Sisältöön Päävalikkoon

Saksan ympäristöpalkinto 2019 Reinhard Schneiderille

Jaettu ilo Saksan ympäristöpalkinnosta (vasemmalta): Moderaattori Judith Rakers, DBU:n pääsihteeri Alexander Bonde, palkinnon voittaja prof. tri Ingrid Kögel-Knabner, liittovaltion persidentti Frank-Walter Steinmeier, palkinnon voittaja Reinhard Schneider, DBU:n hallituksen puheenjohtaja Rita Schwarzelühr-Sutter ja Baden-Württembergin ympäristöministeri Franz Untersteller © DBU/Peter Himsel

Tee rohkeita päätöksiä tänään positiivista huomista varten

Mannheim Liittovaltion presidentti Frank-Walter Steinmeier kehotti kansalaisia ”tekemään rohkeita päätöksiä tänään” ympäristön- ja ilmastonsuojelun kannalta ”huomisen positiivista vuorovaikutusta” varten. ”Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. On meistä kiinni, mitä teemme siitä”, hän sanoi Deutsche Bundesstiftung Umweltin (DBU) Saksan ympäristöpalkinnon jakotilaisuudessa Mannheimissa. ”Muovipullo, joka kierrätetään tänään tai jota ei edes valmisteta, ei päädy valtameriin huomenna. Se palaa raaka-ainekiertoon ylihuomenna. Maaperä, jota suojellaan eroosiolta tänään, sitoo hiiltä. Ja sitä voidaan käyttää huomennakin viljelysmaana ihmisten ruokintaa varten.” Steinmeier jakoi Euroopan suurimman itsenäisen ympäristöpalkinnon, yhteensä 500 000 EUR maaperätutkija prof. tri Ingrid Kögel-Knabnerille Münchenin teknillisestä yliopistosta ja Werner & Mertzin toimitusjohtajalle Reinhard Schneiderille.

Ekologinen muutos tarjoaa mahdollisuuksia Saksalle

Steinmeier sanoi yli 1200 hengen yleisölle, johon kuului myös Baden-Württembergin ympäristöministeri Franz Untersteller, että palkinnon voittajat kannustivat muita tarjoamalla ratkaisuja ja edistämällä ekologista muutosta mahdollisuutena Saksalle. Keksijöinä ja insinööreinä, tutkijoina tai yrittäjinä he löytävät uusia ratkaisuja. Palkinnon voittaja Kögel-Knabner on roolimalli tuleville tutkijasukupolville. Hän lisää maaperän käytön palapelin palan paljon suurempaan kuvaan globaalista ilmastosta ja sen ”todella hälyttävästä muutoksesta”. Tehtaat ja voimalaitokset eivät yksin ole vastuussa ilmastonmuutoksesta. Toinen tekijä on se, miten maailman ihmiset hoitavat maaperää, planeetan suurinta hiilinielua. Käytöstä riippuen maaperä kiihdyttää tai hidastaa ilmastonmuutosta. Eteläisen pallonpuoliskon maissa voidaan havaita kuukausien kuivuutta, tulvia ja tuhoisia myrskyjä. Myös Euroopassa lämpöaallot ovat nousussa. Ympäristöpalkinnon voittajan tutkimus on tärkeää, koska maaperätiede voi auttaa ihmisiä mukauttamaan maataloutensa tällaisiin ääriolosuhteisiin.

Tuotteet ja tuotanto on suunniteltu kestämään

Liittovaltion presidentin mukaan palkinnon voittaja Schneider oli vastuullinen yritysjohtaja ennen kuin monet muut ryhtyivät mihinkään toimiin. Hän osoitti todellisilla uraauurtavilla saavutuksillaan, että ympäristötietoisuus ja kannattava liiketoiminta eivät ole toisiaan poissulkevia ja teki tästä yhdistelmästä menestyksensä reseptin. Schneider ”suunnitteli tuotteita ja tuotantoa kestävän kehityksen mukaisesti”. Esimerkkejä ovat pinta-aktiiviset aineet, joilla on korkea hajoamisnopeus sekä kierrätysmuovista valmistetut pakkaukset. Jos useammat ihmiset katsoisivat supermarkettien hyllyillä tuotteita kriittisemmin, he saattaisivat painostaa valmistajia olemaan ympäristöystävällisempiä. Kuluttaja-aktivismi ei kuitenkaan vapauta poliitikkoja velvollisuudesta puuttua tilanteeseen sääntelyllä, kun markkinat tekevät liian vähän tai eivät tee mitään ympäristön- ja ilmastonsuojelun hyväksi. Viranomaiset voivat käyttää välineitä, kuten läpinäkyvyyttä, kuluttajansuojaa laatumerkinnöillä, hintoja, jotka heijastavat todellisia ympäristökustannuksia ja tarvittaessa ainesosien kieltämistä.

