To the content To main menu

Ringmajanduse pioneer

Üle 30 aasta

Ringmajandus

Green Care Professional seisab ringmajanduse põhimõtete eest kogu väärtusahelas alates toormaterjalidest kuni pakendini. Kasutatud materjalid (puhastuskemikaalid ja pakendid) on ohutud inimestele ja loodusele. Me tagame nende ohutuse tootedisainiga, mis võimaldab saata kõik koostisained tagasi tehnilisse ja bioloogilisse tsüklisse. Me kasutame tootmises ainult taastuvatest energiaallikatest pärit elektrienergiat ja genereerime vajaliku protsessisoojuse kliimaneutraalsest maagaasist. Me tagame oma majasisese veepuhastiga järjekindlalt ka hea veekvaliteedi. Werner & Mertz Professional, Green Care Professionali kaubamärgi looja ja tootja, on pühendunud sotsiaalsele ja keskkonnaõiglusele ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele.

Green Care Professionaliga ringikujulisse tulevikku 

Meie uus brändifilm

YouTube

Video laadimisega nõustute YouTube'i privaatsuspoliitikaga.
Lisateave

Mängi videot

Bioloogiline
tsükkel

1. Retseptid

1. Retseptid Me kasutame oma jätkusuutlikes retseptides ainult taimset päritolu pindaktiivseid aineid. Meie retseptid ei sisalda ohtlikke koostisaineid ega allergeene!

2. Toode Meie toodete kasutamine on ohutu tarbijale ja hea keskkonnale.

3. Kompost

3. Kompost Meie puhastuskemikaalid on biolagundatavad.

4. Taimset päritolu toormaterjalid

4. Taimset päritolu toormaterjalid Me kasutame taastuvaid taimset päritolu toormaterjale.

1. Uus pakend

1. Uus pakend Meie silmis on jäätmed ressurss: peaaegu kõik meie pakendid on valmistatud ringlusse võetavatest ja ringlusse võetud jäätmetest.

2. Toode

2. Kasutusetapp Meie toodete doseerimine on lihtne ja ressursisäästlik.

3. Ringlussevõtt

3. Ringlussevõtt Tühja pakendi lihtne kasutuselt kõrvaldamine kollase kotiga (pakendite eraldi kokku kogumise teenusega).

4. Tehniline toormaterjal (taaskasutatavad materjalid)

4. Tehniline toormaterjal (taaskasutatavad materjalid) Sorteerimise ja töötlemise tulemuseks on taaskasutatavad materjalid, mida kasutatakse kvaliteetsest plastist pakendite valmistamiseks.

Tehniline
tsükkel

Bioloogiline tsükkel

Bioloogiline tsükkel viitab toote koostisainetele. Tsükli suletuna hoidmiseks sisaldavad meie retseptid taimset päritolu ressursse ja orgaanilist materjali, mille saab pärast toote kasutamist tagasi loodusesse viia. Loodusliku protsessi käigus lagundatakse materjalid huumuseks ehk viljakaks mullaks, et kasvatada uut taimset toormaterjali. Retseptides sisalduvad koostisained peavad olema täielikult biolagundatavad.

Meie tooted on läbinud edukalt rangetel standarditel põhinevad biolagundatavuse katsed.

Tehniline tsükkel

Tehniline tsükkel viitab toote pakendile. Materjalitsükli suletuna hoidmiseks peab pakend olema ringlusse võetav ja peab olema valmistatud ringlusse võetud materjalist. Nii saab jäätmetest väärtuslik ressurss, kuna kasutatud PET-pudelitest saab järgmisele tootetsüklile toormaterjal. Eesmärk on luua suletud ringsüsteem, milles ei teki üldse uusi jäätmeid.

Meie kaubamärgi tooted on disainitud selle põhimõtte järgi ning peaaegu kõik meie pakendid on valmistatud ringlusse võetavatest ja ringlusse võetud materjalidest.


Elu ringmajanduses – Cradle to Cradle® põhimõte

Cradle to Cradle® kirjeldab ringmajanduse põhimõtet, milles tooteid arendatakse ja kasutatakse tsükliliselt. Selle kontseptsiooni töötasid 1990. aastate lõpus välja keemik prof dr Michael Braungart ja Ameerika Ühendriikide arhitekt William McDonough ning Hamburgis asuv EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) arendab seda edasi. Sellele kontseptsioonile aluseks olev kreedo Cradle to Cradle® ehk “hällist hällini” vastandub hästi tuntud lineaarsele tootmispõhimõttele “hällist hauani”. Lineaarses süsteemis liiguvad materjalid tihti allikast kuni kasutuselt kõrvaldamiseni ilma, et teadlikult oleks mõeldud loodusvarade pikaajalisele kaitsele.

Cradle to Cradle® tähendab toodete disainimist nii, et need saab sujuvalt integreerida bioloogilisse ja tehnilisse tsüklisse. Väljakutseks on toote liikumise planeerimine läbi suletud materjalitsükli, mis tähendab, et toote materjalid peavad olema sobivad ohutuks ja täielikuks biosfääri tagasi viimiseks või kokku kogumiseks ja hea kvaliteediga taaskasutuseks. Tulevikus turule viidavad tooted tuleks disainida nii, et kokku kogutud ja ringlusse võetud fraktsioonide kvaliteet suureneb, muutes võimalikuks ringlussevõtu samal või kõrgemal tasandil. Koostisainete valimise protsessiga tuleks välistada toksiline toime kasutamisel ja muudes etappides nagu tootmisel, ringlussevõtul ja taaskasutamisel. Cradle to Cradle® põhimõtte kohaselt tähendab see, et näiteks plasti valmistamiseks kasutatud toorõli (nafta) jääb tsüklisse, mitte seda ei põletata ära, nii et see on igaveseks läinud. Ringlussevõtuks ja ka muudeks tootmisprotsessideks vajalikku energiat tuleks võimaluse korral ammutada taastuvatest allikatest keskkonna- ja kliimasõbralikult. Hea näide selle kohta on vanast PET-pudelist uue PET-pudeli tootmine.

