Sisältöön Päävalikkoon

Frosch ammattilaisille

Frosch ammattilaisille

Sertifiointimme

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä
Peruskirja kestävään pesemiseen ja siivoukseen
Paikkakohtainen toimitusketju

Tuotteet + tuotanto

Ympäristönhallintajärjestelmien standardi
Energianhallintajärjestelmän standardi
Laadunhallintajärjestelmien standardi
Kaavat

Tuotteet

EMAS

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä

Vuodesta 2003 lähtien Tana-Chemie GmbH Mainzissa ja vuodesta 2005 lähtien Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH Halleinissa, Itävallassa, ovat vapaaehtoisesti validioineet ympäristöjärjestelmänsä EMAS-kriteerien mukaisesti. EMAS-validiointi on osoitus esimerkillisestä ekologisesta suuntautumisestamme ja kestävästä yritysfilosofiastamme. Joka vuosi riippumaton tarkastaja tutkii, että toimipisteemme täyttävät EMAS-määräysten vaatimukset. Euroopan unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää EMASia pidetään maailman vaativimpana kestävän kehityksen mukaisen ympäristöhallinnan järjestelmänä. Onnistumisista tiedotetaan yhtä avoimesti kuin lisätoimia vaativista alueista. EMAS-validoidut yritykset antavat vahvan sysäyksen kohti kestävää, lakien mukaista taloutta.

A.I.S.E.-peruskirja

Peruskirja kestävään pesemiseen ja siivoukseen

Werner & Mertz oli ensimmäinen keskisuuri yritys, joka allekirjoitti A.I.S.E Kestävän kehityksen mukaisen siivouksen peruskirjan vuonna 2005. Sinetti kertoo kuluttajille yhdellä silmäyksellä, että käytettävä tuote on kehitetty ja valmistettu peruskirjan ohjeiden mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitetty kuluttajaystävällisyyteen ja käyttöturvallisuuteen. Kestävyyttä tavoiteltaessa saavutetaan ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten aspektien, kuten kuluttajaturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja innovoinnin tasapaino. Yritykset, jotka ovat allekirjoittaneet A.I.S.E Kestävän kehityksen mukaisen siivouksen peruskirjan, tutkii riippumaton asiantuntija, joka päättää, ottavatko he huomioon kestävän kehityksen kriteerit koko tuotteiden elinkaaren ajan.

DIN ISO 14001

Ympäristönhallintajärjestelmien standardi

Tana-Chemie Mainzissa ja Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH Halleinissa ovat olleet ISO 14001 -sertifoituja jo usean vuoden ajan. ISO 14001 on maailmanlaajuisesti hyväksytty ja sovellettu ympäristöjärjestelmien standardi. Täyttämällä kansainvälisen normin vaatimukset, ympäristöjärjestelmämme varmistaa, että parannamme ympäristönsuojelun tasoa, noudatamme lakisääteisiä velvoitteita ja saavutamme ympäristötavoitteemme. Riippumaton tarkastaja tutkii vuosittain standardin vaatimusten noudattamisen.

ISO 50001 Energy Management System

Energianhallintajärjestelmän standardi

Tana-Chemie Mainzissa ja Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH Halleinissa on ISO 50001 -sertifioitu jo monen vuoden ajan. ISO 50001 on maailmanlaajuisesti hyväksytty ja sovellettu energianhallintajärjestelmien standardi. Kansainvälinen normi määrittää vaatimukset energianhallintajärjestelmällemme, jolla parannamme energiatehokuuttamme ja kehitämme jatkuvasti energiankäyttöämme. Joka vuosi riippumaton tarkastaja tutkii, noudatammeko standardin vaatimuksia.

TÜV-CERT DIN EN ISO 9001:2000

Laadunhallintajärjestelmien standardi
Tana-Chemie Mainzissa ja Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH Halleinissa on ISO ISO 9001 -sertifioitu jo monen vuoden ajan. Maailmanlaajuisesti tunnustettu ja sovellettu standardi ISO 9001 määrittelee laadunhallintajärjestelmän vaatimukset. Täyttämällä tämän normin, laatujärjestelmämme vastaa asiakkaidemme odotuksia, valvoo ja parantaa jatkuvasti rakenteita, työnkulkua ja laatuun liittyviä prosesseja. Riippumaton tarkastaja tutkii vuosittain, että noudatamme standardin vaatimuksia.

