Naar de inhoud Naar hoofdmenu

In perfecte harmonie met de natuur

Veilig en eerlijk voor mens en milieu

Onze ontwikkelingsrichtlijnen –
Naar het voorbeeld van de natuur

Onze ontwikkelingsrichtlijnen vormen de basis voor ons hele Green Care Professional-assortiment en onze producten zijn gebaseerd op het principe van perfecte harmonie met de natuur en de bekommernissen van mensen. Sinds het merk in het leven werd geroepen, optimaliseren we onze formules, verpakkingen en productieprocessen om onze producten nog duurzamer te maken. Ook ontwikkelen we onszelf voortdurend verder – voor meer veiligheid, betrouwbaarheid, doeltreffendheid, milieucompatibiliteit en levenskwaliteit, vandaag en morgen.

1. Ecologie in de circulaire economie

Ecologisch zakendoen in gesloten materiaalkringlopen staat bovenaan onze agenda. Onze strategie betreft alle processen in de hele waardeketen.

We gebruiken hernieuwbare, niet op fossiele brandstoffen gebaseerde hulpbronnen en gaan op een verantwoorde manier om met energiebronnen. Bij het ontwikkelen en produceren van onze merkproducten kiezen we steevast voor hernieuwbare energie en grondstoffen.

We verminderen voortdurend de additieven, schadelijke stoffen en reststoffen in onze formules.

Al onze verpakkingen zijn volledig recycleerbaar en kunnen, na te zijn weggegooid, naar een materiaalkringloop worden gestuurd. We gebruiken gerecycleerd materiaal uit de Gele Zak en trachten zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken.

2. Ecotoxicologie – Veilig voor mens en milieu

Veiligheid voor gebruikers en de natuur is onze topprioriteit. Onze verpakkingen en formules zijn veilig voor mensen, het milieu, en passen perfect in de biologische en technische kringlopen. Onze formules bevatten geen gevaarlijke of verboden materialen en zijn vrij van toxische en schadelijke stoffen. We zorgen ervoor dat de lucht schoon en vrij van vervuilende stoffen is, zowel tijdens als na het schoonmaken.

We voldoen aan de Ecolabel-criteria door grondstoffen uit te sluiten die een negatieve impact hebben op het milieu, zoals geuroliën en -bestanddelen, en kleurstoffen.

Verder gebruiken we in het algemeen geen fosfaten en pvc in verpakkingsbestanddelen.

Biologische afbreekbaarheid van bestanddelen: we gebruiken grondstoffen die gemakkelijk biologisch afbreken om de eventuele ophoping van chemische stoffen in het milieu die verwoestende gevolgen voor de natuur kunnen hebben tegen te gaan.

7

3. Sociale rechtvaardigheid – We nemen onze verantwoordelijkheid op

We zijn erg begaan met het welzijn en de gezondheid van onze werknemers; De risico’s en voordelen van een product zorgvuldig afwegen is dan ook vanzelfsprekend voor ons.

Een prestatiegebaseerde verloning, fatsoenlijke werkomstandigheden, een veilige werkplek en de voortdurende bijscholing van onze medewerkers zijn allemaal net zo belangrijk als het verzekeren van veiligheid bij de productie.

Ook bij de keuze van onze leveranciers kijken we zeer goed naar de kandidaten en beslissen we in het voordeel van bedrijven die ook naar duurzaamheid streven, zodat we al vroeg in het waardecreatieproces het juiste kunnen doen.

We nemen ook verantwoordelijkheid op voor onze klanten. We verstrekken onder andere gedetailleerde productinformatie en zorgen voor transparantie met een volledige vermelding van bestanddelen. Daarbovenop leren we professionele gebruikers gepast omgaan met onze producten.

4. Prestaties – Een degelijke schoonmaak met het potentieel van de natuur

Mensen maken nog altijd de fout te veronderstellen dat duurzame producten geen performante schoonmaakmiddelen kunnen zijn. Onze producten leveren het indrukwekkende bewijs van het tegendeel. We koppelen een maximale schoonmaakkracht en hoge efficiëntie aan een integrale duurzaamheid.

Bij het ontwerpen van onze producten zorgen we ervoor dat ze voorzien in de behoeften van onze klanten en een maximale schoonmaakprestatie leveren. In de praktijk betekent dit dat we geen compromissen sluiten in verband met de technische eigenschappen van een product en een performante kwaliteit bieden, terwijl we voldoen aan de strengste duurzaamheidsnormen.

Dit wordt regelmatig bevestigd door certificaten en deskundige meningen van externe organisaties. Intern verbeteren we voortdurend de schoonmaakprestaties en onze productformules.

5. Economische efficiëntie – Behoud van grondstoffen voor een optimale verhouding prijs/prestaties

Onze producten bieden een uitstekende verhouding prijs/prestaties en bijgevolg een redelijke rentabiliteit voor onze klanten. Per slot van rekening zijn zelfs milieubewuste consumenten niet bereid om te betalen voor een milieuvriendelijk schoonmaakmiddel dat niet goed werkt.

Via een sterke kostenbeheersing in samenhang met andere ontwikkelingsrichtlijnen en eerlijke prijzen vinden we het juiste evenwicht tussen de prijs en prestaties (ecologisch, technisch en maatschappelijk).

We maken het mogelijk voor onze klanten om efficiënt schoon te maken terwijl ze een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Door onze doordachte doseersystemen en verpakkingen te gebruiken die volledig kunnen worden leeggemaakt, besparen ze op hun kosten – zowel via efficiënte doseringen of lagere verwijderingskosten daar onze verpakkingen geoptimaliseerd zijn voor recyclage.

Bereken uw potentiële grondstofbesparingen!