põhivaldkonnas: keskkond, tööjõud ja inimõigused, eetika ning kestlikud hanked. Keskkonna ja kestlike hangete valdkondadel oli suur tähtsus kõrge hinnangu saamisel. EcoVadis hindas positiivselt ringlussevõetava pakendi ja taastuvenergia kasutamist ning veekulu vähendamist uuenduslike meetodite rakendamise teel, sealhulgas vee korduvkasutamisega tootmisprotsessides.

EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

Werner & Mertz on lasknud vabatahtlikult hinnata oma Saksamaal Mainzis (alates 2003. aastast) ja Austrias Halleinis (alates 2005. aastast) asuvate tehaste keskkonnamõju EMASi kriteeriumite alusel oma eeskujuliku ökoloogilise orientatsiooni tõenduseks. Sõltumatu EMASi audiitor kontrollib korrapäraselt meie tootmisrajatisi. EMASi, Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi peetakse maailma kõige nõudlikumaks jätkusuutliku keskkonnajuhtimise süsteemiks. Eksperdi aruanne muudab läbipaistvaks nii õnnestumised kui parandamist vajavad valdkonnad meie firmas. EMASi järgi sertifitseeritud firmad liiguvad kindlalt ja kiirelt jätkusuutliku, kõigi õigusnõuetega laitmatus kooskõlas toimiva majanduse tagamise suunas.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle® ehk "hällist hällini" põhimõttele panid aluse prof dr Michael Braungart ja William McDonough ning Hamburgis asuv EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) arendab seda edasi. Werner & Mertzi valitud tooted on sertifitseeritud selle holistliku protseduuri alusel. Cradle to Cradle® disain hõlmab detailset skeemi kasutatud materjalide, nende ringlussevõetavuse, energia- ja veekasutuse ning tootetsüklite ja tootmismeetodite sotsiaalse mõju hindamiseks. Werner & Mertz on selle nõudliku sertifitseerimisprotseduuri edukalt läbinud. 2013. aasta lõpus tähistas Tana Chemie GmbH (Werner & Mertzi Grupi tütarettevõtja) esmakordset saavutust maailmas. Just siis omistati esmakordselt alates Cradle to Cradle® sertifitseerimise algusest tervele puhastus- ja hooldustoodete profivalikule – Green Care Professionali kaheksast ökoefektiivsest puhastusvahendist koosnevale tootesarjale – kõrgeim auhind, mis on tuntud kui "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".

DIN ISO 14001

Standard for environmental management systems

Werner & Mertzi tehased on juba aastaid ISO 14001 standardi järgi sertifitseeritud. ISO 14001 on eraõigusel põhinev rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimise süsteem. Euroopast väljaspool paiknevates riikides (nt Jaapanis) tõendab see sertifikaat, et me rakendame juhtimissüsteemi, mida ka seal tunnustatakse. ISO 14001 toetub pideva täiustamise protsessile seatud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. Pideva täiustamise protsess, mida Werner & Mertz kirjeldab põhimõttena "paranda head ja arenda seda edasi", hõlmab ISO neljaastmelist protsessi, mis on tuntud ka kui planeeri-tee-kontrolli-tegutse.

DIN ISO 50001

Standard for energy management systems

Werner & Mertz võttis juba ammu kasutusele ilmselgelt eduka energiajuhtimissüsteemi. Meil on õnnestunud selle süsteemi ja kulude kärpimise meetmete abil vähendada märkimisväärselt elektrienergia ja kütuse tarbimist. Ajavahemikus 2004 kuni 2011 vähenes meie tarbimine 0,079 kWh-lt 0,0649 kWh-le pakendatud toote kilogrammi kohta. Selle eduloo jätkuks tunnustati meie energiajuhtimissüsteeme Mainzis (Saksamaal) ja Halleinis (Austrias) 2013. aastal ISO 50001 sertifikaadiga. ISO 50001 on rahvusvaheline süsteemse energiajuhtimise standard, mis hindab tootmiseks kulunud energia andmete seiret ja juhtimist ja muude tehniliste meetmete rakendamist. ISO 50001 põhieesmärk on firma energiatarbealaste tulemusnäitajate, energiatõhususe ja energiasäästu pidev parandamine. Rangelt jõustatavad energiajuhtimismeetmed aitavad meil hinnata oma energiatõhususe potentsiaali ja seda efektiivsemalt ära kasutada.

DIN ISO 9001

Standard for quality management systems
2001. aastal sertifitseeris TÜV Rheinland Werner & Mertzi Mainzi tehase kvaliteedijuhtimise süsteemi tootearenduse ja tarne osas vastavalt DIN EN ISO 9001:2000 standardile. See sertifikaat on alates 2002. aastast ka meie Halleinis (Austrias) asuval teisel tehasel. Rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 9001 standard sätestab nõuded kvaliteedijuhtimise süsteemile. Neile nõuetele vastavus näitab pidevalt tagatavat tootekvaliteeti.

ELi ökomärgis

Euroopa ökomärgis (lilleke) ajendab töötama puhastustoodetele välja eriti keskkonnasõbralikke retsepte. Euroopa Liidu lillekese logo võeti 1990. aastate keskel kasutusele Euroopa keskkonnasümbolina. See ühendab kõiki siseriiklikke keskkonnamärke ja sätestab ranged nõuded keskkonnasõbralikele toodetele. Paljudel meie Euroopa turul müüdavatel puhastustoodetel on nüüdseks ELi ökomärgisega sertifitseeritud retseptid. ELi ökomärgisest on alates selle vabatahtlikust kasutusele võtmisest tootjate poolt 1992. aastal saanud kindel etalon neile tarbijaile, kes on huvitatud keskkonda kaitsvate toodete ostmisest.

