Sisältöön Päävalikkoon

Täydellisessä
harmoniassa
luonnon kanssa

Turvallinen ja reilu ihmisille ja ympäristölle

Kehitysohjeemme –
Luonnon esimerkin seuraaminen

Kehitysohjeemme muodostavat perustan koko Green Care Professional -tuotevalikoimalle ja noudattavat periaatetta, että tuotteet ovat täydellisessä sopusoinnussa luonnon ja ihmisten intressien kanssa. Brändin luomisesta lähtien olemme optimoineet kaavamme, pakkauksemme ja valmistusprosessimme, jotta tuotteistamme tulisi entistä kestävämpiä. Kehitämme myös itseämme jatkuvasti – parantaaksemme turvallisuutta, luotettavuutta, tehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja elämänlaatua tänään ja huomenna.

1. Ekologia kiertotaloudessa

Ekologisen liiketoiminnan harjoittaminen suljetuissa materiaalisykleissä on listamme kärjessä. Strategiamme vaikuttaa kaikkiin prosesseihin toimitusketjussa.

Käytämme uusiutuvia, fossiilittomia resursseja ja käsittelemme energialähteitä vastuullisesti. Brändimme tuotteiden kehityksessä ja valmistuksessa turvaamme johdonmukaisesti uusiutuviin energialähteisiin ja raaka-aineisiin.

Vähennämme jatkuvasti lisäaineita, haitallisia aineita ja jäämiä kaavoistamme.

Kaikki pakkauksemme ovat täysin kierrätettäviä ja hävittämisen jälkeen ne voidaan ohjata materiaalikiertoon. Käytämme kierrätysmateriaalia keltaisesta säkistä ja yritämme käyttää mahdollisimman vähän materiaalia.

2. Ekotoksikologia – turvallinen ihmiselämälle ja ympäristölle

Käyttäjien ja luonnon turvallisuus on ensisijainen tavoitteemme. Pakkauksemme ja kaavamme ovat turvallisia ihmisille, ympäristölle, biologisille ja teknisille sykleille. Kaavamme eivät sisällä vaarallisia tai kiellettyjä materiaaleja eivätkä myrkyllisiä tai vahingollisia aineita. Varmistamme, että ilma on puhdasta ja vapaata epäpuhtauksista sekä siivouksen aikana että sen jälkeen.

Täytämme ympäristömerkin kriteerit sulkemalla pois monia määriteltyjä raaka-aineita, joilla on negatiivinen vaikutus ympäristöön, hankalia tuoksuöljyjä ja komponentteja sekä väriaineita.

Lisäksi toimimme ilman fosfaattien käyttöä yleisesti ja ilman PVC:tä pakkauskomponenteissa.

Ainesosien biohajoavuus: Käytämme helposti biohajoavia raaka-aineita torjuaksemme kemikaalien mahdollista kertymistä ympäristöön, millä voi olla tuhoisia seurauksia luonnolle.

7

3. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus – otamme vastuun

Välitämme syvästi työntekijöidemme hyvinvoinnista ja terveydestä, joten tuotteiden riskien ja hyötyjen huolellinen tasapainottaminen on meille itsestäänselvyys.

Suoritusperusteinen palkka, kunnolliset työolosuhteet, turvallinen työpaikka ja työntekijöiden jatkuva kehittäminen ovat kaikki yhtä tärkeitä kuin tuotannon turvallisuuden varmistaminen.

Toimittajien valinnassa tarkastelemme erityisen tarkkaan ehdokkaita ja suosimme päätöksissä yrityksiä, jotka myös pyrkivät kestävään kehitykseen, jotta voimme tehdä oikein lisäarvoprosessin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Otamme vastuun myös asiakkaistamme. Tarjoamme muun muassa yksityiskohtaisia tuotetietoja ja varmistamme läpinäkyvyyden täydellisellä ainesosaluettelolla. Lisäksi tarjoamme ammattikäyttäjille koulutusta tuotteidemme asianmukaisesta käsittelystä.

4. Suorituskyky – Vahvaa puhdistusta luonnon potentiaalilla

Ihmiset tekevät edelleen virheen olettaessaan, että kestävän kehityksen mukaiset tuotteet eivät voi olla tehokkaita puhdistusaineita. Tuotteemme osoittavat vaikuttavasti päinvastaista. Yhdistämme maksimaalisen puhdistustehon ja korkean tehokkuuden kestävään kehitykseen.

Suunnitellessamme tuotteitamme varmistamme, että ne täyttävät asiakkaidemme tarpeet ja tuottavat maksimaalisen puhdistustehon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme tee kompromisseja tuotteiden teknisistä ominaisuuksista ja tarjoamme korkeaa suorituskykyä täyttäen samalla korkeimmat kestävän kehityksen vaatimukset.

Saavutuksemme on vahvistettu säännöllisesti ulkopuolisten organisaatioiden sertifikaateilla ja asiantuntijalausunnoilla. Sisäisesti parannamme jatkuvasti puhdistustehoa ja tuotekaavojamme.

5. Taloudellinen tehokkuus – Resurssien säästäminen heijastuu hyvään hinta-laatusuhteeseen

Tuotteillamme on erinomainen hinta-laatusuhde ja siten ne lisäävät asiakkaidemme tuottavuutta. Loppujen lopuksi edes ekologisesti suuntautuneet kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan ympäristöystävällisestä puhdistusaineesta, joka ei toimi hyvin.

Vahvan kustannusten hallinnan ja muiden kehitysohjeiden ja reilun hinnoittelun avulla saavutamme oikean balanssin hinnan ja suorituskyvyn (ekologinen, tekninen ja sosiaalinen) välillä.

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden puhdistaa tehokkaasti tehden samalla jotain hyvää ympäristölle. Käyttämällä älykkäitä annostelujärjestelmiämme ja pakkauksia, jotka voidaan tyhjentää kokonaan, he säästävät kustannuksissa – tehokkaan annostelun ja pienempien hävityskustannusten ansiosta, kun pakkaukset on optimoitu kierrätettäviksi.

Laske potentiaaliset resurssisäästösi!