To the content To main menu

Green Care
Performance Calculator

Pagrindinė informacija ir skaičiavimo metodas

Green Care Performance Calculator

Naudojant „Green Care“ efektyvumo skaičiuoklę nustatomas išteklių (naftos ir plastiko) sąnaudų sumažėjimas ir CO2 (anglies dioksido) emisijos sumažėjimas, pasiektas naudojant „Green Care Professional“ prekės ženklo valymo priemonėse naudojamas medžiagas. Šio prekės ženklo gaminiai gaminami naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, laikantis žiedinės ekonomikos principų ir įmonės įsipareigojimo siekti integralaus tvarumo visoje vertės grandinėje. (Išsamią informaciją rasite adresu: green-care-professional.com/lt/circular-economy/).

Konkrečiai, mūsų „Green Care Professional“ gaminių žiedinis dizainas pagrįstas medžiagų grąžinimu į biologinį ciklą (=buteliuko turinys) ir techninį ciklą (=pakuotė). Kiekvienas gaminys prisideda prie bendro pėdsako mažinimo skaičiavimuose.   

Biologinių medžiagų žiediškumo principas gaminio gyvavimo cikle atitinka gamtos sukurtą medžiagų srauto dizainą. Gaminiai gaminami iš regeneruojančių medžiagų, geriausiai iš augalų, tada naudojami laikantis taisyklių, o panaudojus grąžinami gamtai. Kadangi šios medžiagos yra biologiškai skaidžios, jos tampa maistinėmis medžiagomis naujai augalų kartai.

Laikantis šio principo, „Green Care Professional“ prekės ženklo preparatai, kurių sudėtyje yra atsinaujinančių ingredientų ir augalinės kilmės paviršinio aktyvumo medžiagų, yra visiškai biologiškai suyrantys (tai patvirtinta OECD 302B biologinio suirimo bandymu).

Žiedinio techninių medžiagų tvarkymo principas: iš sintetinių medžiagų pagamintus tam tikros sudėties gaminius (pvz., plastikus) galima rūšiuoti pagal rūšį ir daug kartų perdirbti neprarandant techninių savybių. Šiuo atveju visos medžiagos taip pat tampa antrinėmis žaliavomis naujam gaminiui gaminti. Vietoj to, kad būtų naudojami ištekliai (ir susidarytų atliekų), šio proceso metu ištekliai yra naudojami utilizuojami.   

Laikantis šio pagrindinio principo, „Green Care Professional“ prekės ženklo plastikinė pakuotė yra 100 proc. perdirbama ir pagaminta iš 100 proc. aukštos kokybės perdirbto plastiko. Mūsų pakuotes daugiausia sudaro antrinės žaliavos, gautos iš buitinių atliekų surinkimo sistemų, pavyzdžiui, geltonojo maišelio. Naudodamiesi itin išvystyta rūšiavimo technologija, perdirbėjai gali beveik nesumažėjusio grynumo ir kokybės plastikines medžiagas perduoti į kitą gaminio gyvavimo ciklą.

„Green Care“ efektyvumo skaičiuoklę pagrįsta patikimu skaičiavimu, kuriame atsižvelgiama į visas svarbias vertes, siekiant nustatyti, kiek naftos, plastiko ir CO2 (anglies dioksido) galima išvengti naudojant „Green Care Professional“, palyginti su įprastiniais valymo gaminiais. Atsižvelgiama ir į pakuotę, ir į buteliuko turinį, t. y. į gaminio sudėtį. 

Apskaičiuotas išteklių sąnaudų ir išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas gaunamas lyginant su identiškais, bet įprastais gaminiais, kurie pagaminti be perdirbtų medžiagų ir be atsinaujinančių ingredientų. Tai reiškia, kad mūsų perdirbamas ir 100 proc. perdirbtas pakuotes lyginame su tokio paties dydžio talpyklomis, kurios nėra pagamintos iš perdirbto plastiko.  Be to, lyginame savo gaminių sudėtis su identiškomis sudėtimis, kurių sudedamosios dalys yra ne atsinaujinančios, o iškastinės.

Mūsų pakuotės, pagamintos iš aukštos kokybės perdirbtų medžiagų, leidžia sumažinti naftos ir plastiko naudojimą (bei atliekų susidarymą) ir CO2 emisiją, palyginti su analogišku standartiniu gaminiu su vienkartine pakuote. Kiekvienu sėkmingu perdirbimo atveju mūsų pakuotė padeda išvengti plastiko (atliekų) ir sutaupo lygiavertį kiekį naftos, reikalingos naujoms (pirminėms) plastikinėms pakuotėms gaminti. Be to, taip išvengiama lygiaverčio CO2 emisijų kiekio, kuris susidarytų sudeginus pakuotę pagal linijinį medžiagų srauto modelį. Skaičiavimo metodas išsamiau paaiškintas tolesnėse pastraipose. Skaičiavimai atliekami remiantis faktiniais pakuočių kiekiais.