Põhjamaade luigemärk

Põhjamaade luigemärk on Põhjamaade ökomärgis. See tõendab toodete, kaasa arvatud puhastuskemikaalide keskkonnasõbralikkust. Green Care Professionali Põhjamaade ökomärgist kandvad tooted vastavad selle sertifitseerimissüsteemi rangetele ökotoksikoloogilistele nõuetele. Põhjamaade luigemärk oli algselt mõeldud kasutamiseks Skandinaavias, ent aja jooksul on seda märgist hakatud kasutama ka väljaspool Põhjamaid turustatavatel toodetel. Põhjamaade luigemärki antakse puhastuskemikaalidele teatud kategooriates, milles ELi ökomärgist ei anta, näiteks nõude masinpesuks mõeldud detergentidele.

Austria ökomärgis

Austria ökomärgist kannavad alates 1990. aastatest sellised range kontrolli läbinud teenused ja tooted, mis vastavad selle sertifitseerimissüsteemi kõrgetele kvaliteedialastele ning keskkonna- ja tervisekaitse standarditele. See Austria keskvalitsuse poolt välja antav ökomärgis kindlustab teadmise, et vastavad retseptid ei sisalda ohtlikke aineid ja et nende toodete disain on kauakestev, kasutatav ja standarditele vastav. Selle ökoloogilise majandamise kvaliteedimärgise kandmise õigus omistatakse selliste tootjate toodetele nagu Werner & Mertz, kes on pühendunud keskkonnasõbralike toodete tootmisele. 

Cradle to Cradle Bronze

Cradle to Cradle® ehk "hällist hällini" põhimõttele panid aluse prof dr Michael Braungart ja William McDonough ning Hamburgis asuv EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) arendab seda edasi. Werner & Mertzi valitud tooted on sertifitseeritud selle holistliku protseduuri alusel. Cradle to Cradle® disain hõlmab detailset skeemi kasutatud materjalide, nende ringlussevõetavuse, energia- ja veekasutuse ning tootetsüklite ja tootmismeetodite sotsiaalse mõju hindamiseks. Werner & Mertz on selle nõudliku sertifitseerimisprotseduuri edukalt läbinud. 2013. aasta lõpus tähistas Tana Chemie GmbH (Werner & Mertzi Grupi tütarettevõtja) esmakordset saavutust maailmas. Just siis omistati esmakordselt alates Cradle to Cradle® sertifitseerimise algusest tervele puhastus- ja hooldustoodete profivalikule – Green Care Professionali kaheksast ökoefektiivsest puhastusvahendist koosnevale tootesarjale – kõrgeim auhind, mis on tuntud kui "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".

Cradle to Cradle Gold

Cradle to Cradle® ehk "hällist hällini" põhimõttele panid aluse prof dr Michael Braungart ja William McDonough ning Hamburgis asuv EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) arendab seda edasi. Werner & Mertzi valitud tooted on sertifitseeritud selle holistliku protseduuri alusel. Cradle to Cradle® disain hõlmab detailset skeemi kasutatud materjalide, nende ringlussevõetavuse, energia- ja veekasutuse ning tootetsüklite ja tootmismeetodite sotsiaalse mõju hindamiseks. Werner & Mertz on selle nõudliku sertifitseerimisprotseduuri edukalt läbinud. 2013. aasta lõpus tähistas Tana Chemie GmbH (Werner & Mertzi Grupi tütarettevõtja) esmakordset saavutust maailmas. Just siis omistati esmakordselt alates Cradle to Cradle® sertifitseerimise algusest tervele puhastus- ja hooldustoodete profivalikule – Green Care Professionali kaheksast ökoefektiivsest puhastusvahendist koosnevale tootesarjale – kõrgeim auhind, mis on tuntud kui "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".

Cradle to Cradle Silver

Cradle to Cradle® ehk "hällist hällini" põhimõttele panid aluse prof dr Michael Braungart ja William McDonough ning Hamburgis asuv EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) arendab seda edasi. Werner & Mertzi valitud tooted on sertifitseeritud selle holistliku protseduuri alusel. Cradle to Cradle® disain hõlmab detailset skeemi kasutatud materjalide, nende ringlussevõetavuse, energia- ja veekasutuse ning tootetsüklite ja tootmismeetodite sotsiaalse mõju hindamiseks. Werner & Mertz on selle nõudliku sertifitseerimisprotseduuri edukalt läbinud. 2013. aasta lõpus tähistas Tana Chemie GmbH (Werner & Mertzi Grupi tütarettevõtja) esmakordset saavutust maailmas. Just siis omistati esmakordselt alates Cradle to Cradle® sertifitseerimise algusest tervele puhastus- ja hooldustoodete profivalikule – Green Care Professionali kaheksast ökoefektiivsest puhastusvahendist koosnevale tootesarjale – kõrgeim auhind, mis on tuntud kui "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".

Veel auhindu ja sertifikaate

LEED
Die Umweltberatung
AIR interieur contrôlé
Purus
RAL
Deutscher Umweltpreis

International awards

Awards-PrixEuropropre 2017 Q&E
Ekolaury
Green Key
Greener Packaging 2019
Premio national de la limpieza Spain 2017
Prix-de-l'innovation Preventica 2019
Product of the Year 2019
The Cleaning Show 2017
Amsterdam Innovation Award