EU-ympäristömerkki

Kaavat

Tuotteet

Eurooppalainen ympäristömerkki (EU-kukka) on liikkeellepaneva voima erityisesti ympäristöystävällisten siivoukseen käytettävien yhdisteiden kehittämisessä. EU-kukkalogo luotiin 1990-luvun puolivälissä toimimaan eurooppalaisena symbolina ympäristölle. Se yhdistää kaikki kansalliset ympäristömerkit ja asettaa tarkat vaatimukset ympäristöystävällisille tuotteille. Monilla eurooppalaisilla puhdistusaineillamme on nyt ympäristömerkki. Sen jälkeen, kun valmistajat ottivat EU-ympäristömerkin vapaaehtoisesti käyttöön, siitä on tullut apuväline kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöä suojelevien tuotteiden ostamisesta.

Nordic Swan

Kaavat

Tuotteet

Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki. Se osoittaa tuotteiden, mukaan lukien kemiallisten puhdistusaineiden, ympäristöystävällisyyden. Green Care Professionalin tuotteet, joilla on Joutsenmerkki, täyttävät sen tiukat ekotoksikologiset vaatimukset. Alun perin Joutsenmerkki oli tarkoitettu käytettäväksi Skandinaviassa. Nykyään sinetti voi löytyä myös tuotteista, joita markkinoidaan Pohjoismaiden ulkopuolelle. Joutsenmerkki myönnetään joissain kategorioissa, joissa EU-ympäristömerkkiä ei myönnetä kemiallisille puhdistusaineille, kuten astianpesuaineet.

Itävallan ympäristömerkki

Kaavat

Tuotteet

Vuodesta 1990 lähtien Itävallan ympäristömerkki on suorittanut tiukkoja tarkastuksia ja sertifioinut tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät sen vaativat laatu-, ympäristö- ja terveysvaatimukset. Liittovaltion hallituksen myöntämä ympäristömerkki takaa tuotteen koostumuksen, jossa ei ole vaarallisia aineita ja tuotesuunnittelun, joka on pitkäikäinen, käyttökelpoinen ja standardien mukainen. Ekologisen talouden laatumerkkinä se nostaa esiin tuotteita Werner & Mertzin kaltaisilta valmistajilta, jotka ovat sitoutuneet tuottamaan ympäristöystävällisiä tuotteita.

EcoVadis Platinum

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä
Kesäkuussa 2021 Tana-Chemie GmbH sai kestävän liiketoiminnan platinamitalin maineikkaalta yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen luokituslaitokselta EcoVadisilta. Tämä tunnustus sijoittaa Tana-Chemien maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon, sillä korkein pistemäärä myönnetään vain yhdelle prosentille kaikista tapauksista. Vuodesta 2007 lähtien EcoVadis on arvioinut yritysten ympäristö- ja sosiaalisia käytäntöjä. Luokittelu on jaettu neljään arviointiluokkaan: pronssi, hopea, kulta ja platina. Yli 75 000 yritystä 200 toimialalla ympäri maailmaa käyttää Ecovadisin palveluja arvoketjunsa objektiivista arviointia varten.  Monilla teollisuuden aloilla luokittelusta on tullut keskeinen edellytys hyväksynnän saamiseksi toimittajana. Vaativa tarkastus käsittää 21 indikaattoria neljässä pääkategoriassa, joita ovat ympäristö, työ ja ihmisoikeudet, etiikka ja kestävät hankinnat. Ympäristöllä ja kestävillä hankinnoilla oli tärkeä rooli arvioinnissa. EcoVadis antoi myönteisiä arvioita kierrätettävien pakkausten käytöstä, uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja vedenkulutuksen vähentämisestä innovatiivisilla menetelmillä, mukaan lukien toimintaprosessien veden uudelleenkäyttö.

Muita palkintoja ja sertifikaatteja

LEED
Die Umweltberatung
AIR interieur contrôlé
Purus
RAL
Deutscher Umweltpreis

Kansainväliset palkinnot

Awards-PrixEuropropre 2017 Q&E
Ekolaury
Green Key
Greener Packaging 2019
Premio national de la limpieza Spain 2017
Prix-de-l'innovation Preventica 2019
Product of the Year 2019
The Cleaning Show 2017
Amsterdam Innovation Award