To the content To main menu

Quick & Easy üleminek 100% rHDPE kassettidele

Meie populaarne “Quick & Easy” süsteem pakub mitmeid eeliseid. Suur tootevalik kombineeritult mobiilse ja täpse doseerimise ja lihtsa ja ohutu kasutamisega. Lisaks sellele on süsteemil uuenduslik pakendidisain, mis võimaldab toote säästlikku doseerimist. Me muutsime 2020. aastal “Quick & Easy” süsteemi veel jätkusuutlikumaks, võttes kassettide jaoks pakkematerjalina 50% ringlussevõetava plasti (rHDPE) asemel kasutusele 100% rHDPE. Ringmajanduse põhimõtete järgimise huvides on kasutatud pakkematerjal täielikult ringlussevõetav koos olmejäätmetega, nii et materjalitsükkel püsib suletuna. Kuna kassette toodetakse Werner & Mertzi enda valdustes, siis õnnestus meil vähendada ka transpordikulusid ja nendega seotud heiteid.