  • Sumažintas naftos: kiekis Paprastai plastikinių pakuočių gamybai reikia naftos. Reikiamas naftos kiekis yra proporcingas pakuotės kiekiui. Skaičiavimai yra konservatyvūs ir skaidrumo dėlei taikome perskaičiavimo koeficientą vienas prie vieno (1:1) plastiko ir naftos atžvilgiu (1 kg plastiko reikia 1 kg naftos). Tačiau faktinis sumažėjimas gali būti didesnis.    
  • CO2vengimas: Plastikinės pakuotės po naudojimo paprastai sudeginamos. Degant (=visiškai oksiduojantis) plastikui (ir naftai) susidaro anglies dioksidas (CO2). Sudeginus 1 kg naftos, išsiskiria 3,14 kg CO2. Todėl pakartotinai panaudojus 1 kg plastiko, ekologinis pėdsakas sumažėja bent 3,14 kg CO2 emisijos, palyginti su panašiu gaminiu su linijiniu medžiagų srauto modeliu. 
  • Sumažintas plastiko ir perdirbimo ciklų skaičius: Kiekviena pakartotinai panaudota plastikinė medžiaga neleidžia susidaryti tiek pat plastiko atliekų, kiek yra pakuotės. Registruojame visų pakuotės sudedamųjų dalių svorį ir jų dalį, tenkančią perdirbamoms medžiagoms. Šiais tikslais darome prielaidą, kad mūsų pakuotę galima perdirbti tik vieną kartą, nors iš tiesų ją galima perdirbti daug kartų. Apskaičiavus konservatyviai, kiekvienas pakuotės vienetas gali sutaupyti ne daugiau kaip tokį plastiko kiekį, kuris lygus jo naudojimo svoriui, arba gali duoti maksimalų lygiavertį naftos (koeficientas 1) ir CO2 emisijos (koeficientas 3,14) sumažėjimą. 

Mūsų formulės yra pagrįstos atsinaujinančiomis augalinėmis, o ne paprastai naudojamomis žaliavomis, pvz., nafta iš iškastinių šaltinių. Be to, preparatų skaidomumas yra patvirtintas OECD 302 bandymu, kuris įrodo, kad medžiagos po naudojimo visiškai mineralizuojasi. Šio proceso metu sukuriamos maistinės medžiagos naujai augalų kartai ir išvengiama aplinkos taršos (pvz., CO2, iįsiskiriančio deginant naftą).  Priklausomai nuo regeneruojančios anglies dalies mūsų preparatuose, „Green Care Professional” gaminys užtikrina apibrėžtą naftos ir CO2 emisijos sumažėjimą, palyginti su identišku, bet visiškai naftos chemijos būdu pagamintu gaminiu. Mūsų gaminių gamyboje naudojant atsinaujinančias, regeneracines medžiagas, išvengiama naftos naudojimo, palyginti su įprastais gaminiais. Biologinis atsinaujinančių žaliavų skaidymasis gaminio ciklo pabaigoje yra neutralus anglies dioksido atžvilgiu, todėl išmetamas mažesnis CO2 kiekis, palyginti su įprastiniu valymo produktu, kurio pagrindą sudaro nafta. Skaičiavimo metodas išsamiau paaiškintas tolesnėse pastraipose. 

  • Sumažintas naftos kiekis: Apskaičiuojant kiekvienai sudėčiai buvo įvestas naftos chemijos anglies dioksido kiekio sumažėjimas, pasiektas naudojant atsinaujinančias augalines žaliavas. Ši vertė buvo padauginta iš koeficiento 1,17, kuris yra naftos ir anglies masės santykis. Šiame (labai mažame) koeficiente neatsižvelgiama į jokius naftos konversijos nuostolius, patiriamus gaminant panašias veikliąsias medžiagas naftos chemijos pagrindu. Todėl faktinis naftos kiekio sumažėjimas, palyginti su įprastiniais gaminiais, gali būti gerokai didesnis.
  • CO2emisijų išvengimas: Kaip ir pakuočių atveju, sumažinus naftos kiekį, proporcingai išvengiama CO2 išmetimo iki kiekvieno gaminio ciklo pabaigos. Išmetamųjų teršalų kiekio išvengimas apskaičiuojamas iš naujo, padauginus sutaupytą naftos kiekį iš koeficiento 3,14.

„Green Care“ efektyvumo skaičiuoklė susumuoja visus poveikio aplinkai sumažėjimus (ekologinį pėdsaką), pasiektus dėl mūsų „Green Care Professional“ prekės ženklo gaminių žiedinio dizaino pagal apibrėžtą gaminių asortimentą. Naudodamiesi skaičiuokle, klientai ir galutiniai vartotojai gali nustatyti, kiek sumažėjo atskiro „Green Care Professional“ gaminių asortimento ekologinis pėdsakas, palyginti su įprastais gaminiais. 

Skaičiuoklėje pateikiama papildoma informacija apie 1 tipo ekologiniu ženklu („EU Ecolabel“, „Nordic Swan“, „Austrian EcolabeL“) ir „Cradle to Cradle™“ pažymėtų gaminių dalį pasirinktame gaminių asortimente.

Pastaba

„Green Care“ efektyvumo skaičiuoklėje atsižvelgiama tik į teigiamą su medžiagomis susijusį „Green Care Professional“ gaminių žiedinės konstrukcijos poveikį. Į skaičiavimus neįtraukiamas kitas papildomo poveikio aplinkai sumažinimas arba pašalinimas, pavyzdžiui, gaminių gamyboje vietoj iškastinio kuro naudojant atsinaujinančią energiją.

Apskaičiuokite
savo taupymo galimybes!