Naar de inhoud Naar hoofdmenu

De juiste dingen juist doen

om waarde te behouden en toegevoegde waarde te creëren

Make sustainable cleaning your added value.

Quality &
Performance
Safe for humans & environment
Circular cleaning
products
Sustainable
profitability
Comprehensive
Service

Onze merkbelofte:
Veilig voor mens en milieu

Al ruim 30 jaar staat het merk Green Care Professional voor eersteklas schoonmaakprestaties en integraal duurzame schoonmaakconcepten met hart en ziel. Door zijn engagement om een circulaire economie uit te bouwen over de hele waardeketen is het een pionier.

Reinhard Schneider
CEO
van het familiebedrijf Werner & Mertz

“Een geloofwaardig ecoproduct kan alleen afkomstig zijn van een bedrijf dat systematisch de principes van duurzaamheid toepast bij alles wat het doet. Een bedrijf dat zich elke dag laat leiden door ecologisch bewustzijn, economische vooruitziendheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.”


Schoonmaakprestaties met hoge kwaliteitsnormen

Wij zijn het levende bewijs dat duurzaamheid en de beste schoonmaakprestaties elkaar niet uitsluiten. Het merk Green Care Professional staat voor een doeltreffende, performante schoonmaak volgens de strengste kwaliteitsnormen. “Made in Germany” – onze uiterst doeltreffende en integraal duurzame formules worden door experts in Duitsland ontwikkeld. Onze merkproducten worden uitsluitend gemaakt in EMAS-gecertificeerde fabrieken in Mainz (Duitsland) en Hallein (Oostenrijk), conform de strengste kwaliteitsnormen.


Veilig voor mens & milieu

Veiligheid voor mens en milieu is onze topprioriteit. Onze formules en verpakkingen zijn veilig voor mens en natuur en voor biologische en technische kringlopen.

Met de huidige en toekomstige generaties in het achterhoofd, besteden we extra veel aandacht aan de manier waarop producten worden ontworpen en vervaardigd en waar ze terechtkomen na gebruik. Onze producten en systemen staan garant voor een eenvoudig, ongecompliceerd gebruik.

De grondstoffen die we gebruiken, worden grondig onderzocht op hun herkomst, eigenschappen en biologische afbreekbaarheid.

Dr. Paula Barreleiro
Hoofd van Productontwikkeling
Werner & Mertz

“Onze oppervlakte-actieve stoffen zijn afgeleid van planten en hun biologische afbreekbaarheid is bewezen. In onze producten gebruiken we geen vervangbare stoffen zoals fosfaten of parabenen.”

Recycleerbare producten

De circulaire economie is het enige zinvolle model voor integraal duurzame bedrijfsactiviteiten die mens en milieu niet schaden. Green Care Professional staat voor een circulaire economie die consequent wordt toegepast in de hele waardeketen, van grondstoffen tot verpakkingen. Onze producten zijn zodanig ontworpen dat alle bestanddelen geschikt zijn voor technische en biologische kringlopen.

De elektriciteit die nodig is voor onze productie, halen we uitsluitend uit hernieuwbare energiebronnen en we gebruiken klimaatneutraal aardgas om de nodige proceswarmte op te wekken. Dankzij onze interne waterzuiveringsinstallatie heeft ons water een stabiele hoge kwaliteit. Green Care Professional staat voor een totale eco-efficiëntie – door producten op de juiste manier te ontwerpen voorkomen we nieuw afval.


Duurzame rentabiliteit

Geef met Green Care Professional uw bedrijf een concurrentievoordeel op het vlak van duurzaamheid en rentabiliteit. De voordelen die het gebruik van Green Care Professional met zich meebrengt, gaan veel verder dan het product zelf. Het merk steunt immers op een uitgebreide en consequent toegepaste filosofie voor duurzaam beheer.

Wanneer u onze merkproducten koopt, kunt u niet alleen rekenen op een kwaliteitsvolle en duurzame schoonmaak, maar ook op een volledig verhaal om uw zakelijk succes te omkaderen, nu en in de toekomst. Naast onze doeltreffende en recycleerbare kwaliteitsproducten bieden we slimme en doeltreffende systemen die een nauwkeurige, zuinige dosering mogelijk maken. Daarenboven kunt u onze verpakking ook altijd volledig ledigen.


Uitgebreide service

We zijn een sterke partner voor u en bieden integraal advies en ondersteuning. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen onze klanten op een uitgebreide en gepersonaliseerde service rekenen. Bekwame technici ondersteunen u ter plekke met gedetailleerde instructies en opleidingen. Wij vinden rechtstreeks, persoonlijk contact zeer belangrijk; als uw strategische partner willen we immers u en uw behoeften kennen.

Breng uw kringloop op gang!