Cradle to Cradle® on McDonough Braungart Design Chemistry LLC registreeritud kaubamärk. Cradle to Cradle CertifiedCM on selle süsteemi nõuetele vastavaks tunnistatud tooteid eristav sertifitseerimismärk, mida all-litsentsib eksklusiivselt Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Tõeline ökoefektiivsus: teha õigeid asju õigesti

Jätkusuutlikkust võrdsustatakse tihti ekslikult püüdega vähendada saasteaineid. Jätkusuutlikkus saab alguse siiski juba palju varem sellest, et saasteained ei jõuagi ringlusse. Tõeline ringmajandus astub veel sammu võrra edasi, tähendades kohe algusest peale õigete asjade õigesti tegemist. Me elame ja tegutseme selle tõekspidamise järgi kogu väärtusahelas. Me hoiame tootmiseks vajalikke toormaterjale bioloogilises ja tehnilises tsüklis ja kasutame neid üha uuesti ja uuesti. Kõik saab alguse taastuvenergia kasutamisest tootmisprotsessis ja meie tõhusast majasisesest veepuhastist, liikudes edasi täiesti jätkusuutlike koostisainete kasutamiseni retseptides ja sellest veel edasi taaskasutatavatest materjalidest valmistatud pakkematerjalideni.

Õiged retseptid
Õige veepuhastus
Õige pakend
Õige energia
Thomas Ulbricht
Tegevdirektor ja Werner & Mertzi
profitoodete divisjoni juht

“Cradle to Cradle® sertifikaat näitab, et Green Care Professionali kaubamärk annab ringmajanduse osas kõigile head eeskuju. Meie enda toote- ja kvaliteedistandardid on leidnud sellega kinnitust sõltumatu institutsiooni poolt.”

Cradle to Cradle® ja Green Care Professional

Green Care Professional tutvustab maailma esimest Cradle to Cradle Gold® sertifikaadiga puhastus- ja hooldustoodete valikut. See tootevalik, mis kandis juba eelnevalt ELi ökomärgist, koosneb äärmiselt uuenduslikest toodetest, mille disain arvestab kõigi institutsionaalsete ja tööstuskasutajate vajadustega.

Sertifitseerimise eesmärgil läbisid Green Care Professionali valitud puhastus- ja hooldustooted põhjaliku analüüsi. Cradle to Cradle® disain hõlmab toote detailset hindamist demonstreerimaks, et Green Care Professionali toodetes kasutatud materjalid ei ohusta inimelu ega keskkonda ja et need saab viia tagasi bioloogilisse ja tehnilisse tsüklisse. Tootmises kasutatav elekter on pärit ainult taastuvatest energiaallikatest ja vajalikku protsessisoojust genereeritakse kliimaneutraalsest maagaasist. Me tagame oma majasisese veepuhastiga järjekindlalt ka hea veekvaliteedi. Werner & Mertz, Green Care Professionali kaubamärgi loonud firma, on pühendunud sotsiaalsele ja keskkonnaõiglusele ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele.

Cradle to Cradle® on ökoefektiivne, kuna see hoiab õige tootedisainiga ära jäätmete tekke, seda erinevalt ökotõhususest, mis ainult vähendab või minimeerib jäätmeid ja väldib raiskamist. Võrreldes muude ökomärgistega on tähtis, et Cradle to Cradle® tegeleb enamaga kui vaid toote puhastusvõimega, käsitledes kõiki integreeritud ja jätkusuutliku tootedisaini võtmeelemente.

Immo Sander
Pakendite arendusjuht
Werner & Mertz

“Kasutatud plast on meie jaoks tehniline toormaterjal: meie pakendid on valmistatud peaaegu täielikult ringlusse võetud kvaliteetsest plastist ja on omakorda täielikult ringlusse võetavad. Me hoiame materjali tehnilises tsüklis ja hoolitseme sellega, et plastpakendeid saab kasutada üha uuesti ja uuesti.”


Taaskasutatavate materjalide algatus

Kas arvesse peaks minema ka rääkimine või siiski ainult see, mis on juba reaalselt ära tehtud?

Kui teised ainult räägivad sellest, siis meil juba on

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

100% ringlussevõetud plastpudelid kasutusel.
See on 100% ringlussevõtu maailmarekord!

Tõeline ringlussevõtt õnnestub ainult siis, kui viime kollastest kottidest (pakendite eraldi kokku kogumise teenus) pärit pakendid suletud tehnilisse tootmistsüklisse. Taaskasutatavate materjalide algatus põhineb just sellel lähenemisel. Igaüks, kes soovib jagada meiega oma teadmisi ja kogemusi, on teretulnud meiega ühinema. Me töötame üheskoos uuenduslike lahenduste kallal materjalitsükli efektiivsuse tagamiseks ressursside konserveerimise ja jätkusuutliku tootedisaini põhimõtetele tuginedes. Mida jätkusuutlikum on tootedisain, seda vähem jäätmeid see tekitab. Me hoolitseme jätkusuutlikkuse abil meie kõigi tuleviku eest.

Asu samuti ringmajanduse teele!