Sadattuhannet nuoret ovat jo tehneet muutoksen

Valtionpäämies jatkoi sanomalla, että ympäristön, ilmaston ja biodiversiteetin suojelu on harvoin ollut yhteiskunnalle yhtä merkittävää kuin nyt. Satojentuhansien nuorten merkittävä siviilipoliittinen sitoutuminen on vaikuttanut ratkaisevasti ja ”antanut valtavan painostuksen” ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan. Se on muistuttanut saksalaisia tästä maasta löytyvästä innokkuudesta ja kunnianhimosta, sosiaalisista ja teknologisista voimista, jotka on rakennettu ympäristön ja ilmaston alalle ja ”panoksesta, jonka Saksa on velkaa maailmalle”. Meitä muistutetaan myös kunnianhimoisista tavoitteista, joihin kansainvälinen yhteisö on sitoutunut kansainvälisten lakien mukaisesti. Nuoret voivat perustellusti sanoa, että nyt tärkeää ovat rohkeus ja poliittinen tahto saavuttaa asetetut tavoitteet. Steinmeier: ”Ilmastopolitiikkaa on mitattava tällä mittapuulla.” Yleisön tietoisuus tästä poikkeuksellisesta sosiaalisesta liikkeestä on luonut aiemmin käsittämättömiä mahdollisuuksia, joita poliitikkoja kehotetaan hyödyntämään.

Luottamusta demokratian toimintakykyyn ei pidä aliarvioida

Liittovaltion presidentti Steinmeier sanoi olevansa tietoinen ilmastopaketin kritiikistä. Siitä huolimatta hän lisäsi, että ei ole mitään syytä menettää luottamusta demokratian toimintakykyyn vain siksi, että haasteet ovat niin suuria. Ennen kaikkea hän varoitti tämän keskustelun osallistujien vastakkainasettelusta: kaduilla olevien nuorten intohimoa ja päättäväisyyttä poliittisten menettelyjen vakautta ja hitautta vastaan. Demokraattinen prosessi, joka on nyt tulossa ratkaisevaan neuvotteluvaiheeseen, vaatii intohimoa ja päättäväisyyttä, halua kommunikoida ja intohimoista rationalismia.

”Yksikään itsevaltias ei koskaan pysty vastaamaan demokratian vahvuuksiin.”

Steinmeier haastoi niitä, jotka haluavat kylvää epäilyksiä demokratiasta, nimeämään toisen hallintomuodon, jolla on tällainen uudistusvoima. Hän totesi: ”Yksinäinen soturi, itsehallinto, itsevaltias ei koskaan pysty vastaamaan demokratian vahvuuksiin!” Mikään asiantuntija- tai tiedemiesryhmä, yksikään ilmastotutkijaryhmä – kaikista kiistattomista havainnoistaan huolimatta – ei voi vapauttaa yhteiskuntaa joutumasta käsittelemään ristiriitaisia tavoitteita, tuskallisia pohdintoja ja neuvotteluja, joita se nyt kohtaa. Ekologinen muutos, joka perustuu hyväksyttyyn ilmastotieteeseen, on tietysti välttämätöntä. Kuten kaikissa kauaskantoisissa rakennemuutoksissa, se vaikuttaa joihinkin ihmisiin enemmän kuin toisiin. He voivat olla ihmisiä, jotka ovat huolissaan työpaikkansa menettämisestä tai siitä, että heidän lapsensa eivät löydä töitä, jos heidän kotinsa on muutosten koskettamilla alueilla. Vallassa olevien ei koskaan pitäisi jättää huomiotta heidän huoliaan eikä käyttää niitä tekosyynä tarvittavien ilmastonsuojelutoimien aloittamiseksi. Ympäristön ja ilmaston suojeleminen ei saisi johtaa kahtiajakoon autoteollisuuden työntekijöiden ja teitä sulkevien mielenosoittajien välillä, maanviljelijöiden ja luonnonsuojelijoiden välillä tai niiden välillä, joilla on varaa maksaa lisämaksuja ja niiden, joilla ei ole. Loppujen lopuksi ilmastonsuojelu on ekologinen ja sosiaalinen asia, joka koskee kaikkia ja ilmastopolitiikka on paljon tehokkaampaa, kun monet ihmiset osallistuvat.

Tuomaristo kiittää palkittujen sitoutumista

Saksan ympäristöpalkintolautakunnan jäsenet, joiden suosituksesta johtokunta valitsee vuoden voittajan, Halle-Wittenbergin Martin Luther -yliopiston ympäristötoksikologian laitoksen johtaja prof. tri Heidi Foth ja UnternehmensGrünin perustaja ja toimitusjohtaja Katharina Reuter puhuivat vuoden 2019 voittajien saavutuksista. Foth kiitti palkinnon voittajan Kögel-Knabnerin erinomaista tutkimustyötä. Uusilla tutkimusmenetelmillä ja kiistattoman vakaalla datalla maaperätutkija osoitti, kuinka tärkeää maaperän suojelu on. Reuter kehui Schneideria johdonmukaisesta keskittymisestä kestävän kehityksen hallintaan. Tuomaristoon teki vaikutuksen erityisesti hänen kierrätysaloitteensa, ympäristöystävällisten tuotteiden luominen massamarkkinoille, varhainen Euroopan unionin EMAS-sertifiointi yritykselle, tasaisesti kasvava käytettyjen muovien määrä osana tuotepakkauksia ja yrityksen varhainen osallistuminen ”Tulevaisuuden yrittäjät” -aloitteeseen.

Kögel-Knabner: kourallisessa maaperää olevat organismit ylittävät maapallon väestön määrän

Palkinnon saajat esittivät kantojaan videoissa, jotka näytettiin seremonian aikana sekä keskusteluissa moderaattorin Judith Rakersin kanssa. Kögel-Knabner sanoi, että yksi tapa torjua ilmastonmuutosta maaperän avulla on hiilen varastointi. Lisäksi maaperän on oltava hedelmällistä, jotta se voi vastata maailman kasvavan väestön elintarviketarpeisiin. Yleisö ei vielä ole ymmärtänyt maaperän merkitystä ilmastonsuojelussa, sanoi Kögel-Knabner. Kourallisesta maaperää löytyy enemmän organismeja kuin maapallolla on ihmisiä. Ilmastoon liittyvät ongelmat, jotka näyttävät paikallisilta, kuten esimerkiksi ikiroudan sulaminen Siperiassa, ovat itse asiassa maailmanlaajuisia, sillä ne johtuvat kasvihuonekaasujen vapautumisesta.

Schneider: Muovi voisi olla yksi aikamme ekologisimmista materiaaleista

Palkinnon voittaja Schneider sanoi, että yritysten tulisi sitoutua kestävään kehitykseen ja hyväksyä vastuu houkuttelevien tarjouksien tekemisestä kuluttajille pakottamatta heitä selviämään ilman odotettua laatua ja ominaisuuksia. Sitä ei vielä voida odottaa monilta, mutta se on mahdollista tehdä ekologiasta tinkimättä. Schneider sanoi, että on tärkeää varmistaa kehitysvaiheessa, että tuotteet ovat kierrätettäviä. Erilaisia muovityyppejä ei saa liittää toisiinsa siten, että niitä ei voida erottaa toisistaan. Paradoksi on, että muovi voisi olla yksi aikamme ekologisimmista materiaaleista, ”jos opimme käsittelemään sitä oikein”, hän sanoi. Muovi voidaan saada suljettuun kiertoon minimienergialla ja käytännössä ilman materiaalihukkaa. Sitten jätettä ei enää synny.